‘Ulusal Sorun’ sempozyumu

‘Ulusal Sorun’ sempozyumu

0
PAYLAŞ

Demokratik Haklar Federasyonu’ndan yapılan açıklama aynen şöyle:

“Ulusal Sorun – Kürt Sorunu” Sempozyumu, coğrafyamızda, gerek kendi tarihsel dönemi gerekse de konu özgülünde geliştirdiği fikirlerle, günümüzdeki tartışmalara kuvvetle ışık tutan İbrahim Kaypakkaya’ya atfen gerçekleştirilecektir.

Sempozyum’un İbrahim Kaypakkaya’ya atfedilmesinin nedeni sadece İbrahim Kaypakkaya’nın 36. Ölümsüzlük yıldönümü değildir. Zira İbrahim Kaypakkaya’nın komünist niteliğini oluşturan temel, “ulusal sorun”, “Kemalizm”, “devletin niteliği” ve daha bir dizi meselede ülkemiz devrimci hareketinin zaaflarından nitel kopuşudur.

İbrahim Kaypakkaya’nın, dünyaya ve ülkemize dair geliştirdiği fikirlerin, döneminin öne çıkan siyasal figürlerinden farklı olarak, (bilhassa neo-liberalizmin ideolojik bakımdan görünürleştiği ve giderek egemen hale gelmeye başladığı 1990’lı yıllardan günümüze) sahip oldukları içerik itibariyle bilinçli bir şekilde perdelendiği ve “popüler bir figüre” dönüştürülemediği görülmektedir.

Egemenlerin bu “bilinçli tercihleri”nin, aydınlattığı zeminde, güncel siyasal tartışmaların en önemli başlıklarına değinmeye çalışan sempozyumun, İbrahim Kaypakkaya’nın fikirleri şahsında, daha da zenginleşeceği kanısındayız.

Neden Ulusal Sorun?

Ulusal sorun, çağımızda, genel olarak dünyada özelde ise ülkemizde, milyonları yakından ilgilendiren yakıcı bir güncel-siyasal konu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda “Kürt Sorunu”, Ortadoğu’da ve ülkemiz siyasal yaşamında, önemli belirleyenlerden biri olduğu gibi, içerisinden geçtiğimiz zaman diliminde, emperyalizmin bölgesel “çözüm planları”, DTP’ye dönük saldırılar ve ne zaman yapılacağı belli olmayan “Kürt Konferansı” çerçevesinde yoğun tartışmalara konu olmaktadır.

ABD emperyalizminin bölgedeki planları çerçevesinde oluşturmaya gayret ettiği yeni bölgesel statüko içerisinde, Kürt ulusal sorununun “sorun olmaktan çıkarılması” süreci işlemekle birlikte; Kürt halkı başta olmak üzere, bölge halklarının insanca bir yaşam ve demokratik bir düzen zemininde, ortak ve kalıcı çıkarları etrafında bir araya gelmesi ihtiyacı, yakıcılığını koruyor.

Öte yandan, ülkemizde, kendisini toplumun farklı kesimlerinde ve katmanlarında yakıcılıkla hissettiren “Kürt Ulusal Sorunu”; aynı zamanda, sınıfların varlığı üzerine temellenen çeşitli sosyal eşitsizliklerin ve sorunların varlık alanlarıyla da kesişmektedir. Dünya ve ülke gündemlerine “sınıf temelli” politik yaklaşımlar getiren siyasi çevrelerin de varlık alanlarını kesen “Ulusal Sorun”da, söz konusu farklı siyasal çözüm projelerinin de sempozyumun ortaya çıkaracağı tartışmalar zemininde ifadelendirilmesi ve değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Bu sempozyumla amaçlanan, “genel olarak ulusal sorunda, özelde ise Kürt ulusal sorununda, halkların ve ezilen ulusların çıkarları temelinde, farklı fikirlerle konuyu tartışmak; emperyalizmin ve gerici sınıfların ideolojik hegemonyasının aşılması ihtiyacını ortaya koyarak, bu mücadele zemininde mütevazı bir katkı sunmak” olarak özetlenebilir.

Emperyalistlerin stratejik çıkarları doğrultusunda Kürt ulusal sorununun gündeme alındığı ve ‘iyimser’ havaların estirilerek Kürt ulusal hareketinin tasfiye ve imhasının amaçlandığı bir süreçten geçildiği hepimizin malumu. Böylesi bir tahakküm planı, bölge halklarının geleceğini önemli boyutlarla etkileyeceği, ihtimalden öte bir gerçeklik arz ediyor. Dolayısıyla Kürt ulusal sorunu hiçbir şekilde kayıtsız kalınamayacak önemde olup, emekçilerin, demokratların, devrimcilerin ve de komünistlerin başlıca gündemlerinden birini oluşturmaktadır. Ve yine tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur ki bu sorun emperyalist hegemonyaların, uşağı iktidarların çözümüyle değil, emekten, bağımsızlıktan, devrimden yana bir mücadele temeli ile çözüme kavuşabilecektir. İşbu anlaşmaya hizmet etmeyi, demokrasi ve devrim güçlerini bu anlayış etrafında birleşmesini, sorunun gerçek çözümü noktasında fikirlerin tartışılmasını ve ortak bir mücadele fikrinin oluşturulmasını hedefleyen bu mütevazı eylemin önemli olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

SEMPOZYUM PROGRAMI

Açılış Konuşması: Uğur YEŞİLTEPE (Demokratik Haklar Federasyonu)
1.GÜN: 27 HAZİRAN CUMARTESİ
I. OTURUM: KURAMSAL
MARKSİZM VE ULUSAL SORUN
SAAT: 10.00 – 13.00

Bu oturum başlığı altındaki tartışmalarda hedeflenen, Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı (UKKTH) ile Birleşmiş Milletler’in (BM) “self determinasyon hakkı” yaklaşımının karşılaştırılması bağlamında ulusal sorunun üzerine oturacağı bir kuramsal temelin tarif edilmesi ve bu kapsamda, ulusal sorunun tarihsel – güncel görüngülerine değinilmesidir.

Katılımcılar:
– Ender HELVACIOĞLU
– Metin KAYAOĞLU
– Emrah CİLASUN
– Yüksel AKKAYA

Oturum Başkanı: Yaser GÜNDAY

ÖĞLE ARASI:13.00-14.00

II. OTURUM: TARİHSEL KÜRT ULUSAL SORUNU, KEMALİZM, LİBERALİZM
SAAT: 14.00 – 17.00

Bu oturum başlığı altında genel olarak “Kürt sorunu” konusunda liberal kesimin yaklaşımı ve bu yaklaşımın kökleri üzerine tartışılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede “Kürt Sorunu”nun tarihsel kökleri ile Kemalizm – liberalizm’in “Kürt Sorunu” eksenindeki “aynılıkları” veya “farklılıkları” tartışma konusu yapmak hedeflenmektedir.

Katılımcılar:
– İsmail BEŞİKÇİ
– M. Kemal COŞKUN
– Şehmuz GÜZEL
– Temel DEMİRER
– Sait ÇETİNOĞLU

Oturum Başkanı: İbrahim KARAKAYA

2.GÜN: 28 HAZİRAN PAZAR
III: OTURUM: GÜNCEL ULUSAL SORUN, EMPERYALİZM
SAAT: 10.00 – 13.00

Bu oturum başlığı altında, çağımızda ulusal sorunun emperyalizmin politikaları içerisindeki yerinin farklı deneyimler üzerinden incelenmesi emperyalizmin ulusal sorunun doğuşu ve “çözümündeki” rolünün, yaklaşımının incelenmesi ve sonuçlar çıkarılması hedeflenmektedir

Katılımcılar:
– Babür PINAR
– Muzaffer ORUÇOĞLU
– Sibel ÖZBUDUN
– Recep MARAŞLI
– Sinan ÇİFTYÜREK

Oturum Başkanı: Erşat AKYAZILI

ÖĞLE ARASI:13.00 – 14.00

IV.OTURUM: ÇÖZÜMSEL KÜRT SORUNUNDA POLİTİK TUTUM
SAAT:14.00 – 17.00

Bu oturumda belli başlı devrimci demokratik siyasi parti ve hareketlerin, ulusal sorun ve özelde Kürt sorununun çözümü ve sınıf hareketlerinin ulusal sorun ve ulusal hareketler ile ilişkilenme niteliği ve biçimi ile mevcut durum hakkındaki görüşlerinin tartışılması hedeflenmektedir.

Katılımcılar
– Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
– Demokratik Haklar Federasyonu
– Demokratik Toplum Partisi
– Emek Partisi
– Ezilenlerin Sosyalist Platformu
– Partizan
– Sosyalist Parti

Oturum Başkanı: Temel DEMİRER
Kapanış Konuşması: Adil OKAY
_____________________

* dhfsempozyum2009@gmail.com İletişim Tel: 0312 430 82 66
www. demokratikhaklarfederasyonu.org
demokratikhaklarfederasyonu @gmail.com

Şehit muhtar mahallesi
Süslü saksı sokak No:11/4 Beyoğlu/İstanbul
Tel/Faks: (0212) 243 91 92

BİR CEVAP BIRAK

four × 1 =