Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

İSMAİL BAYER – Ülkemizin toplumsal yapısında ki sorunlar, geçmişden günümüze gelişmeler, değişim, geleceğe ilişkin öneriler. Üç gün boyunca, bir çok oturumda bilim insanları tarafından ele alındı, değerlendirildi, tartışıldı. Gündeme gelen, gelmeyen, getirilmeyen bir çok konu, açıklıkla ele alındı.
İki yılda bir yapılıyor. Türkiye Sosyal Bilimler Derneği düzenliyor. 15.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, bu yıl yine ODTÜ’de yapıldı. Üniversitelerde görev alan, görevden ayrılan, görevden uzaklaştırılanlar, yeni araştırma ve çalışma yapanlar, bu konularda bilgileri paylaşmak isteyenler bir araya geldi. Bazen beş ayrı salonda, aynı anda sunumlar gerçekleşti. Konular o denli çeşitli ki, sorunlar o denli yoğun ki.
Çalışma yaşamından, göç sorunundan, emek sorunlarından, yasal düzenlemelerden, sosyal hizmetlerden, kadın ve siyasetten, toprak sorunundan, bilim ve teknolojiye, sinemadan, edebiyata, tarihden coğrafyaya, ekim devriminden Marks’a, ekonomiden, sosyal politikaya,  daha bir çok konu bölümler halinde ele alındi.
Program bile başlı başına bir kitapçık. 93 ayrı oturumda sunulan, 500 e yakın bildiri özetleri de, kongre sürecinde kitap olarak, izleyenlerin bilgisine sunuldu.
Bugün, biz sizlere ilk gün gerçekleşen, izlediğimiz, sadece iki ayrı oturumu kısaca aktararak, paylaşmaya çalışacağız. “Emek Oturumu” ve “Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları” başlığını taşıyan bu oturumlarda, sekiz ayrı sunum yapıldı.
“Emek Oturumu”, çok erken ve en verimli döneminde yitirdiğimiz, bilim insanı, eski İş Müfettişi meslektaşımız, dostumuz, Prof. Dr. A. Gürhan Fişek anısına düzenlenmişti. Oturumu, Kocaeli Üniversitesi’nden Ahmet Selamoğlu yönetti.
İlk sunumu, kendine has uslübü ve seçtiği konunun özelliği çerçevesinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Ahmet Makal yaptı. “Sosyal Haklar, Sosyal Mücadeleler ve Müzik”. Bizleri bir kaç asır öncesine götürerek, klasik müzikden caza, şiirden marşlara, dönemleri ve emek hareketleri çerçevesinde, kısa zaman diliminde örneklerle aktardı. Ancak bu sunumu, en az iki saatlik bir zaman sürecini göze alarak, fonda seçtiği müzikleri de dinleyerek, tanık olmak bir başka güzellik olur diye düşünmekten, kendimi alamadım doğrusu.
Her sunumunda, bizleri şaşırtan, yeni bilgi ve belgelere ulaşarak sunumlar yapan, Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aziz Çelik, “”DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1967 – 1970)” sunumunu yaparken, bizi o günlere götürdü. Anılar şeridi içinde kısa bir yolculuk yaptık, tabi yeni bilgilere de ulaşarak.
Bu bölümüm üçüncü ve son sunumunu, yine eski bir meslektaşımız, uzun yıllar sendikalarda çalışan ve yaşamını, bu emek mücadelesi ile özdeşleştiren ve son yıllarda da, birikimini yazmaya başlayan, Can Şafak, “”DİSK, Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967 – 1980)” dönemine bizi ulaştırdı. Politik gelişmeleri ve bu gelişmeler çerçevesinde sendikacıların tutumlarını da sergiledi. O günler sinema şeridi gibi gözlerimizin önünden aktı.
“Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları” başlıklı ikinci oturumu ise, Prof.Dr.Seyhan Erdoğdu yönetti.
Bu bölümde, ilk sunumu, üniversitesinden uazklaştırılan, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ile genç bilim insanı Mustafa Aslan, ortak olarak yaptıkları bir araştırmanın, ön bulgularını yine birlikte sundular. “Türkiye’de Göçmen Çocuk İşçi Olmak”. Urfa’da yaşayan, Suriyeli çocuk işçilerin çalışmalarına, çalıştıkları işyerlerine ve çalışma koşullarına, bir ayna tutarark bizlere ulaştırmaya çalıştılar.
İkinci sunumu ise Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu gerçekleştirdi. “Sosyal Avrupa’dan Uzaklaşan Avrupa İzleğinde Çalışma İlişkileri ve Türkiye Üzerine Notlar” başlıklı sunumunda, yürüttüğü bir çalışmadan aktarmalar gerçekleştirdi. Batı’da ki gelişmeleri aktarırken, çarpıcı örnekler verdi. Türkiye’de ki durum ve gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeler yaptı. Bu yeni gelişmeleri aktarırken, bu çalışmasının bir an önce tamamlanması ve bizlere ulaşması gerekliliğini düşündüm. Dışarıda neler oluyor ve dışarının bize yansıması. Farklı bakışlar ve değerlendirmeler, doğal olarak beraberinde gelişiyor.
Üçüncü sunumu, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi, Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız yaptı. “İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek”. Hukukçu olarak çalışma yaşamına ilişkin, sosyal bilimciler  kongresinde konuşmanın zorluğu bir yana, öyle güzel bir sunum yaptık ki, şaşırdığımı belirtmeden geçemiyeceğim. Hukuk’a yönelttiği eleştirileri de belirtmeden geçmeyeyim.
Ve Dr. Murat Özveri. Avukatlığını mı, yayıncılığını mı, akademisyenliğini mi, hangisini belirteyim. “”Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar” başlığı altında yaptığı sunumunda, yaşamdan, gerçeklerden, öylesine çarpıcı örneklerle, bir oyun yazıp sahneye koyar gibi aktarımda bulundu ki. Tozlu yargı dosyaları arasında kaybolup giden yaşamları gün yüzüne çıkararak sergiledi.
Bu bölümde son sunumu, Taner Akpınar yaptı.”Türkiye’de İşsizliğe Resmi Çözüm Önerileri Bağlamında Beşeri Sermaye Önerileri Bağlamında Beşeri Sermaye Teorisine İlişkin Bir Yenidern Değerlendirme” sunumunun başlığı. İlk kez tanıyor ve dinliyorum. Çalışma yaşamının bir başka sorununu gündeme getirdi.
Burada aktardığım sunumlar, zaman sınırlaması içinde elbette eksik kaldı. Bildiriler kitabında da özetleri var. Ancak bu sunumlar ile ilgili, bir başka farklı bir durum söz konusu.
Bu oturumların düzenlenmesinde katkıları yadsınamayacak olan, Prof. Dr. Ahmet Makal, 10 yıldır bu toplantılara katıldığı gibi, altı yıldır da bu bölümde ki sunumların tam metinlerinin yayımlanmasını sağlıyor. Dr. Murat Özveri’nin, yayın yönetmenliğini yaptığı, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın nerdeyse 15 yıldır düzenli olarak çıkarılmasına olanak sağladığı, Çalışma ve Toplum Dergisi’nin 2018 mart, 57 sayısında yayımlanacağını da belirtmiş olalım.
Burada diğer oturumlarda sunulan, özellikle çalışma yaşamına ilişkin onlarca tebliğin adlarını bile sıralıyamıyoruz.
Sosyal Bilimler Derneği Başkanı, Prof. Dr. Oğuz Oyan başta olmak üzere, bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen ve sunumları gerçekleştirenlere, teşekkür ederek yazımızı noktalayalım.
2019 da, 16.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde de buluşmak üzere.
_______________
İsmail Bayer.  5 Aralık 2017 Salı.  ismail.bayer1@yahoo.com.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.