Varsıl yoksulu besleyince

Feodal dönem yönetiminde feodal bey köleyi bilinçli olarak emrinin altına alıp hizmetini sömürüyordu. Feodal bey için çalışan köle, üretiminden günlük tüketimi için beyin verdiği ile yetinip, üstünü beye bırakıyordu. Bu halinden köle mutlu mu idi? Sanmıyorum, ancak diğer kölelerle birlik olamıyor ve beye karşı gelme kolektif gücünü oluşturamıyordu. Marx’ ın “emekçiler birleşin” ifadesi bu bağlamda çok doğrudur. Peki, acaba feodal dönemde varsıl mı yoksulu besliyordu? Tabi ki, hayır; tam tersi, feodal dönemde yoksul görünen aslında üreten ve varsıl idi. Görünürde varsıl olan ise, zorbalık yolu ile üretime el koyarak hazır tüketici idi. Feodal yapılanmada değer üreten emekti, yöneten ise zorba feodal bey idi.

Zaman değişti, günümüzün kapitalizmi zorbalığı perdelemiş olmakla beraber, üretici ile sömürücü ve yönetici kutuplaşmasını pek farklılaştırmadı. Kapitalizmde de yaşamın enerji kaynağı olan gerçek üretici güç emektir. Hal böyle iken, yaşamın gerçek kaynağını üreten emek gücünün yönetimine sömürenler hâkim olarak, toplumun ana gücü olan emeği istediği istikamette yönetebilmektedir. Kapitalizmde de varsıl olarak görünen aslında yoksul olduğu halde üretime el koyarak görünürde varsıl olmaktadır. Asıl üretici ise sistem çarkları arasında pek de farkında olmadan yoksul konumda yer almaktadır. Üstelik de, asıl değer yaratıcısı yarattığı değerle orantılı olarak yoksullaşmaktadır; üretim arttıkça işsizlik ve yoksulluk da artmaktadır.

Feodal dönemde de, feodal dönemden pek bir şeyin değişmediği kapitalizmde de üretici ile sömürücü, varsıllık ve yoksulluk tasnifinde ters köşelere yerleşmektedir. Siyaset ise gerçeklik, yani asıl üretim gücü üzerine değil, zoralımla oluşturulan mülkiyet üzerine oturmaktadır. Demokrasi adı verilen bu sistemde, üreticiler esas gücün kendilerinde olduğu gururu ile yetinirken, zoralım çetesi ise kalemli ve silahlı gücü ile hassas dengeler üzerinde hâkimiyetini sürdürmeye çalışmaktadır. Zoralım çetesi gerçek hâkimiyet sahibi olmadığından, paranoyak reflekslerle sanal gücünü koruma çabası içinde devinir. Görünürde varsıl üretimi gerçekleştirmediği halde görünürde yoksul olanı besleyince siyasette de kendi kurallarını görünürde yoksula dayatmakta ve kabul ettirmektedir.

Uluslararası kapitalizmde de toplumların birbiri üzerindeki hâkimiyeti, Birleşmiş Milletler vb uluslararası kurumların varlığına rağmen, varsıllık ve yoksulluk kuralı çerçevesinde belirlenir. Küreselleşmenin piramitleştirdiği ulusal güçler hiyerarşisinde ülkeler teknoloji kapasitelerine ve bu ölçüte göre toplam üretimden pay alma gücüne göre dizilir. Hal böyle olunca, küresel hegemonya ve siyaset de güç dengelerine göre oluşur. Çağımızın ileri teknolojisinde teknoloji ve ağır sanayi işçiliği küresel piramitte birbirine ters yönde hareket eder. Şöyle ki, piramidin tepesinde teknoloji üretilirken, alt kademelerde üretim işçiliği, özellikle de ağır sanayi faaliyeti ortaya çıkar. Bu durumda yaratılan katma değerin büyük kısmı piramidin yukarılarında yer alan ekonomilere, geri kalan bölümü de asıl üretimi gerçekleştiren piramidin aşağı bölümlerinde yer alan ekonomilere gider. Bu süreç salt üretimde değil, finans alanında da paralel olarak gerçekleşir. Kısacası, küreselleşmede zincirleme birbirine bağlanan ekonomilerde üretim ile varsıllık, ulusal ekonomi sınırları içindekine benzer şekilde ters yönde hareket eder. Üretim ve zenginliğin ters yönde hareketini sağlayan ve kolaylaştıran salt küreselleşme olmayıp, küreselleşmenin kurum ve kurallarının uluslararası düzeyde tüm uluslara kabul ettirilmesidir. Ünlü Waşington Uzlaşması adı verilen ve merkez ekonomilerden tüm çevreye yayılan kuralların oluşturulma ve uygulama nedeni budur.

Küreselleşme aşamasında ülkelerin uluslararası piramidi oluşturup, piramitteki yerlerine yerleşmeleriyle iş bitmemektedir. Piramit içinde yürüyüşte uyum sağlama koşullarının oluşturulması da gerekir ki, bu koşul da, farklı ülkelerde farklı biçimde tezahür edercesine, yine merkez dürtüsüyle gerçekleştirilir. Küresel ekonomik düzenin merkez çıkarı doğrultusunda çalışabilmesi için toplumsal yönetim ve hukuksal sistemde çok ciddi değişimler gerekir ki, ancak bu koşulda Herbert Spencer’in “sosyal Darvinizm kuralı geçerli olabilsin. Sosyal Darvinizm, küreselleşmeye uyum kuralı olarak her ülkede uyuma karşı çıkan kesimlerin baskılanması ve susturulmasını gerektirir. Türkiye’nin de anayasal ve rejim değişikliği ile tek-otorite rejimine sürüklenmesini bu bağlamda ve tüm iltisakları ile algılamak gerekiyor. Kuvvetler ayırımının ilgası, yargının baskılanması, medyanın yandaşlaştırılması ya da susturulması, üniversiteden sesi çıkabilecek elemanların ihracı vb gibi zecri önlemler küreselleşme piramidinde varsılın yoksulu, kendi çıkarı doğrultusunda yönetime almasının koşullarıdır. Önümüzdeki referandumun sonucu böylesi büyük oyunun lehinde veya aleyhinde belirteceğimiz kararlarımıza göre şekillenirken, küreselleşme piramidinde Türkiye’nin, kuru gürültü koparan sadık eleman mı, yoksa vakar ve sükûneti içinde özgürlüğü seçen asil devlet mi olduğunun da ilanı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.