Yabancılara mülk satışında sınırlama

Yabancıların Türkiye’de mülk edinebilmelerini kolaylaştıran yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesinin ardından, yeni düzenleme için oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde sürdürülen ve ilgili kuruluş temsilcilerinin katıldığı çalışmalarda, yeni düzenlemeye ilişkin bir taslak hazırlandı. Söz konusu taslakta, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri de dikkate alındı.


Tapu Kanunu’nun ilgili maddesini değiştirecek olan taslakta, yabancıların Türkiye’de mülk edinebilmeleri biraz daha kısıtlanıyor. 


Bürokratların üzerinde çalışmaya devam ettiği, nihai şeklini ise Bakanlar Kurulu’nda alacak olan taslağa göre;


     -Karşılıklı olmak ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak kaydıyla, yabancı gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanununa göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, belediye ve mücavir alan sınırı içerisinde, taşınmazlar üzerinde müstakilen inşa edilmiş bina ve yapılar, 634 sayılı Kanun uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümler ile arsa veya arazi alabilecek.
     -Edinilebilecek taşınmaz miktarı, ülke genelinde toplam 10 dekarı geçemeyecek.
     -Yabancılar, belediye ve mücavir alan sınırı dışındaki alanlarda arsa veya arazi edinemeyecek. Bu alanlarda alınabilecek müstakilen inşa edilmiş bina ve yapılar ile bağımsız bölümlerin büyüklüğü de 1 dekarı aşamayacak.
     -Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin belediye ve mücavir alan sınırı içinde 10 dekardan, mücavir alan sınırı dışında da 1 dekardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olacak. Kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu hüküm uygulanmayacak.
     -Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların teklifiyle sulama, enerji, tarım, maden, sit alanları ve benzeri yerlerde satışa ilişkin bu hükümlerin uygulanmaması yönünde karar almaya yetkili olacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − 5 =