Yeni yıl dileği…

Ekonomik krizlerin yaşanmadığı yada en azından krizleri yaratanların faturasını ödediği;
Kadınların kadın olmaktan,
İşçilerin işçi – emekçilerin emekçi olmaktan,
Vatandaşların etnik, dinsel ve cinsel kimliklerinden,
Hakim unsurlardan farklı bir yol belirlemekten,
Yani insanın özgün olarak kendisi olmaktan dolayı baskı görmediği,
Kimsenin arabasında, sokakta, gözaltında, cezaevinde yargısız olarak ve hatta yargılı olarak öldürülmediği,
Din, dil, renk milliyet, siyasi görüş, cinsiyet ayırımının yapılmadığı,
Yönetenlerin vatandaşının dilinden, dininden, etnik kökeninden dolayı, vatandaşından korkmadığı,
Yalnızca insanların değil tüm canlıların yaşam hakkının eşit oranda savunulduğu,
Çocukların bedenlerine dokunulmadığı
Kadınların cinsel nesne olarak görülmediği
Taciz ve tecavüzün literatürlerden silindiği
İnsan olmanın birleştirdiği,
Farklılıkların güzelleştirdiği,
Açlıktan ölünmeyen,
Çöplerden karın doyurulmayan
Sağlıklı mutlu bir yıl diliyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.