Üç yeni KHK; 8 bin 323 kişi görevden çıkarıldı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete’nin bugünkü son mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

679 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.

Ayrıca 679 sayılı KHK’da “Kamu Personeline İlişkin Tedbirler, Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler, İade Hükümleri, Yurtdışında Öğrenim Görenler, Kapatılan ve Kapsamdan Çıkarılan Kurum ve Kuruluşlar” alt başlıklarıyla çeşitli yeni düzenlemelere yer verildi.

680 sayılı KHK’da yargı, medya hizmet sağlayıcıları ve iç güvenlik, 681 sayılı KHK’da da milli savunmayla ilgili yapılan düzenlemeler yer aldı.

Kararnamelerle, polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi. Özel güvenlik görevlilerine silah kullanma imkanı getirildi. Ancak silahlarını görev yerleri dışında çıkarmaları yasaklandı. Vali ve kaymakamlar kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenliğin aldığı tedbirleri denetleyebilecek. Yetersiz görmesi halinde ek tedbir alınmasını isteyebilecek. Görevden ilişiği kesilen korucular operasyonel faliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

Terör olaylarına ilişkin yayın yasaklarına uymayan yayın kuruluşlarına yayın durdurma cezası verilebilecek. Bir yıl içinde üç kez ihlal halinde yayın lisansları iptal edilecek.

Resmi Gazete’de yurda dön ilanı verilmesine rağmen 3 ay içinde ülkeye dönmeyen türk vatandaşları, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Kararnameyle ayrıca çok sayıda kamu memuru da görevden alındı.

Buna göre, Danıştaydan 8, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 4, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 19, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 7, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından ikişer, Yüksek Seçim Kurulu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan birer, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel için ihraç kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 bin 687, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10, Türk Standartları Enstitüsünden 5, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 180, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından üçer, Türkiye Adalet Akademisinden iki, Türk Patent Enstitüsünden bir personel çıkarıldı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 261, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 43, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 18, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 69, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 61, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 93, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 114, Kültür ve Turizm Bakanlığından 15, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Maliye Bakanlığından 47, Gelir İdaresi Başkanlığından 310, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’den 6, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 9, Milli Eğitim Bakanlığından 13, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168, Milli Savunma Bakanlığından 4, Milli Savunma Bakanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 13, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 60, Sağlık Bakanlığından 838, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 3, TÜRKSAT’tan 5, PTT’den 34, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile İstanbul Kalkınma Ajansından ikişer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den birer, üniversitelerden ise 631 akademik personel, 155 de idari personelin ihracı gerçekleştirildi.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

GÖREVE İADELER

Söz konusu KHK’da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10, Kültür ve Turizm Bakanlığından 30, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10, Maliye Bakanlığından 45, Gelir İdaresi Başkanlığından 48, Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarından 49, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 9, Karayolları Genel Müdürlüğünden 14, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından üçer, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ikişer, TBMM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Kamu İhale Kurumundan birer, üniversitelerden 42 kişi memuriyetlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar “çekilmiş” sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.