Tarım arazisine termik santralı yargı iptal etti

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davaya bakan Sakarya I. İdare Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın işlemini hukuka aykırı bularak, iptal etti.

Bolu Göynük’te özel bir şirketin termik santral kurmak için yaptığı başvuru sonucu, Bölücekova köyü sınırları içerisindeki 23,6 hektar arazi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kararıyla tarım dışına çıkartılmıştı.

Bunun üzerine ZMO’nun açtığı davayı gören Sakarya 1. İdare Mahkemesi, kanunun açık hükmüne aykırı bir şekilde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen ‘kamu yararı vardır’ belgesi üzerine düzenlenen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

‘KAMU YARARI’ TOPRAK İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca alınan ‘kamu yararı’ kararının da, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda öngörülen kamu yararı kararı yerine geçemeyeceğini belirten mahkeme, 16 Şubat’ta işlemi iptal etti. Sakarya İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine bir açıklama yapan ZMO Genel Başkanı Dr. Gökhan Günaydın, yurt çapında tarım topraklarını korumak amacıyla yürüttükleri hukuk mücadelesinde yeni bir başarı elde edildiğini söyledi. Daha önce Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale Biga ve Gelibolu, Düzce, İstanbul ve Muğla’da da, tarım arazilerini imara açan kararların mahkemeler tarafından reddedildiğini anımsatan Günaydın, Adana-Seyhan, Antalya Kovanlık-Selimiye ve Samsun-Terme ilçelerindeki verimli toprakları tarım dışına çıkartan kararlara karşı ZMO’nun açtığı davaların sürdüğünü söyledi.

KEYFİ KARARLARDAN VAZGEÇİLSİN

ZMO’nun açtığı davalarla 18 bin hektardan fazla tarım arazisinin yapışlaşmaya açılmasının engellendiğini ifade eden Günaydın, “Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin kararı bir kez daha göstermiştir ki, verimli tarım arazilerinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için keyfi “kamu yararı” kararlarından vazgeçilmesi gerekmektedir. Ziraat Mühendisleri Odası olarak siyasi çevreleri, tarım arazileri konusunda bir kez daha göreve çağırıyoruz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − three =