İşverenlerin vergiye katkısı komik oranda…

DİSK tarafından yapılan araştırmada, ”Türkiye’de gerçekleşen vergiler içinde kurumlar vergisinin oranının sadece yüzde 8 olduğu” ifade edilerek, işverenlerin vergi havuzuna yaptıkları katkının toplam vergilerin onda birinden daha az olduğu savunuldu.


DİSK AR-GE tarafından gerçekleştirilen araştırmada, OECD verileri kullanılarak işverenlerin toplam vergiye olan katkısı incelendi.


Araştırmada, yasal düzenlemelere göre yapılan hesaplamada, işverenler üzerindeki vergi yükünün yüksek göründüğü, gerçekleşmiş vergi değerlerine bakıldığında ise ortaya işverenlerin yakınmalarından farklı bir durum çıktığı dile getirildi. 


”OECD in Figures 2007” adlı çalışmanın, gerçekleşmiş vergi oranları açısından Türkiye’nin, OECD ülkeleri içinde arka sıralarda yer aldığını gösterdiğine yer verilen araştırmada, ”Verilere göre, Türkiye’de gerçekleşen vergiler içinde kurumlar vergisinin oranı sadece yüzde 8’dir. Bir başka deyişle, işverenlerin vergi havuzuna yaptıkları katkı, toplam vergilerin 10’da 1’nden daha azdır. Bu oranla Türkiye hem AB ortalamasının (yüzde 8,1) hem de OECD ortalamasının (yüzde 9,3) gerisinde” denildi. 


İşverenlerin sosyal güvenliğe yaptıkları katkı açısından da Türkiye’nin gerilerde kaldığı ileri sürülen araştırmada, Türkiye’de işverenlerin sosyal güvenliğe yaptıkları katkının toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,5’te kaldığı, bu oranın AB’de ortalama yüzde 16,4, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 14,8 oranında olduğu kaydedildi. 


Araştırmada, işverenlerin toplam vergi havuzuna yaptıkları katkının kurumlar vergisi ve sosyal güvenlik katkılarının toplamı olarak düşünülebileceği dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi: 


”Bu açıdan dahi Türkiye’nin OECD ülkeleri içindeki yeri oldukça gerilerdedir. AB ülkelerinde işverenlerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ortalama 24,5, OECD ülkelerinde ortalama 24,1 iken Türkiye’de işverenlerin vergi havuzuna yaptıkları katkı sadece yüzde 17,5’dir. Türkiye, bu oranla 30 OECD ülkesi içinde ortalamanın altında ve 23. sıradadır.”


  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here