TCK’ya ilk rötuş bu hafta

TBMM Genel Kurulu ilk çalışma günü olan Salı günü denetim yapacak. Gündemde biriken sözlü soruların biitirilmesi amacıyla geçen iki haftada gerçekleştirilen uygulamaya bu hafta da devam edilecek.


Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 100 soruyu yanıtlayacak. Genel Kurul’da geçen hafta yarım kalan iki tasarının görüşmelerine de devam edilecek.


Polis eğitim merkezleri kurulması ve üniversite mezunu 10 bin polis alınmasını öngören yasa tasarısı ile “Torba Yasa” olarak adlandırılan tasarının görüşmelerine Çarşamba günü devam edilecek.


Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekline İlişkin Yasa Tasarısı ile 1 Nisan’da yürürlüğe girecek olan TCK’da değişiklik içeren teklifin, Perşembe günü Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.


CEZA YARGILAMASINDA YENİ DÖNEM
Türk ceza yargılamasında 1 Nisan 2005’te yeni bir dönem başlıyor. 79 yıldır kullanılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nu yürürlükten kaldıracak yeni yasada öngörülen bazı uygulamalar şöyle:


– Hapis cezası, ”zararı ödemeye”, ”belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya”, ”ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına”, ”kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya” çevrilebilecek.
– ”Olası kast”ta cezada indirim, ”bilinçli taksir”de cezada artırım yapılabilecek.
– ”Haksız tahrik” indirimi için ”haksız bir fiil” aranacak.
– Soykırım ve insanlığa karşı suçlara ağır cezalar getirilirken, bu tür suçlarda zamanaşımı işlemeyecek.
– Töre saikiyle işlenen cinayetlerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek.
– Kapkaç suçu ”nitelikli hırsızlık” sayılacak ve 7 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
– Adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt yapılamayacak, fotoğraf makinası kullanılabilecek.
– Hamile veya doğumundan sonra 6 ayı geçmeyen kadınların cezasının infazı ertelenecek.
– Cezaevlerinde eğitim amacıyla radyo, televizyon ve internet kullanımına izin verilebilecek.


GAZETECİLERİN KAYGISI


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti TCK’de Basın Yayın yoluyla İşlenen Fiilleri’ni düzenleyen maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini Başkan Orhan Erinç imzasıyla Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e gönderdi.


Öte yandan gazeteci Örgütlerinden Başbakan Erdoğan’a mektup göndererek yeni TCK’nın çok sayıda gazetecinin cezaevine girmesine neden olacağı ve Türk basınını “sansür ve otosansür” kıskacına alacağı uyarısında bulundu.


Mektupta, gerek 5187 sayılı yeni Basın Kanunu, gerekse 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak Meclisteki görüşmeler sırasında ve öncesinde ilgili bakanlıklara ve komisyonlara iletilen öneri ve çeşitli vesilelerle yapılan uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi.


Özellikle 19’uncu maddenin sakıncalarının uygulamada görülmeye başlaması nedeniyle mektubun kaleme alındığı belirtilen metinde, buna örnek olarak 79 gazeteci hakkında yapılan suç duyurusu ve başlatılan soruşturmalar gösterilerek, şöyle denildi:


“Bu tür davaların önümüzdeki günlerde, özellikle yeni TCK’nın yürürlüğe girmesinden sonra hızla artacağından ciddi kaygı duyuyoruz. Bu nedenle Basın Kanunu’nun 19’uncu maddesinin acil olarak düzeltilmesi ve madde metnine ‘haber sınırlarını aşmamak kaydıyla’ ibaresinin eklenmesi talebimizi yineliyoruz… TCK, Basın Kanunu ile atılan ileri adımın bizi yaklaştırdığı uygar dünyadan uzaklaştıracak nitelikte yeni hükümler içermekte, basın ve düşünce özgürlüğü suçlarına hapis cezası öngörmektedir. Gazeteci meslek örgütleri olarak bizler, yeni TCK’nın Basın Kanunu ile getirilmesi amaçlanan özgürlükçü ortamı yok edeceği kanısındayız. Yeni TCK’da yazılı suçlardan bazılarının ‘basın yoluyla’ işlenmesi durumunda verilecek hapis cezaları ağırlaştırılmakta ve 1 yılı aşan hapis cezaları öngörmektedir. Bunun anlamı hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilememesidir. Bunların arasında 2 yıldan daha fazla hapis cezasını öngören suçlar da vardır ki, bu durumda cezanın tecili de mümkün değildir.”


İLGİLİ HABER: Gazeteciler yeni yasaya karşı yürüdü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.