Vergi kaçağı 47 milyar dolar

Arıkan, İSMMMO 16. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olmadığını öne sürdü. Arıkan, ”Ülkemizde vergi yükü AB ve OECD ülkeleri ortalamasının altında kalmaktadır. Türkiye’de kişi başına vergi geliri 822 dolar gibi oldukça düşük bir tutardır. Türkiye, kişi başına vergi gelirinde OECD ülkeleri içinde sonuncudur” dedi. 


Vergi gelirlerinde dolaylı vergilerin giderek arttığını, vergi gelirlerinin yüzde 73’ünün dolaylı vergilerden kaynaklandığını belirten Arıkan, ”Dolaylı vergiler yapısı itibariyle adaletsizdir. Az kazanan ile çok kazanan aynı vergiyi ödemektedir. Bu durumun en kısa zamanda engellenmesi gerekmektedir” diye konuştu. 


Yahya Arıkan, ekonominin ve vergi sisteminin en önemli sorununun kayıtdışı olduğunu vurgularken, şunları kaydetti:


”Kayıtdışı ekonomi nedeniyle, her yıl 74 milyar dolar vergi geliri kaybı var. Türkiye’de kayıtdışılık vergi yükündeki düşüklüğe, vergi yükü düşüklüğü vergi gelirlerinde yetersizliğe, vergi gelir yetersizliği de bütçe açıklarına yol açmaktadır. Kayıtdışılık giderek artmaktadır. Ortalama yüzde 80 kayıtdışılık söz konusu. 


Kayıtdışılığın en önemli kaynağı ülkemizdeki gelirin tanımıdır. Kayıtdışılığın önlenebilmesi için öncelikle safi artış (nereden buldun) teorisine dayanan tanıma geçilerek hangi sebeple olursa olsun elde edilen gelirin, kaynağına bakılmaksızın vergilendirilebilir hale gelmesi mümkün olmalıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here