Tokludede için suç duyurusu

Dostlar, Tokludede’de haklı mücadelemizde köşe dönemeci olacak bir girişimle suç duyurusunda bulundum… Bu konuda aynı sorunu yaşayan mahalle ve kişiler için örnek teşkil edecektir bu metini çok talep olduğu için köşemde yayınlamayı uygun buldum.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
FATİH /İSTANBUL

MÜŞTEKİ: ÇİĞDEM ŞAHİN, Adres: Balat Mahallesi, Vodina Caddesi, No:54, Fener/Balat, FATİH/İSTANBUL.

ŞÜPHELİ: ŞENER Holdinge ait Altınboynuz Firma Sahipleri Kadir Şener, Ertan Şener ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

SUÇ: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesine muhalefet, Yine 5366 nolu yenileme yasasını bahane ederek yasanın amacını aşacak şekilde Ahşap evlerden oluşan Son Osmanlı mahallelerinden biri olan Tarihi Tokludede mahallesini top yekun yıkma girişiminde bulunmak; bir çok tarihi tescilli binayı 5366 nolu yasa tarihi alanlara ancak ‘koruma ve yaşatma’ amacı olmak koşulu ile müdahaleye izin verirken, uygulamada yetkinin tüm binaların top yekun yıkımına girişmek suretiyle yasayı kötüye kullanmak; yer üstündeki tarihi eserleri yok etmek yanında yerin altındaki arkeolojik kalıntılar ve çok değerli eserleri de tahrip etmek; yine 5366 Nolu yasa gereği yıkım ve kazıların kurul izni ile ve uzman denetimi ile yapılması gerekirken, müze ve kurul izni olmadan, gözlemci bir uzman bulundurmadan kaçak kazı çalışmalarında bulunmak. Bütün bunları üstelik bölgeye dair sahte projelere dayanarak, bölgeye dair aynı tarih, sayı ve imza ile farklı iki imar izni ve farklı iki proje üreterek, halka ayrı bir proje göstererek (imar izni 2 kat olan), müteahhide ayrı proje göstererek (imar izni 3 kat olan) usulsüzlük ve yolsuzluklar yoluyla yapmak.

AÇIKLAMALAR: Fatih İlçesi’nde kentsel yenileme alanı ilan edilen Ayvansaray’ın tarihi Tokludede Türk Mahallesi’nde, 20. Yüzyılın başından kalma sivil mimari örnekleri ve tescilli kültür varlıkları olan Osmanlı evleri, yenileme projesinin ihalesini alan Altınboynuz Turizm İnşaat Şirketi tarafından teker-teker yıktırılmaktadır.Yenileme alanı içinde, 2868 ada üzerinde 4 Numaralı Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş ilk tarihi bina, şirkete ait kepçelerle 7 Şubat 2013 tarihinde yıkılmıştır. Koruma Kurulu tarafından onaylanan planda, korunması gereken ‘’kültür varlığı’’ olarak tescil edilen Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden olan iki katlı ahşap binadan bugün geriye bir enkaz kalmıştır. İlk bina yıkıldığında basının olayı gündeme getirmesi ve tepkilerin artması nedeniyle yıkımlar birkaç gün durdurulmuş, ama birkaç hafta sonra yıkımlar daha hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmiştir. Özellikle en sağlam ve dayanıklı binaların yıkıldığı görülmüştür. Ayvansaray Tokludede mahallesi 5366 nolu yasa gereği ‘Yenileme Alanı’ ilan edilen bir bölge olmakla birlikte, söz konusu 5366 nolu yasa ancak tarihi ve mimari dokuyu koruyarak ve yaşatarak tarihi alanlara müdahaleye ve yenilemeye izin vermektedir. 5366 nolu yasanın gerekçesi bölgedeki tarihi yapıları, tarihi dokuyu korumak, yaşatmakken ve de kamu yararı olarak da bu gerekçe gösterilirken, Tokludede’de uygulamada yıllara meydan okuyarak ayakta kalmış sapasağlam tarihi tescilli binalar tamamen yıkılmak yoluyla yok edilmektedir. Bu konuda var olduğu belirtilen Kurul kararı da aslında ‘zarar görmüş binaların sökülmesi’ şeklinde sadece çok hasarlı binaların sökümüne izin verirken bu izin kasti olarak yıkım olarak yorumlanmış ve bölgenin tarihi ve mimari dokusu tamamen tahrip edilecek şekilde top yekun yıkımlar yapılmıştır. Bu arada yine 5366 nolu yasanın öngördüğü restütasyon ve roleve çalışmaların yapıldığına dair de hiç bir çalışma gözlemlenmemiştir. Mahalle sakinlerinin böyle bir çalışmadan haberi yoktur. Çünkü esas amaç tarihi binaları ve tarihi dokuyu korumak, yaşatmak değil, bölgenin arsa değerinin çok yüksek olmasından dolayı yıkılan tarihi binaların yerine butik otel, otopark ve lüks konutlar yapmak ve bölgeden mümkün olduğunca yüksek rant elde etmektir.

Bu arada mahallede sürdürülen süreç yine 5366 nolu yasada öngörüldüğü gibi halkın rızası ve katılımı sağlanarak gerçekleşmemiş aksine insanlar zorla, baskı ve tacizle evlerini vermeye ikna edilmiştir. En başta adı geçen firma yetkilileri bölgede kamulaştırma yapılacağı ve mülklere bedavaya el konulacağı korkusunu salarak insanları çok düşük fiyatlardan evlerini satmaya zorlamıştır. Sonraki süreçte araya belediye girerek bu sefer baskı ve tacizler belediye vasıtasıyla sürdürülmüştür. İnsanların elektrikleri, suları kesilmiş, faiz bindirilmiş, şişirilmiş vergi ve fatura borçlarıyla insanlar yıldırılmıştır. Ayrıca insanlarla kanunsuz ve usulsüz yollarla pazarlıklar yapılmış, sahte projeler kullanılmış, halka ayrı proje, müteahhitlere ayrı proje gösterilmiş; halka imar izninin iki kat olduğu müteahhitlere ise üç kat olduğu söylenmiştir.

TANIKLAR:
1-İSMET HEZER: Ayvansaray Mah. Toklu İbrahim Dede Sok. No:17 FATİH/İSTANBUL,
2-Mücella Yapıcı, Mimarlar odası, Kemankeş Cad., Karaköy, İSTANBUL
3-Can Atalmay, Mimarlar odası, Kemankeş Cad., Karaköy, İSTANBUL
4-Şeniz Atik (Bölgenin Arkeolojik Değeriyle ilgili uzman Arkeolog)
5-Elif İnce, İdris Emen, Radikal Gazetesi Muhabirleri

SONUÇ VE İSTEM: İlgili binalar hakkında 4 Numaralı Koruma Kurulunuz tarafından verilen tescil kararı vardır. Bu karar, yeni bir karar ile ortadan kalkmadıkça geçerli olduğundan, 2863 sayılı Yasa’nın 65b Maddesi’ne göre ‘’koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaî ve fizikî müdahale yapan’’ Altınboynuz firması ve buna göz yuman Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuyor savcılığın bu konuda gerekeni yapmasını saygılarımla arz ve talep ediyorum. Yine bölgeye müdahaleyi olanaklı kılan 5366 nolu yasanın da gereklerinin yerine getirilmediği, ‘bölgedeki tarihi ve mimari dokuyu korumak ve yaşatmak’ şeklinde kamu yararı olarak gösterilen amaca uygun davranılmadığı, tarihi alan içindeki binaların 5366 yasaya da aykırı olacak şekilde yıkıldığı ve tahrip edildiği, bölgedeki mülk sahibi ve kiracılara da 5366 nolu yasada öngörüldüğü gibi katılımcı ve rıza esasına dayanan bir yaklaşımda bulunulmadığı, usulsüz, kanunsuz yollara, baskıya ve tacize baş vurularak mahalle halkının zorla yerinden edildiği için tüm bu tahribatı yaratan, halka ve çevreye, tarihi ve arkeolojik eserlere zarar veren, maddi manevi büyük tahribatlar yaratan başta Fatih Belediyesi Mustafa Demir olmak üzere, Altınboynuz firma sahipleri Ertan Şener ve Kadir Şener’e hak ettikleri yaptırım ve cezaların uygulanmasını talep ediyorum. Son olarak bölgede tarihi dokuya ve tarihi binalara verilen zararları tespite yönelik detaylı bir inceleme başlatılması; baskı ve tacizle yerinden edilen mahalle sakinlerinin haklarının zararlarının tazmin edilmesi, tehdit altındaki arkeolojik kalıntıların tespiti ve tescillenmesi için bir çalışma başlatılması, mahalledeki tarihi tescilli binaların yıkımının bir an önce durdurulması, sağlam kalan binaların röleve ve restütasyon çalışmalarının tamamlanması, yıkılan binaların da yine orijinal planları bulunup aslına uygun inşa edilmesini konusunda da gereğinin yapılmasını ivedilikle talep ediyorum.

MÜŞTEKi:
ÇİĞDEM ŞAHİN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.