Türkiye Türkçesi ortak iletişim dili

Türkiye Türkçesi ortak iletişim dili

0
PAYLAŞ

Antalya’da 18 eylül’de toplanan ve Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat başkanlığındaki KKTC heyetinin de katıldığı 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, TC Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona erdi.
 Sonuç bildirgesinde, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı’nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın koordinatörlüğü, TÜDEV ve TİKA işbirliğinde 18 Eylül’de başlayıp 20 Eylül 2006’da sona erdiği belirtildi.

Yerküredeki Türk devlet ve topluluklarının tamamını kuşatması ve tüm sorunları kapsamasının Kurultay’ın en büyük hedeflerden biri olduğu vurgulanan bildirgede, Kurultaya bürokrasi, akademi, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile medya temsilcilerinin davet edildiği anımsatıldı.

Bildirgede, Kurultayın, Türk devlet ve topluluklarının; uluslararası platformlarda dayanışmalarını ve birlikteliklerini güçlendirmelerine, modern anlamda ekonomik gelişmelerini ve refahlarını sağlamalarına, kültürel bağlarını derinleştirmelerine, halen yürütülen müşterek çalışma ve projeleri daha etkin hale getirmelerine, kısa ve orta vadede uygulanabilir, yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkarılmasına yol göstermek amacıyla tavsiye kararları aldığı bildirildi.

TAVSİYE KARARLARI

Bildirgede, tavsiye kararları özetle şöyle sıralandı:
 “- Türkçe Konuşan Devletler Topluluğu’nu oluşturmak için gerekli bilimsel, bürokratik ve kurumsal zeminlerin oluşturulmasına başlanmalıdır. Bu amaçla bir eylem planı  hazırlanmalıdır.

Küresel ve bölgesel ihtilafların ivme kazandığı günümüzde, Türk dünyasının tarihi ve coğrafi şartlardan güç alan potansiyeli, dünya barışı içini çok önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Avrasya’daki stratejik dengelerin oturması, böylece dünya barışı ve refahına katkıda bulunulması yolunda kullanılması bu faktörün gereği gibi değerlendirilmesiyle yakından ilişkilidir.

Kurultay çalışmalarının da gösterdiği üzere, Türk devlet ve topluluklarının birbirlerinin sorunlarına duydukları ilgi ve hassasiyetin giderek artmakta oluşu çok önemli bir kazanımdır.

Kurultayımızda, KKTC üzerindeki siyasal, ekonomik, kültürel ve sportif izolasyonların bir an önce kaldırılması amacıyla somut adımlar atılması, Türk devlet ve toplulukları temsilcileriyle KKTC temsilcilerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri ve kısa sürede mevcut ilişkilerin hukuksal bir zemine oturtularak kurumsallaştırılması çağrısı yapılmıştır.

ORTAK ALFABE

Türk devlet ve toplulukları arasında ortak alfabe konusundaki çalışmalara devam edilmesi, Türkiye Türkçesinin ortak iletişim dili olarak benimsenmesi noktasındaki gayretlerin sürdürülmesi ve bilim dalları için ortak terim sözlüklerinin hazırlanması sağlanmalıdır.

Türk devlet ve toplulukları arasında eğitim ile ilgili problemler, müfredatlar, eğitim kurumları arasındaki ilişkiler, eğitim ve öğretimde işbirliği gibi konulara dair sorunları çözebilmek için projeler üretmek üzere Türk cumhuriyetlerini temsil eden, konunun uzmanlarından oluşan, fonksiyonları belirlenmiş bir eğitim koordinasyon kurulu vücuda getirilmeli ve ortak bir eğitim politikası oluşturulmalıdır.

TARİH, EDEBİYAT, KÜLTÜR VE DİN KİTAPLARI

Orta öğretim kurumlarında sosyal ve kültürel derslerde okutulmak üzere, kurulacak ortak komisyonlarca ortak ‘Türk tarihi’, ‘Türk edebiyatı’, ‘Türk kültür tarihi’ ve ‘Din kültürü ve ahlak bilgisi’ ders kitapları hazırlanarak uygulanmaya konulmalıdır.

Her kademedeki eğitim kurumları arasında karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi ‘değişim programları’ ve ‘kardeş okul’ uygulamaları teşvik edilmeli ve kapsamı genişletilmelidir.”


 

BİR CEVAP BIRAK

nine + 13 =