Yaşasın! Dalaman’ın akciğeri kurtuluyor!

Danıştay 6. Dairesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım-İş Sendikası ve TEMA Vakfı’nın açtığı dava üzerine, Dalaman Tarım İşletmesi arazilerinin turizm bölgesi ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesini durdurdu.


Bakanlar Kurulu’nun 6 Ocak 2005 gün ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2004/8328 sayılı kararı ile Muğla’nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri sınırları içinde bulunan 300.000 dekar arazi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmişti. Bu alanın 17.963 dekarı Dalaman Tarım İşletmesinin verimli  tarım arazilerinden oluşuyordu.


Danıştay kararının ardından yazılı açıklama yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Gökhan Günaydın, kararla birlikte davaya müdahil olan ZMO, TEMA VAKFI ve Tarım-İş Sendikası’nın  tarım toprağını korumakla ödevli olan kamu yönetiminin ve siyasi iradenin doğayı bir rant aracı olarak gören yaklaşımına hukuk aracılığıyla geçit vermediklerine dikkat çekti.
 
İKTİDARA YARGI UYARISI


Alternatif araziler varken ülkenin tarımsal verimliliği ve üretiminin artması için zorunlu olan tohumluk, fidan, fide ve damızlıkların üretildiği Dalaman’daki gibi tarım topraklarının betonlaştırılması, narenciye bahçelerinin yerini tatil evlerinin alması anlayışı, toplumumuzun gıda güvenliği ve geleceğini ciddi ölçüde tehlikeye attığını dile getiren Gökhan Günaydın,
“Siyasal iktidarı, yargı kararları doğrultusunda hareket ederek, Türkiye’nin doğal kaynakları, ormanları, kıyıları ve tarım arazileri konusunda duyarlı davranmaya çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.


PROJE KAMU YARARINA AYKIRI


Tamamlanması halinde 150 bin narenciye ağacının kesilerek yerine villaların kondurulacağının  iddia edildiği Turizm Projesi, Dalaman’ın AKP’li  belediye Başkanı Beyhan Korkut’a göre bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek ve 20 bin nüfuslu Dalaman, 1,5 milyon nüfusa ulaşarak ikinci bir Antalya olacaktı. Anayasanın ilgili maddeleri ve tarım toprağını koruyan mevzuat hükümlerine aykırı bulunan  projeye karşı açılan davada, bilirkişi heyetinin yerinde yaptığı inceleme sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi’nin verdiği 20 Temmuz 2007 tarihli karara göre, dava kapsamında görevlendirilen bilirkişi kurulu mahkemeye sunduğu raporunda özetle şunlara dikkat çekti:
 
– Alan kullanımı açısından yaratılan esneklik, değerli tarım topraklarının yitirilmesi yanı sıra, bölgenin ağırlıklı ekonomik uğraşısı olarak tarım sektörünün istihdam yapısını da olumsuz etkileyecektir.


– Koruma önceliklerinin bulunduğu bölgede, Yasanın öngördüğü teşvik ve desteklerle yönlendirildiğinde ileride değerli tarım topraklarının yitirilmesi ve tarım sektörü aleyhine dengesizliğin yaratılması kaçınılmaz olacaktır.


– Bölgede bu denli yoğun bir yatırım öngörülmesi, Anayasanın 169. maddesindeki ‘Devlet ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır’ ve ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ ilkelerine taban tabana zıttır. Orman arazilerinde öngörülen turistik yatırımların yaşama geçirilmesi, çam ormanlarının ortadan kalkmasına neden olacaktır.


– Bölgenin tarımsal kesimi açısından büyük öneme sahip üretici bir tarım işletmesinin, kaynak kullanımı açısından tüketime ve sınırlı bir turist kesimine yönelik bir kullanıma uygunluk ölçütü ile değerlendirilmiş olması, kamu yararına ve ülke çıkarlarına aykırıdır.


ATATÜRK’ÜN MİRASIYDI


200 yıla yakın bir geçmişe sahip olan işletme,  III Selim’in  validesi Mihrişah Sultan’a armağan edilerek kurulmuş. 1820 yılında Vakıflar idaresine devredilen işletme,  1905 yılına kadar da  yörede yaşayan feodal ağalar tarafından kullanılmış. 1905-1928 yılları arasında  Hidiv  Abbas Paşa’ya devredilen çiftlik, Paşa’nın  aldığı banka kredisini geri ödeyememesi üzerine  özel bir yasa ile Atatürk tarafından 1928 yılında Abbas Paşa’dan  alınarak, Gros adında bir Fransız şirketine kiralanıyor. Şirket tarafından 10 yıl işletildikten sonra, 1938 yılında Atatürk’ ün vasiyeti doğrultusunda Ziraat Vekaletine bağlı Devlet İşletmeleri Kurumu’na sorumluluğuna giren çiftlik; 1950 yılından sonra Dalaman Devlet Üretme Çiftliği adını aldı. Çiftlik, 1984 yılından bu yana da TİGEM çatısı altında, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak varlığını sürdürüyor.


İŞTE İPTAL EDİLEN PROJENİN DETAYLARI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ‘Dalaman Yaşam Kenti’ Kitapçığına göre Eko Kent Projesi kapsamında bölgede hobi bahçeleri ve villaları, çiftlik evleri ve sezonluk kiralık çiftlikler, Butik oteller/kompleksler, sosyal merkezler, kesme çiçekçilik/bahçe üretimi, eko-park, organik tarım üretim ve değerlendirme alanları, fuar-kongre merkezi, golf alanları, rekreasyon ve  orman içi günübirlik alanlar yapılması planlanıyordu.


11 miyar dolarlık yatırım yapılmasının  öngörüldüğü projelerin anlatıldığı  Kitapçığa göre ayrıca,  Köyceğiz-Fethiye karayolunun kuzey kısmında öngörülen Klima Kent Altbölgesi’nde de, “yabancıların mülk edinmesi” düşüncesiyle orman dokusu içinde sağlık köyleri, bakım merkezleri, golf alanları ve tatil evleri düşünülmüştü.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here