Türkiye depreme hâlâ hazır değil!

Ulusal Deprem Konseyi, yerleşim yerlerinin 1999 yılı öncesinden daha güvenli olduğunu söylemenin olanaksız olduğunu açıkladı. İstanbul için hazırlanan master planda öngörülen çözüm yollarının çok azının eyleme dönüştürülebildiğine dikkat çeken Konsey, Dünya Bankası’nın katkısıyla yürütülen projenin akıbeti konusunda bir bilgi bulunmadığını vurguladı.
 
Konsey’e göre, aksine, nüfus artışı ve gelişme hızına bağlı olarak gelecekteki afetlerde verilecek kayıp ihtimali her geçen gün daha da artıyor.
 
Ulusal Deprem Konseyi Başkanı Profesör Haluk Eyidoğan, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 6 yılda kaydedilen en olumlu gelişmenin, arama-kurtarma kapasitesinin önemli ölçüde geliştirilmesi olduğunu söyledi.


Ancak Ulusal Deprem Konseyi, yeni bir afet yönetim sisteminin kurulamamasına ve kurumsal yapılanmanın oluşturulamamasına dikkat çekiyor. Konsey, yeni bir yapı denetimi yasası çıkarılmamasını da eleştiriyor.


Doğal afet sigortaları sisteminin geliştirilip yaygınlaştırılmadığına da dikkat çekilen açıklamada, yeni çıkarılan yasalarla mevcut sistemin zayıflatıldığı kaydediliyor.


Ulusal Deprem Konseyi, deprem konusunda yerel yönetimlerde görevlendirme eksikliği bulunduğunu da belirtti.


ET POLİTİKASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK


Asrın felaketleri arasında gösterilen ve üzerinden 6 yıl geçen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Türkiye, afetlerle ilgili temel politikasını ”yara sarma yanında yara almamaya” dönük şekilde biçimlendiriyor.


AFET İŞLERİ’NİN ÇALIŞMALARI


Öte yandan Afet İşleri Genel Müdürü A. Neşet Özdemir, afetlerle ilgili temel politikanın misyon ve vizyonunu, ”kriz yönetimine minimum düzeyde gereksinim bırakacak Risk Yönetimi çalışmalarını yerine getirme” şeklinde yeniden tanımladıklarını bildirdi.


Marmara Depremi’nin ardından Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan bazıları şöyle:


• Afet Yönetimi Stratejik Planı hazırlanıyor.
• İmar Kanunu, Afet Kanunu, Yapı Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Yetkin Eleman Kanunu, Güçlendirme Yönetmeliği yeniden düzenleniyor.
• Deprem verilerinin daha doğru elde edilmesi ve diğer kurumlarla paylaşılmasının sağlanması için, Ulusal Sismik Ağı’nın güçlendirilmesi tamamlanıyor.
• Ulusal Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin kurulma çalışmalarına devam ediliyor.
• İmar planlarına esas olacak yer bilimleri raporları ile temel zemin etütleri için, yeni bir rapor formatı hazırlanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.