Yargıtay’dan emsal emeklilik kararı

Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde 15 Ekim 2000 tarihinde emekli olan Haci Uçar, emekli maaşının 1999 yılına kadar uygulanan kat sayı esasına göre düzenlenmesine itiraz ederek dava açtı.

Kovancılar İlçesi’nde DSİ’de çalışırken emekli olan Haci Uçar, emekli aylığının 2000 yılından itibaren yürürlüğe giren çalışılan süre ve ödenen prim esasına göre bağlanması gerektiği halde 31 Aralık 1999 tarihine kadar geçerli olan kat sayı esasına dayalı gösterge sistemi üzerinden hesaplandığını ve eksik olduğunu iddia ederek avukatı Kemal Çelebi aracılığıyla 2010 yılında SGK Başkanlığı aleyhine dava açtı. Emekli maaşının 1 Ocam 2000 tarihinde yürürlüğe giren yasa üzerinden tekrar hesaplanarak aradaki farkın kendisine ödenmesini isteyen Haci Uçar, Elazığ İş Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Mahkeme, Haci Uçar’ın emekli aylığının 2000 yılı ile birlikte yürürlüğe giren çalışılan süre ve ödenen prim esasına göre tekrar hesaplanarak bağlanmasını ve aradaki farklarında faiziyle birlikte kendisine ödenmesine dönük karar verdi. SGK ise karara itiraz ederek, temyize gönderdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin Haci Uçar lehinde verdiği kararı aynen onayladı.

Elazığ Tüm İşçi Emeklileri Başkanı Derneği Mehmet Kayaba ile Bingöl Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet Evran ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısıyla kararı açıklayan Haci Uçar’ın avukatı Kemal Çelebi, onanan kararın 2000 yılından sonra emekli olan işçi emeklileri için emsal teşkil edeceğini söyledi. Müvekilinin bilgi eksikliğinden dolayı davayı ancak 10 yıl sonra açtığını kaydeden Avukat Kemal Çelebi, Yargıtay’ın kararından sonra milyonlarca işçi emeklisinin maaşlarında iyileştirme yapılabileceği ve geçmişe dönük biriken maaş farklarının faizi ile birlikte tahsil edilebileceğini söyledi. Avukat Kemal Çelebi, şunları söyledi:

2000 YILINDAN SONRA EMEKLİ OLANLARA MÜJDE

“Bilindiği üzere 31.12.1999 tarihine kadar yaşlılık aylıkları hesabında kat sayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanmakta iken, 4447 sayılı yasa ile anılan maddede değişiklik yapılması sonucu 01.01.2000 tarihinden itibaren kat sayı esasına dayalı gösterge sistemi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre 2000 yılı sonrası emekli olanların yaşlılık aylıklarının hesabında çalışılan süre, gelişme hızı, ödenen prim ve sair gibi unsurların gözetildiği ve emeklilerin lehine olan yeni hesaplama sistemi göz önüne alınması gerekmektedir. İşte bugüne kadar 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olan emeklilerin yaşlılık aylıklarının hesabında yeni sistem gözetilmeyip eski sisteme göre uygulama yapıldığından bu durum milyonlarca emeklinin mağduriyetine yol açmıştır.

Yargıtay, açmış olduğumuz emsal davada vermiş olduğu kararla bundan sonra yaşlılık aylıklarının tespitinde, nasıl bir hesaplama sistemi yapılacağını ayrıntısıyla belirtmiştir. Böylece 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olan tüm işçi emeklilerinin yaşlılık aylıklarının hesabında Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar esas alınarak milyonlarca emeklinin yaşlılık aylıkları lehlerine olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Ve o tarihten bugüne kadar almadıkları maaş farklarını da geri alacaktır. Türkiye’deki tüm emekli dernek il başkanlıklarıve genel merkezlerine emsal olan bu kararımız gönderilecektir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.