TÜSAK değil TUZAK

Sanat dünyasının uzun zamandan beri tartıştığı Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) yasa tasarısı için Kültür Bakanlığının çağrısıyla bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Kültür Sanat-Sen, TOBAV, TOMEB, DETİS, OPSOD, İKSV, Oyuncular Sendikası gibi kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren 50’den fazla sendika, dernek ve kuruluş davet edildi. Bu kuruluşların önemli bir bölümü, tasarının Anayasa’ya aykırı ve “sanata düşman” olduğunu belirterek çalıştayı terk etti.

Sanatçılar, çalıştayın yapıldığı Türksoy Toplantı Salonu önünde bir basın açıklaması yaparken; TÜSAK yasa tasarısını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye Sanatçılar Hareketi adına yapılan açıklamada TÜSAK yasa tasarısı ‘TUZAK’ olarak nitelendirildi: “Cumhuriyetin kuruluşunda ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmek isteyenler, 1924 yılından başlayarak, kurdukları aydınlanmacı sanat kurumlarının özgürce sanat yaratmaları için yasalar hazırladılar. Oysa bugün hayali kurulan karanlık düzeni var edebilmek adına, o aydınlanmacı sanat kurumlarını yok etmek için TÜSAK denilen TUZAĞI kuruyorlar.”

“Kültür Bakanlığının ‘Bizim dediğimiz olacak’ dayatmalarıyla sanat kurumlarını yok eden bir yasa çıkartılamaz” diyen sanatçılar ve meslek örgütleri, sanat için her türlü düzenlemenin, ancak sanatçılar ve de uygun görecekleri yetkin kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

TÜSAK NEDİR?

TÜSAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak yeni bir sanat kurulu. Türkiye Sanat Kurumu’nun kısaltılmış hali TÜSAK. 11 kişilik bir heyetten oluşacak kuruldakilerin en az 6’sı, ilgili sanat alanlarında (tiyatro, opera, bale, dans, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlar) eğitim almış ve özel ya da devlet kurumlarında en az on yıl deneyim sahibi olan kişilerden seçilecek. Merkezi Ankara olacak bu kurul sanat projelerini değerlendirecek ve Bakanlık tarafından destek verilip verilmeyeceğine karar verecek.

Devlet Tiyatroları Ve Opera bale kapatılacak, yerine TÜSAK gelecek.

Bağımsız olduğu söylenen TÜSAK sanatı baskı altına alan bir yasadır.

Devlet sanatçıları bu yasayla yeniden bir elemeye tabi tutulacak.

Bakan ve Bakanlar Kurulunun seçeceği 11 kişilik kurul, TÜSAK üyelerini oluşturacak.

Sanatı kimin nasıl yapacağına karar verebilecek olan bu kurul, sanat kurumlarına verilecek ödenekleri de yine kendileri belirleyecek.

TÜSAK yasa taslağında devlet sanat kurumlarından her alandan bir tanesi kalacak, diğerleri kapatılacak. Bu kalacak olan kuruma da yine bir kurul karar verecek.

İkramiye ve teşvikler ödenmeyecek. Sözleşmeli çalışan ve Bakanlık Sahne Sanatları Genel Müdürlüğü’ne devredilmeyecek, yani komisyonlarca en az bir orkestra, tiyatro, koro ve benzeri topluluklara seçilmeyen kişilerin teşvik ve ikramiyeleri ödenmeyecek. Bu personel içerisinden farklı bir ilde görevlendirilmek isteyenler Bakanlık onayı alacak. İzin almak kaydıyla sanatsal faaliyetlerde çalışabilecek.

Bakanlık bünyesinde çalışan sanatçılar kendi projelerini TÜSAK’a götürebilecek ve bilet geliri üzerinden pay alabilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.