Türk göçmenler Almanya’da yoksul

Şen, Almanya’daki Türk göçmenlerin yoksulluk nedenini yüksek işsizlik, düşük eğitim düzeyi ve bunlarla bağlantılı olarak düşük gelir seviyesi olduğunu açıkladı.

Şen yaptığı açıklamada,  “Almanya‘daki Türk göçmenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 25 seviyesinde. Bununla birlikte bir yıldan daha fazla işsiz kalanların oranı gittikçe artıyor. Uzun süreli işsizlerin tüm işsizlere oranı ise yaklaşık yüzde 40” diye konuştu. 

Türkiyeli gençler arasında da işsizlik oranının son yıllarda yükseldiğine dikkat çeken Şen ”Nitelik düşüklüğünün yanı sıra, niteliksiz işsizlerin çalışabilecekleri işyerlerinin endüstriyel yapı değişikliği ile bağlantılı olarak gün geçtikce azalması bunun sebebidir” dedi.

KİŞİ BAŞINA GELİR DÜŞÜK
TAM araştırmasına göre; iş hayatındaki düşük katılım hane gelirine de yansımakta, Türkiye kökenli ailelerin aylık ortalama geliri 1.917 Euro iken, bu rakam Alman hanelerinde 2 bin 596 Euro‘yu bulmaktadır. Ancak, Türkiyeli ailelerdeki ortalama kişi sayısı 3,9 iken Alman ailelerinde bu sayının 2.15 olduğu için, ekonomik uçurumun boyutu özellikle kişi başı gelirde de açıkça belgeleniyor.

Türkiyeli ailelerinin hane geliri hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde ortalama kişi başı gelir olarak 491 Euro´ya ulaşılırken, Alman hanelerindeki kişi başına gelir 1.207 Euro‘ya denk düşüyor.

Faruk Şen, bu durumu düzeltmek için Türkiye kökenli gençlerin meslek eğitimine katılımının bir anahtar rolü oynadığının altını çizdi.

KONUT SAHİPLİĞİ ARTIYOR
Almanya ve Avrupa’da Türkiye kökenlilerin yerleşikliğini belirleyen; çocukların eğitimi, Türkiye’de yaşam ve iş kurmak için gereken birikimin sağlanamamış olması, geri dönenlerin Türkiye’de yaşadığı olumsuzluklar, Türkiye’ye karşı artan oranda kültürel ve sosyal yabancılaşma gibi bir çok faktör olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, ”

Kalıcılığa neden olan diğer önemli bir faktör de giderek artan Türk nüfusudur. Türk halkının sayıca büyüklüğü kendilerine özgü ihtiyaçlara yönelik arz için bir altyapının oluşmasını da kolaylaştırmıştır” diye konuştu.

AB ülkelerinde konut sahibi olan Türkiye kökenlilerin sayısının 2004 yılı sonu itibariyle takriben 200.000’e ulaştığının ve AB ülkelerindeki Türkiye kökenli hanelerinin yüzde 20,5’inin konut sahibi olduğunun altını çizen Faruk Şen, ”Bu veriler Türklerin Avrupa’da kalıcı olduklarının ve tüketim, tasarruf ve yatırım alışkanlıklarındaki değişimin açık bir göstergesidir.” diye belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.