‘Türklerin 4/1’i yiyecek sektöründe’

* 2004 verilerine göre Avrupa, eski SSCB ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye vizeli giren her 8 kişiden birisi Türk vatandaşıydı…
* Gelenlerin çoğu ziyaret ve iş gezisi amacında. 2004’de Türkiye’den iltica edenlerin sayısı yarı yarıya düşmesine karşın halen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor.
* Türk vatandaşlarının dörtte birisi serbest çalışıyor. İngiliz yetkililere göre Türkler en çok girişimci ruhuna sahip azınlık toplumu sayılıyor.
* Ne yazık ki işsizlik ülke genelinde yüzde 5.1 iken Türk vatandaşları arasında yüzde 9.4 olarak hesaplandı.
* Çalışanların yüzde 25’i otel-yiyecek, yüzde 21’i toptan ve parekende sektöründe faaliyet gösteriyor.
* 2005’de Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kurma başvurusunda bulunan bin 30 Türk vatandaşından yalnızca yüzde 4’ü kabul edildi.


Türkiye’den bakılınca İngiltere artık uzaklarda bir ülke olmaktan çıktı… İngiltere’de ilk kez 2006 yerel seçimlerinde 17 belediye meclis üyesiyle siyasi varlığını ikiye katlayan Türkiye ve Kıbrıslı Türk nüfusunun 2006’da ikinci kuşak ile birlikte 300 binlere dayandığı sanılıyor. Ne yazık ki İngiltere’deki Türk vatandaşlarına yönelik araştırmalar neredeyse yok denecek kadar az…


Türkiye’nin İngiltere Başkonsolosluğu Çalışma Ateşesi Ayşegül Yeşildağlar’ın Başkonsolosluk bilgilerinin yanısıra bakanlık verileri ve ulusal istatistiklerden de yararlanarak hazırladığı “İngiltere ve Galler Ülkesi 2005 Yılı Raporu” Türk vatandaşları hakkında yetersiz de olsa toplumun yaşam biçimi hakkında bazı ipuçları veriyor. İdealist ateşenin hazırladığı çalışmanın özeti şöyle:


–  ERKEKLER KADINLARDAN YÜZDE 10 FAZLA: 2001 Nüfus Sayımına dayalı sözkonusu resmi verilere göre İngiltere ve Galler’de yaşayan Türkiye doğumlu nüfus yüzde 55’i erkek olmak üzere 52 bin 893. Sivil toplum örgütleri ve yerel basın bu rakamın 2006’da 300 bin dolayında olduğunu tahmin ediyor.


– DÖRTTE ÜÇÜ LONDRA’DA: Ulusal İstatistik Bürosu’na göre; Türk vatandaşlarının yüzde 74’ü Londra’da yaşamayı tercih ediyor…


– BEŞİNCİ BÜYÜK TOPLUM: Ulusal İstatistik Bürosu’na göre İngiltere’deki toplam azınlık toplumu 4 milyon 635 bin nüfusuyla toplam ülke nüfusunun yüzde 7.9’unu oluşturuyor. Azınlık toplumu arasında ilk sırada Siyahi Karayipli’ler, ikinci sırada Hint, Pakistanlı ve Bengaldeşli’ler, Üçüncü sırada siyahi Afrikalılar, dördüncü sırada Çinli’ler ve beşinci sırada da Türkler yer alıyor. Bu rakamlara dayanarak azınlık toplumu içinde her dört kişiden birisi Hintli, her altı kişiden birisi Pakistanlı ve her 8 kişiden birisi siyahi Karayipli sayılıyor…


– DOĞAN ÖLENİN 11 KATI:  Londra Başkonsolosluğu 2005 yılı verilerine göre 2005’de 1.178 Türk vatandaşı doğarken 103’ü de yaşamını yitirdi. Evlenenlerin sayısı ise 536…


– İNGİLİZ VATANTAŞLIĞI CAZİP: Londra Başkonsolosluğu 2005 yılı verilerine göre, İngiliz vatandaşlığına ilgi giderek artıyor. Türkiye’nin de siyasi ve sosyal haklardan yararlanabilmek için desteklediği çifte vatandaşlığa 1989’da yalnızca 446 kişi geçerken, 2003’de 12 bin 960 kişi geçti… 2004’de ise 4bin 885 kişi ile İngiliz pasaportu alanların sayısında keskin bir düşüş gözlendi…


– 1 YILDA 124 BİN KİŞİ GELMİŞ: 2004’de 124 bin Türk vatandaşına giriş izni verilmiş. Bunların 240’ı kapıdan geri gönderilmiş. 33 bin kişi ziyaret ve 30 bin kişi de iş seyahati amacıyla İngiltere’ye yolu düşmüş… 46 bin 900 kişi ülkeden kısa sürede ayrılıp geri dönerken bin 841 kişi iltica ya da iltica yakını ve bin 155 kişi de aile birleşmesi gerekçeleriyle kalmak için gelmiş…


– VİZELİ GELEN HER 8 KİŞİDEN BİRİSİ TÜRK: Avrupa, eski SSCB ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye 2004’de toplam 986 bin kişi vize alarak gelmiş. Türk vatandaşlarının bu toplamdaki yüzdesi 12,5… Bunun diğer anlamı da İngiltere’ye çeşitli nedenlerle vizesini alıp her gelen 8 kişiden birisi Türk vatandaşı… İngiltere’ye en çok gelenlerler sıralamasında Ruslar (193 bin), Polonyalı’lar (126 bin), Bulgar’lar (72 bin 400) ve Romanyalı’lar (66 bin 300) ilk sıralarda yer aldı…


– EN ÇOK POLONYALI GERİ GÖNDERİLMİŞ: İçişleri Bakanlığı 2004 Yılı Göç İstatistikleri’ne göre; 2004’de ülkelerine geri gönderilen toplam 7 bin 575 kişiden yüzde 40’ını Polonyalılar oluşturdu. Litvanya ve Romanya’lılarda an çok gönderilenler arasında. Türklerin geri gönderilenler arasındaki oranı ise yalnızca yüzde 3 dolayında…


– 2004’DE İLTİCACI TÜRK SAYISI YARIYA DÜŞTÜ: İngiltere’ye 2004’de iltica başvurusunda bulunanların büyük bir kısmını İran, Somali, Çin, Zimbave ve Pakistan vatandaşları oluşturdu. 2003 ile kıyaslandığında Somali’den başvuruların sayısı 5 bin 090’dan 2 bin 585’e,  Irak’tan  4 bin 015’den bin 695’e, Zimbabve’den 3 bin 295’ten 2 bin 65’e, Türkiye’den ise 2 bin 390’dan bin 230’a düştü. İltica eden İran vatandaşlarının sayısı 2 bin 875’ten 3 bin 455’e, Sudanlıların sayısı ise 930’dan bin 305’e yükseldi.


Türkiye, halen Avrupa ülkeleri arasında vatandaşları en çok iltica talebinde bulunan ülke konumunda sayılıyor. Türkiye’yi, eski Sovyet ülkeleri (340), Polonya (295), Arnavutluk (295), Sırbistan Karadağ (290), Rusya (190) ve Moldova (170) izliyor.
  
İltica talebinde bulunanlara verilen yerleşme izni, aile bireyleri dışında yüzde 56 artarak 19 bin 30’a ulaştı. Bu oran tüm yerleşme izinlerinin yüzde 14’ünü oluşturuyor. 2004’de en fazla yerleşme izni, Sırbistan ve Karadağ (2 bin 365), Somali (bin 530), Türkiye (bin 505), Sri Lanka (bin 380) ve Pakistan’dan (955) iltica talebinde bulunanlara verildi.


İlticacı ailelerine verilen izinde de Türk vatandaşları, Sırbistan ve Karadağ’dan sonra ikinci katagoride yer aldı. 2004’de Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına verilen yerleşme izni sayısı 8 bin 425’ten 9 bin 590’a, Türk vatandaşlarına verilen yerleşme izni ise bin 695’ten 6 bin 60’a çıktı.


– İNGİLİZ NÜFUS AZALIYOR, AZINLIK ARTIYOR: 2004’de İngiliz vatandaşlarının sayısında 119 bin 600 kayıp, diğer ülkeler vatandaşlarının sayısında ise 342 bin net artış gözlendi.


– GÖZALTINA ALINANLAR: İçişleri Bakanlığı 2004 yılı Göç İstatistikleri verilerine göre 2004’de Göç Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle 90’ı Türk vatandaşı toplam bin 200 kişi gözaltına alınmış.  Bir başka deyişle gözaltına alınan her 13 kişiden birisi Türk vatandaşı…


– ANKARA ANLAŞMASI BAŞVURULARIN YÜZDE 4’Ü KABUL EDİLDİ: Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kurma amacıyla başvuruda bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı 2005 yılı sonu istatistikleri hiç de içacıcı değil. Türk vatandaşlarının 2005’deki bin 30 başvurusundan yalnızca yüzde 4’ü kabul, yüzde 67’si reddedildi. Başvuruların yüzde 25’i de beklemekten ve belirsizlikten usanıp başvuranlarını geri çekmiş.


– ÇOĞU YİYECEK SEKTÖRÜNDE: Ulusal İstatistik Bürosu, 2001 Nüfus Sayımı Verileri’ne göre; Türkiye doğumlular arasında yüzde 42,5’i ekonomik faaliyette bulunurken, yüzde 43,5’i ekonomik faaliyette bulunmuyor (öğrenci, işsiz gibi…) ve kalan yüzde 14’ü de 16-74 yaş grubu dışında çalışma katagorisine girmeyenler oluşturdu.


Bir işveren nezdinde veya kendi namına çalışan Türk vatandaşlarının sayısı 17 bin 730 olarak saptandı. Bu rakamın yüzde 85’i 25-44 yaş grubu arasında, yüzde 21’i direktör ve üst düzey yönetici, yüzde 25’i otel, yiyecek, yüzde 21’i toptan ve parekende sektöründe yer aldı. Ayrıca çalışan vatandaşların dörtte biri serbest çalışıyor…


– İŞSİZLİKTE ARKA SIRADA: Başkonsolosluk Çalışma Ateşeliği istatiskitlere dayanarak Türk vatandaşları arasındaki işsizlik oranını yüzde 9.4 olarak hesapladı. İngiltere’de Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre Mart 2006’da ülke genelinde işsizlik oranı 5.1 olarak açıklanmıştı. Ülkede en yüksek işsizlik oranında yüzde 20 ile Pakistanlı kadınlar, yüzde 14 ile Karayipli erkekler önde. İngiltere’de azınlık toplumu arasında kadın ve erkek işgücü farklılığında Pakistanlılar sınıfta kalırken, Çinliler arasında cinsiyet farkı olmadığı gözlendi.


İngiliz İstihdam Kurumu JobcentrePlus yetkilileri Türk kökenli işgücü hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:


“Türkler çalışmaya hazır ve müteşebbis bir karaktere sahip ve  diğer yabancı gruplarda olduğu gibi uzun dönemli işsiz kalma gibi bir sorunları yok. Ancak beceri eksikliği nedeniyle daha yüksek beceri gerektiren nitelikli işlerde çalışamadıkları, bu nedenle İstihdam Kurumunun daha ziyade mesleki beceri kazandırma kurslarına yöneldiklerini söylenebilir.”           


– ÖRGÜTLENMEYİ SEVİYORUZ: Başkonsoloslukla temas halinde olan 30 dolayında Türk dernek ve kuruluşu bulunuyor. Bunların 16’sı 2002’de oluşturulan “İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu“nun üyesi. Ayrıca 10’a yakın sığınmacı ve göçmen derneği de faaliyet gösteriyor.


– SEÇME SEÇİLME HAKKINDA ATAKTA: İngiliz vatandaşlığına geçen yurttaş sayısı 50 bine yaklaştığı sanılıyor. 18 yaşın üzerinde İngiliz uyruklu 25 bin dolayındaki Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu öngörülüyor. 1994 yerel seçimlerinde Belediye Meclislerine sadece 3 Kıbrıslı Türk girebilmişken bu sayı 2006’da 14’ü sol, 3’ü sağ partiden olmak üzere toplam 17’ye çıktı.
 


 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.