Vergi borçları için yarın son gün

30 Ekim’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğiyle uygulamaya konan ödeme kolaylığı ”1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını” kapsıyor. 


Uygulamadan yararlanmak isteyenler, yarın mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacak. 


Başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 15 =