Türkiye sera gazı salım artışında birinci

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) işbirliği ile kurulan İklim Platformu tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’nin, 1990-2007 yılları arasında sera gazı salım artışının yüzde 119 olarak gerçekleştiği ve bunun dünyanın en hızlı artış oranı olduğu bildirildi.

İklim Platformu tarafından Kopenhag İklim Değişikliği Zirvesi öncesi ”21. Yüzyıl Karbon Uygarlığını Yakalamak; Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Teknoloji, Finans ve Tedarik Zinciri” adlı bir rapor yayımlandı.

Raporda, sera gazında tehlikeli artış görülen Türkiye’nin dünyada en hızlı artış oranına sahip olduğu, bunun da ülkenin rekabet gücünü zayıflattığı belirtildi.

Türkiye’nin, 1990-2007 yılları arasında sera gazı salımı artışının yüzde 119 gibi dünyadaki en yüksek orana ulaştığı kaydedilen raporda, 1990-2004 arasında OECD ülkelerinde enerji kullanımında karbon yoğunluğu yüzde 4,2 azalırken Türkiye’de yüzde 6,5 oranında yükseldiğine işaret edildi.

Teknoloji transferi, düşük karbon ekonomisine geçişin finansmanı ve tedarik zincirinde karbon yönetimi konularında veriler ile uygulama modellerine yer verilen raporda tespit ve öneriler şöyle:

”2008 verilerine göre, küresel düşük karbon ekonomisi 3,65 trilyon avro gibi önemli bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye’nin gelişen bu pazardan pay alması ekonominin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. 2012–2030 yılları arasında düşük karbon ekonomisine geçiş için her yıl 530 milyon dolar yatırım yapılması gerekiyor.”

Sera gazı salımlarının azaltımı için yapılacak olan yatırımların yüzde 70’inin mevcut teknolojilerle karşılanabildiği, diğer yüzde 30’u oluşturan yatırımların ”karbon tutma ve depolama” gibi yeni geliştirilen teknolojiler ile gerçekleşmesinin beklendiğinin altı çizilen raporda, ”Türkiye mevcut teknoloji imkanlarını kullanarak özellikle enerji verimliliği ve enerji tasarrufu projelerinden faydalanabilir”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.