Yetmez ama evet!

Eski “tüfekler”, adları “komünist”e çıkarılmış kimi ıskarta kişiler idi, yahut yeni pil takılmış fırıldaklar!.. “Yeni solcular” ise, 90’ların alameti farikasıydılar!.. Yani “Sosyalist Sistem” in çöküşünden ürperenler ile emperyalizmin “Yeni Dünya Düzeni” nde hidayete eren liberaller, (kısaca: liboş)lar! …Üstelik her biri birer ideologtular!..ya da sosyalizmin yeni pirleri!..
(Mesela, dönemin ABD başkanı Bill Clinton’ın bilimsel sosyalist olduğunu keşfeden üstün zekalılar! Ve emperyalizmin sona erdiğini ilan eden derin filozoflar: Toni Negri ile Michael Hardt!)
Ve Beyaz Saray’ın buket buket çiçekleri…İle kurt masalından sahneler!

Gerçi Tayyip Beyin kendi tabanı da öyle az buz değildi hani. Mesela, arka bahçedeki İmam Hatip camiası ve cami avlularının cem’an yekunu ve baştan başa mahalle teşkilatı ve Diyanet İşleri’nin yek vücudu ve Fethullah ve TÜSİYAD ile MÜSİYAD ve bakkal ve çakkal ve üniversitelerin külli Arabiyye ile milli Garbiyye tefekkürü ve yandaş medya ve yandaş talebe teşkilatı ve teşkilatı askeriyye ve Ases apoletli polis ve mabeyn-i hümayundaki me’murin…ve bir de Afganlı Hikmetyar!

Ve sonra işte bizim bu sözünü ettiğimiz stepneler. Ama bunlar AKP’ye üye değiller, AKP’den yanayım da demezler, hatta eleştirirler de uyarına gelince AKP’yi. Ve fakat Tayyip Beyin bindiği tramvaya biner ve de ineceği durakta inerler. Gerçi bazen “Yetmez ama, evet” in sözcükleri, bazen endazesi, havası, rengi, miktarı, süresi, fırıldak ayarı, firen tertibatı, direksiyor düzeni filan değişebilir ama kendisi değişmez. Allah için Tayyip Bey de onları hesap dışı tutmaz, incitmez, üzmez, açmaza almaz, hiç ama hiçbir zaman başlarını öne eğdirmez…Mesela şu geçenlerde açtığı “Demokratikleşme Paketi!”az şey mi veriyor onlara? Dahası, paket dediğin nedir ki, yetmezse günü, zamanı denk düşünce getiririm başka bir paket demedi mi sayın başbakan, dedi… Peki, daha ne desin?

Hem “Demokratikleşme Paketi” öyle içi boş bir şey değil ki, dolu! Şeriatla dolu! Diktatörlükle, faşizmle dolu! Ki, memleketi bölmeye, cumhuriyeti yıkmaya yönelik maddeler cirit atıyor içinde…Örneğin türban resmi dairelerde de serbest bırakılıyor ki, başıboşluk gırla! Artık devlet de , sokaklar da müslüman memleketlerin Pazar yerlerine dönüşecek!..Laiklik, maiklik hak getire!.. Örneğin adam cumhuriyetimizle yaşıt Milli Andımızı “kaldırdım diyor” kaldırıyor!… Örneğin, seçimlerdeki yüzde on’luk barajı kardırmak için üç şık öne sürüyor, üçü de kendi iktidarını pekiştirmek için.Yani “kırk katır mı, kırk satır mı?”

Örneğin, muhalefet, “ Bu Demokratikleşme Paketi” işçilere ne getiriyor diye soruyordu! Daha ne getirsin? 1963 yılında Ecevit’in Çalışma bakanı iken getirdiği sendikal ve toplu sözleşme haklarını, 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 amerkikancı faşist darbeciler ve de sağ hükümetler kemire kemire bitirememişlerdi. Geriye kalan ve hiç bir hükümetin kaldırmaya gücünün yetmediği bir kıdem tazminatı kalmıştı ama Amerikancı sivil faşist Tayyip Beyin gücü yetiyor. Artık İşçilerin kazanılmış kıdem tazminat hakları, sen sağ, ben selamet!

PKK’ya sen seçime kadar bekle, seçimi alalım “gene sana döneceğim” vaadi. Kürtçe anadil için özel okullar “tamam” ve alfabelerine X,Q,W olmak üzere üç harf ek…Alevilere ise Nevşehir Üniversitesinin adı “Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değişecek ama Cemevlerinin ibadet yeri olarak tesciline, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “CAİZ DEĞİL” fetvasına devam…

Ama POLİS’e yetki, süper! Örneğin, polis suç işleyebilir kanatine vardığı kişiyi 24 saatten 48 saate kadar gözaltına alabilecek…Sonrası mı? Onu bilemeyiz(!)

Ama cümle alem görüyor ki, tüm liboşlarla yandaşları ve bir de tüm İhvanü’l Müslimin’de keyifler kekah, eller havada ve sloganları tavan:
YETMEZ AMA; EVET…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.