Yarım gün çalışan da bedelli olacak

Buna göre sürekli oturum izni olanların askerlik ertelemeleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yaptırabilecek, ayrıca “part time” çalışanlar da bedelli askerlikten yararlanabilecekler…

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklama aynen şöyle:

“Milli Savunma Bakanlığı, “Yurtdışında Askerlik İşlemlerinin Uygulamasına İlişkin Esaslarda” 31 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapmıştır.

Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan askerlik yükümlüsü tüm erkek vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen bazı hususların Başkonsolosluğumuzca İngiltere’deki vatandaşlarımızın da dikkatlerine getirilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür

ASKERLİK ERTELEMELERİ

Yeni esaslar ile getirilen önemli bir değişiklik, yurtdışında çalışıyor ya da sosyal bir yardım alıyor olmalarını belgelendirmeleri halinde, çalışma ve oturma izinleri süresiz olan vatandaşlarımız askerlik ertelemelerini bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yaptırabileceklerdir. Daha önce askerlik ertelemeleri üç yılda bir yenileniyordu.

T.C. tabiyetinin yanısıra başka bir ülkenin daha tabiyetini taşıyan vatandaşlarımız da, bu durumlarının Türkiye’deki ilgili makamlara bildirilmesi ve onaylanmasından sonra askerlik ertelemelerini 38 yaşlarını tamamladıkları yılın sonuna değin erteletebileceklerdir. Çifte vatandaşlığın Türk makamlarına bildirilmesi işlemleri kolaylaştırılmış olup, kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir. Gerekli işlemler Başkonsolosluğumuz aracılığıyla yürütülebilmektedir. Diğer bir ülke tabiyetini daha taşıyan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemlerini yaptırmak üzere Başkonsolosluğumuza gelişlerinde, diğer ülke pasaportlarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında, oturma ve çalışma izni süreli olan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri ise ikamet izin süreleri dikkate alınarak yapılabilecektir.

Yurtdışında oturma ve çalışma izinleri süresiz dahi olsa, bir yıl içinde altı aydan daha uzun bir süre Türkiye’de kalan kişiler Türkiye’ye kesin dönüş yapmış sayıldıklarından askerlik ertelemeleri iptal olunacaktır. Belirli aralıklarla askerlik şubelerince takibi yapılacak bu hususa, vatandaşlarımızın ilerde bir hak kaybına uğramamaları için özellikle dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

Yurtdışında lisans ve yüksek lisans eğitimi gören erkek vatandaşlarımızın ertelemeleri işlemleri Eğitim Müşavirlikleri aracılığıyla yapılmaya devam olunacaktır.

Halen askerliği ertelenmiş ve yeterli süresi bulunan vatandaşlarımızın, bitimine yakın bir tarihte, ertelemelerini yenilemek üzere Başkonsolosluğumuza müracaatta bulunabilirler.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yeni esaslarla, çok önemli bir diğer değişiklik da dövizle askerlik konusunda yapılmıştır. Bulunulan ülkenin işsizlik koşulları ve yapılan işin niteliği de dikkate alınarak, yurtdışında yasal oturma ve çalışma izni olup da haftalık belli bir saatin altında çalışanların, diğer bir deyişle part time çalışanların da bedelli askerlik müracaatları, yasada belirlenen diğer koşulları da yerine getirmiş olmaları kaydıyla, alınabilecektir. Daha önce, part time çalışan vatandaşlarımızın bedelli askerlik müracaatları alınamıyordu.

Bilindiği gibi, dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın “yurtdışında, işçi, işveren ya da serbest meslek sahibi sıfatıyla ve yasal bir oturma – çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalışmaları, gerekmektedir. Yurtdışında sosyal bir yardım alınıyor (işsizlik yardımı gibi) ise, yardım alınan süreler de çalışma süresinden sayılmaktadır.

Dövizle askerlik müracaatında bulunanların, gerekli döviz miktarını ödeyip, fiili askerlik görevlerini ifa edinceye değin, yurtdışındaki işçi, işveren statülerini koruyor olmaları yasanın şart koştuğu diğer bir husustur. Yasada belirlenen 1095 günlük süreye Türkiye’de geçirilen süreler dahil edilmemektedir.

Bu yıl 38 yaşını bitirip de hala vatani görevini ifa etmemiş, ancak dövizle askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bir hak kaybına uğramamaları için, 31 Aralık 2009 tarihine değin çalıyor olduklarını gösteren belgeler ile Başkonsolosluğumuza müracaatta bulunmaları uygun olacaktır. 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihi tüm yükümlüler için yasal müracaat sınırdır. Bu yaş sınırından sonra müracaatta bulunacak kişilerin döviz miktarını bir buçuk katı olarak ödemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.