TAVAK’dan “Avrupa Üniversitesi”

TAVAK’dan “Avrupa Üniversitesi”

0
PAYLAŞ

TAVAK, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek ve akademik değişime eşlik etmek amacıyla kurulan bir Türk vakfıdır. Kurucuları arasında Almanya ve Türkiye’de ikili ilişkilere büyük katkılar koymuş, her biri konusunda uzman ve saygınlığını kanıtlamış 28 Türk ve Alman yer almaktadır.

25.12.2008’de resmen kurulan ve 15 kişiden oluşan TAVAK Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Faruk Şen yürütmektedir. TAVAK tarafından özümsenen “Almanca vakıf üniversitesinin kuruluş projesi”, Türkiye ile Almanya arasında sıkı işbirliğini öngörmekte olup, her iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin bir parçası haline gelecektir.

Amaç

Vakıf, başta uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürecek bir Türk-Alman Üniversitesi kurma amacını taşırken, yüksek düzeyde, etkin ve verimli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için her seviyede eğitim-öğretim okulları, yüksek teknoloji enstitüleri, lise veya dengi bir öğrenime dayalı yüksek öğretim kurumu ve kurumları kurmayı hedefliyor.

Ayrıca Türk toplumu ile diğer toplumlar arasında dostluk-işbirliği köprüsü oluşumuna yardımcı olmak, özellikle genç-yaşlı, özürlü ve ihtiyaç sahibi olup, toplumsal korunmaya muhtaç olanlara ilişkin etkin bir bilgi ve tecrübe değişimini sağlamak üzere gençlik, rehabilitasyon, sağlık merkezleri, öğrenci yerleşkeleri kurmaktιr.

Tavak Vakfı sosyal sorumlulukları çerçevesinde bölge ve ulusal gelişimine katkı sağlayacak olan ulusal ve uluslararası sosyo-ekonomik ve bilimsel projeler gerçekleştirecektir. Vakıf bilhassa, göç ve dış ülkelerde yaşayan Türk kökenliler hakkında yapacağı bilimsel araştırma ve anket sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan bilimsel verileri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşarak iyileştirme sürecine alt yapı sağlayacaktır. Türk ve Alman tarafları arasında bağlantıların oluşturulması haricinde, TAVAK kendisini projenin hayata geçirilmesi için koordinasyon ve organizasyon gibi alanlarda faal güç olarak görmektedir. TAVAK Vakfı’nın asıl amacı Türk-Alman Üniversitesini kurmak olmakla birlikte, uluslarası alanda etkin ve geçerli eğitim kalitesi vererek; yüksek okullar, teknik bölümler, araştırma estitüleri kurarak, Avrupa ile birbirine ilişkilendirilmiş bilim merkezi oluşturmaktır.

Türk-Alman İlişkilerinde “Bilim Eksenli” Yeni Dönem

Türkiye – Almanya ilişkileri, Türkiye ’de Almanca eğitim verecek bir vakıf üniversitesiyle bilimsel alanda yeni gelişmeler yaşayacak. Kısaca TAVAK olarak anılan Türk – Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Türkiye ’de kurulması plânlanan ve Almanca eğitim verecek olan Türk – Alman Vakıf Üniversitesi’ni faaliyete geçirmek üzere çalışmalarına başladı.

Başkanlığını Prof. Dr. Faruk Şen’in üstlendiği TAVAK, bu süreç içinde çalışmalarını, Almanya’nın Essen kent merkezinde ‘Deutsch-Türkische Stiftung für Bildung und Wissenschaftliche Forschung – TAVAK Koordinierungsbüro Deutschsprachige Hochschule in der Türkei adı altında yürütmektedir.

Akademik Bölümler

TAVAK Türk Alman Üniversitesi girişiminin önceliği, Türkiye ve Almanya arasındaki akademik değişime eşlik etmektir. Türkiye’nin ilk Almanca eğitim verecek üniversitesi olma özelliğini taşıyan kurumumuzda İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile birçok Meslek Yüksek Okulu bölümleri yer alacaktır.

1-İktisadi ve Politik Bilimler Fakültesi

İşletme

İktisat

Ekonomi öğrenimi çerçevesinde

Public Relations ve Pazarlama

İşletme İletişim

Hastane Yönetimi

Turizm Yönetimi

Lojistik Yönetimi

İşletme İnformatiği

Politik Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Yakın Çağ Tarihi

2-Hukuk ve Avrupa Hukuku Fakültesi

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Anlaşmalar Hukuku

Avrupa Hukuku

3-Kültür ve Kitle İletişim Bilimler Fakültesi

Kültür Bilimleri

Kültür Yönetimi

Medya / Kitle İletişim

Gazetecilik

Halkla İlişkiler

4-Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Ekonomisi: Spor Menajerliği ve Spor

Komünikasyonu

Su Sporları Futbol ve Diğer Toplu Sporlar

Üniversite eğitimi çerçevesinde Uluslararası Management (Bachelor)

Politik Bilimler ve Uluslararası İlişkiler (Bachelor)

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Anlaşmalar Hukuku (Master)

Türk – Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Üniversitenin kuruluşu haricinde birçok yeni projeye imza atacaktιr. Üniversitelerin uluslararası başarısı; öğrencilerine yalnız bilgi aktarmasında bulunan bir kurum olmasıyla ölçülmemektedir. Üniversitelerin başarısı onların değişik alanlarda yapmış oldukları bilimsel araştırma ve proje çalışmalarıyla doğru orantılı değerlendirilmektedir.

2008 yılı sonunda kurulan Türk-Alman Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) birçok konuda araştırma merkezleri kurmayı planlamaktadır. İlk kurulması düşünülen Akdeniz ve Ege Araştırmalar Merkezi olacaktır. Bu merkezin hedefi Akdeniz ve Ege çanağında yer alan ülkelerin ve AB üyesi ülkelerin birçok konuda ortak çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda projeler üretmek olacaktır.

Bu nedenle TAVAK üniversite kurma faaliyetleri dışında, ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel araştırma, sempozyumlar ve etkinlikler gerçekleştirecektir.

TAVAK Üniversitesi çerçevesinde öngörülen araştırma Enstitüleri :

ABAM : (Akdeniz ve Ege Bölgesi Bilimsel Araştırmaları Merkezi)

UGAM : (Uluslararası Göç Araştırmaları Merkezi)

AEAM : (Alternetif Enerjiler Araştırmaları Merkezi)

UKE : (Uluslararası Koçluk Enstitüsü)

USM : (Uluslararası Spor Komünikasyonu ve Medya Merkezi)

SAM : (Hücre Biyolojisi Temel Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ve Regenatif Tıp)

TAVAK Vakfı üniversite bünyesinde meslek yüksek okulları kurmayı planlamış bulunmaktadır. Meslek yüksek okullarının İnternationaler Bund Enstitüsü ile birlikte oluşturulması planlanmaktadır.

TAVAK Vakfι Almanya’da bir bilim kurulu oluşturmuş ve bu kurulda 15 seçkin Alman Bilimadamι da yer almaktadιr. TAVAK Vakfι’nιn kuracağι Avrupa Üniversitesi’nin Almanya’daki üniversiteler ile olan ilişkileri ve içeriğini yönlendirecek kişilerin isimleri aşağιda sιralanmιştιr.

Fengler, Prof. Dr. Susanne / Erich-Brost-Institut für Internationalen Journalismus (Technische Universität Dortmund)
Hansen, Prof. Dr. Katrin / stellvertretende Rektorin der Fachhochschule Gelsenkirchen
Ipsen, Prof. Dr. Knut / ehemaliger Rektor der Ruhr-Universität Bochum
Kösters, Prof. Dr. Wim / Vorstand RWI Essen
Langguth, Prof. Dr. Gerd / Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn
Mayer, Prof. Dr. Tilman / Direktor des Instituts für Politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn
Mehnert, Prof. Kurt / Rektor der Folkwang Hochschule
Nelles, Prof. Dr. Ursula / Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Priddat, Prof. Dr. Birger / Universität Witten Herdecke
Reckwitz, Prof. Dr. Erhard / Universität Duisburg-Essen
Reulecke, Prof. Dr. Jürgen / Justus-Liebig-Universität Giessen
Rüsen, Prof. Dr. Jörn / Universität Witten-Herdecke, ehm. Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts des Landes Nordrhein-Westfalen zu Essen
Tenfelde, Prof. Dr. / Institut für soziale Bewegungen (Ruhr-Universität Bochum)
Tokarski, Prof. Dr. Walter / Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln

Ayrιca Avrupa Üniversitesi’de İktisadi ve Politik Bilimler Fakültesi Universität Witten/Herdecke , Westfälische Wilhelms Üniversität Münster ve Maastricht üniversiteleri ile işbirliği yapacaktιr. Politik Bilimler de partner Üniversite olarak “Rheinische Friedrich Wilhelms Bonn “ Üniversitesi seçilmiş bulunmaktadιr. İkinci fakülte olarak, Hukuk ve Avrupa Hukuku Fakültesinin işbirliği yapacağι partner üniversite “Ruhr-Universität Bochum” öngörülmüş bulunmaktadιr. Kültür ve Kitle İletişim Bilimler Fakültesinde de işbirliği yapιlacak üniversite Kültür bölümünde “Universität Duisburg-Essen”, Medya ve Kitle İletişim Bölümünde ise “Technische Üniversität Dortmund” üniversitesi işbirliği yapιlacak üniversiteler arasιnda yer almaktadιr. Son olarak, Spor Bilimleri Fakültesinin de kuruluşu tamamiyle Avrupa’nιn en önemli Spor üniversitesi ile olan “Deutsche Sporthochschule Köln” ile birlikte yapιlacaktιr.

Ayrιca son gelen talepler nezdinde “Folkwang Universität” Türkiye’de TAVAK ile birlikte güzel sanatlar fakültesi kurmak istemektedir. Aynι şekilde Witten Üniversitesi’de diş hekimliği fakültesi kurma konusunda önerilerde bulunmaktadιrlar.

BİR CEVAP BIRAK

twenty + 4 =