Yağmuralan Derneği’nden uyarı

Yağmuralan Derneği “1967’de alınan Enosis kararı da derhal kaldırılmalı” açıklamasını yaptı.

Yağmuralan Derneği Başkanı Esat Mustafa yayımladığı açıklama aynen şöyle:

Bilindiği üzere, Kıbrıs Türk tarafı müzakerelere dönmek için Rum yönetiminin ENOSİS kararını geri almasını talep etmektedir. 1950 ENOSİS plebisitinin yıldönümlerinde, Güney Kıbrıs okullarında kutlanması öngörülen bu karar, Rum parlamentosunda faşist ELAM partisinin getirdiği, ancak iktidar partisi DİSİ’nin manevra ve destekleriyle alınan bir karardır.

Kıbrıslı Türkler olarak ENOSİS plebisitinin Rum okullarında kutlanmasından veya DİSİ partisinin bu kararın geçmesi için ortaya koyduğu iki yüzlülükten gerçekten rahatsız isek ve müzakere masasına dönmek için bu kararın kaldırılmasını talep ediyorsak eğer, 1967’de ayni parlamentodan geçen ve halen geçerli olan ENOSİS kararının da kaldırılmasını talep etmeliyiz!

Aslında, müzakerelere dönmek için, öncelikle Rum tarafının bu güne kadar Türk tarafı aleyhine almış olduğu en tehlikeli ve adeta bir kolonizasyon ve etnik arındırma niteliğindeki 1967 ENOSİS kararı ivedilikle ve koşulsuz olarak kaldırılmalı ve müzakereler için, takvimlendirilmiş bir çerçeve ortaya konarak, bu konuda etkin bir planlama yapılmalıdır.

1967’de Rum meclisinde oybirliği ile alınan ENOSİS kararının kaldırıldığına ilişkin hiçbir haber veya kayıt olmadığı da ayrıca bilinmelidir!
BM tarafından baskı altında kalan Rum yönetimi, büyük bir ihtimalle kısa bir süre sonra, DİSİ partisinin sunacağı kararla okullardaki kutlamaları veya müfredatı belirleme yetkisini Eğitim Bakanlığına vererek ve bir önceki kararın geçersiz kaldığını öne sürerek, tarafların görüşme masasına dönmesini sağlamaya çalışacaktır, ancak Rum meclisinin 1967’de aldığı ENOSİS kararının halen ciddiyetini koruduğu ve Rumların ENOSİS emellerinin hala ortada olduğu için, bunun telafisi asla mümkün olmayacaktır.

Söz konusu kararın tam metni İngilizce olarak aşağıda verilmiştir:

ENOSIS RESOLUTION IN THE GREEK CYPRIOT PARLIAMENT:

The House met on 27 June 1967 and had its longest and the liveliest session of its seven – year life, discussing the motion on ENOSIS. In the end the ENOSIS RESOLUTION WAS UNANIMOUSLY ADOPTED. Following is the text of the indisputably written resolution:

01. The House of Representatives, announcing its irrevocable decision reflects the eternal aspiration of the Greek Cypriot community for the speedy achievement of Enosis.

a) No matter what difficulties and hardships are encountered, the struggle being waged with the full support of the Hellen world, will not be terminated until final goal is successfully achieved. By ‘success’, it is meant that the whole of the island will be integrated with Greece without any stop-overs.
b) The House will contribute with all means at its disposal of the strengthening of the Cyprus – Greek cooperation, which it considers an inevitable condition for the success of the national struggle and the unity of the Greek and Greek Cypriot peoples.

Metnin Türkçesi aşağıda belirtilmiştir:

KIBRIS RUM PARLAMENTOSUNDA ENOSİS ÖNERGESİ:
27 Haziran 1967 tarihinde toplanıp, ENOSİS’le ilgili önergeyi tartışan parlamento, yedi yıllık döneminin en uzun ve en canlı oturumunu yaşamış ve en sonunda, ENOSİS ÖNERGESİ OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Tartışmasız olarak kaydedilen önergenin metni aşağıda belirtilmiştir:

01. Temsilciler Meclisi tarafından açıklanan ve feshedilemeyen bu karar, Kıbrıs Rum Toplumunun, Enosis’in süratle başarıya ulaşmasındaki nihai özlemini yansıtmaktadır.

a) Helen dünyasının tam desteği ile sürdürülen bu mücadele, her türlü zorluklara ve engellere karşın, nihai amacına başarıyla ulaşmadıkça, asla terkedilmeyecektir. “Başarı”, adanın tümünün Yunanistan ile kalıcı olarak entegre olması anlamını taşımaktadır.
b) Meclis, ulusal mücadelenin ve Yunan – Kıbrıslı Rum halkları birliğinin başarısı için, kaçınılmaz bir şart olarak gördüğü, Kıbrıs – Yunan iş birliğinin güçlendirilmesine, tasarrufundaki her türlü imkânlarıyla katkıda bulunacaktır.
1967 yılında, Rum Meclisi’nde alınan ENOSİS kararının, AKEL dahil, tüm partilerin temsilcileri tarafından oy birliği ile alınması da çok ilginçtir. Rum Ulusal Konseyi’nin başını çeken Rum Ortodoks Kilisesi’nin siyasi görüşleriyle de tam olarak bağdaşan o karar, aslında Rumların tüm siyasi partilerinin milliyetçilik duygularının somut bir örneği olup, onların nihai özlemini net ve açık bir tavırla yansıtmaktadır.
Cumhurbaşkanı Akıncı Rum tarafından, tıpkı 1950 ENOSİS plebisitini kutlama kararı gibi, 1967 ENOSİS kararının da kaldırılmasını ve ayrıca, bu çerçevede ciddi olarak takvimlendirilmiş ve etkin olarak yapılandırılmış bir müzakere sürecinin başlamasını talep etmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.