Yeni bir komşumuz oldu adı: İsrail!

Ve Obama bu zevatın anıt defterine aynen şu sözleri yazdı: ““ Tarihe baktığımızda görüyoruz ki; ne zaman başkasını küçük görüp bizden farklı saysak insanlık barbarlığın kurbanı oluyor” satırlarının ardından telefonu eline alıp Netenyahu’ya “Ara şu barbar Türkleri” dedi. Zira İsrail sadece medyada 3 ayda bir (kasıtlı) olarak çıkarılan İran’a baharda saldırıyoruz, planlar hazır cinsinden uyduruk haberler ile Ortadoğu denkleminde yer alamayacağının gittikçe farkına varıp yalnızlaşıyordu.

Bu arada boş durmayan Türkiye ilk kez PKK sorununu kendi lehine çevirmeye çalışıyordu. Oluşan ateşkes koşullarıyla PKK ve Öcalan Türkiye’nin elinde Ortadoğu’ya karşı bir güç olacak dizayn getirilme çabaları sonuç vermesi bekleniyor. İran’ın güneybatısında etkin olan PJK ve Suriye’de konuçlanan PYD gibi örgütlerin PKK’nın kontolünde ayni şarkıyı söyledikleri bilinmekte. İran’dan başlayarak, Irak, Suriye ile beraber Golan tepelerine kadar uzanan Kürt koridoru sayesinde İsrail’in güvenliği açısından vazgeçilmez bir hava sahanlığı oluşturulmakta. Türkiye’nin bir yandan Lüblan-İsrail sınırında, 2 sene önce çıkan Hizbullah-İsrail çatışmasından dolayı Türk askeri konuşlandırdığını Beyrut ziyaretimde bizzat görmüş, olaylara şahit olmuştum.

Türkiye ise Genelkurmay başkanı ve generallerini, Öcalan ile ayni suçların cezasına çarptırarak ileride oluşabilecek AF YASASI ile “Biz bu yasayı Generaller için çıkardık!” söylemi ile kamuoyunu oluşturarak Öcalan’ı , Amed’e Ombursman olarak atamanın planlarını yaptığı kesin. Zira oluşturulan denklemde ve yapılan pazarlıklarda Öcalan’ın serbestiyetnine kesin gözle bakılıyor.

Türkiye, Öcalan ve PKK kimliği ile Güneydoğu’dan başlayarak enerji bölgelerini kontrol altına almaya çabalarken Kürt üst kimliğini ön plana çıkartarak Şii İran’ın dini inanç gereği Ayetullah Hamaneyn’e bağlılıklarını keserek, Lübnan’daki Hizbullah’a doğrudan akan maddi ve silah desteğinin önüne geçebileceği hesapları yapılmakta.

Yeni Ortadoğu denkleminde Türk Dış işleri, Sınır devleti olmaktan çok Nüfuz devleti olmanın yollarını aramakta. Bu yeni gerçeklikte üniter yapıdan, fedaratif yapıya geçilmesi gerektiği Davutoğlun’nun “Yeni dünya düzenini iyi okuyamaz isek ya parçalanır küçülürüz, ya da büyüyerek gelecek yüzyıla geçiş yaparız.” Sözlerinde saklı.

Türkiye iç sorun olarak baktığı Terör Meselesini ilk kez Uluslararası düzeyde, Ortadoğu’nun şekillenmesinde kullanmayı deneyecek olsa da başarı ve başarısızlığın tüm sonuçlarının İsrail’in güvenliğine katkı sağlayacağı kesin. Yoksa Marksist-Leninist düşünce ile yola çıksa da pragmatist bir Lider olan Öcalan’ın arkasında Amerika’nın durması düşünülemez. Nihai Suriye çözümünden sonra ise yeni hedefin koridorun puzzlu taşlarının tamamlanabilmesi için Lüblan olacağına kesin gözle bakılabilir. İyi haftalar.

Murat ÇAVGA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.