Todos no somos tontos… ( Biz Budala Değiliz!)

Geçtiğimiz hafta, Kasım ayının 6.ve7.günlerinde İspanya, Katolik âlemin dini lideri Papa XVI.Benedict’e ev sahipliği yaptı, ağırladı. Her zaman olduğu gibi gezi masrafları kendi kilisesi ve cemaati tarafından değil, yüzde 20 seviyesine ulaşmış işsizlikten ekonomik kriz içinde kıvranan yurttaşların vergilerinden karşılandı; Galiçya Özerk Bölge Hükümeti, sırf Papa Katalonya’da konaklasın diye,kamu giderlerinden € 2,456,558 Euroyu bu işe harcarken, ayrıca € 480,000 Euroyu özel fonlardan ayırdı. Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olmakla beraber, ülkemizin seküler anayasasında seküler liste başı olan Katolisizmin lideri için € 1,800,000 Euro gider hesap edilirken, çeşitli kaynaklara bakılırsa Papa € 5,000,000 Euro’dan pahalıya geldi, döndü.

Bunlar neyse, fakat hiç kuşkusuz ki Papa’nın ziyaretinden iz bırakan en önemli vurucu şeylerin başında açıklamaları geliyordu. İspanya’da hepimiz Papa tarzı özel bir lisanla, özel vurgularla karşılaşıp modern pazarlama ve halkla ilişkiler adına gayet iyi düzenlenmiş söylevlerle burun buruna geldik. Öyle ki bunları söyleyen lider, aşırı derecede muhafazakâr, insanlığın gelişimi için gereken teknik ve bilimsel araştırmalara kökten karşıt, moderniteyi dışlayan, daha yaşanabilir bir dünya ve hayat için başta kürtaj hakkı olmak üzere kadın haklarına karşı duran, cinsel ilişkiyi salgın hastalıklara çevirmekten insanlığı koruyan prezervatife dahi karşı, eşcinselliği ve kadın haklarını yadsıyan biridir. Öyle bir dinî ve ruhanî liderle karşılaşmaktayız ki Ortaçağı ve Feodalite’yi aratmayacak kertede, yaşadığımız çağın çok gerisinde kalmıştır.

En tüyler ürpertici ve ciddiye alınması gereken açıklaması ise tam bir talihsizlikti. Kutsal Baba, Holy Father Papa, bugün özgür İspanyollar tarafından serbest oy sistemiyle seçilmiş, seküler ve anayasal hükümeti ve devleti, 1936 yılındaki İspanya İç Savaşı’nın Cumhuriyetçileriyle, kıyaslamaya kalkışmasıydı. Papa bu haddini aşan ve İspanya’nın doğrudan iç siyasetine karışmak cesaretine kadar uzanan sözleriyle yaşayan İspanyol toplumuna karşı saldırgan bir ifade sergilemiştir. Açıkçası ve elbette kendisine yöneltilebilecek Kilisede oğlancılık-pedofilya, küçük çocukların tecavüze uğraması, seks skandalları ve Katolik Kilisesi’nin modern toplumdaki yeri gibi soruların önünü bu ifadeleriyle kesmek istemiş olmalıdır. Dinî perspektifi altında sürdürdüğü aşırı sağcı-muhafazakâr siyasette ısrarcı oluşunu, insanlığın gelişimine karşı vurdum duymazlığını, açıkça sürdürdüğü yeni Haçlı Seferlerini örtbas eden temel iddialardı, bu nedenle..
Bundan önceki Papa II. John Paul’un “Totus Tuus” diye bizi selamlamasına karşı biz de İspanyolca olarak, şimdiki Papa Benedict XVI.’ın yüzüne haykırıyoruz: “Todos no somos tontus”; Biz Budala Değiliz Papa…

AÇIK GAZETE notu: Totus Tuus, Katolik dünyada Papa’nın söylevleri ardından kapanış cümlesi olarak kullandığı Latince selamlama ve içtenlik sözüdür. Tamamen size ait, sizinle olan anlamındadır…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.