Yönetici günlüğü (6)

Çalışanlara görevler verirken, görev tanımının açık ve sınırları belli olmalıdır. Görev tanımı net yapılmamış yerlerde yetki kargaşası yaşanacağı açıktır.


Bu sebeple,  hemen her yerde bir yönetim şeması görülür.       


Yönetim şemasının,  piramit şeklinde ve yukardan aşağıya doğru yapıldığını biliyoruz. Buna göre görevlendirmeler yapılmış ve yetkiler dağıtılmıştır. Bu görevlendirme ve yetkilendirmeler de yine, piramide göre yukardan aşağıya doğru indirilmiştir. Bu yönetim anlayışı yüzyıllar sürdü.
       
Ne zaman ki; son birkaç yıldır, bu yönetim şemasının yanlışlığı ve mahzurları ortaya çıkmaya başladı. Değişime ayak uydurabilenler yeni yönetim tarzına gelmeye başladılar. Fakat maalesef şu anda bile ve özel sektör dahil bunun farkına varanlar ve bu klasik yönetim tarzını değiştirenler fazla değil…
       
Artık, çağdaş yönetim şeması tamamen ters yüz olmuştur. Tabir yerindeyse, piramit ters çevrilmiştir diyebiliriz.
       
Piramidin en yüksek tepesindeki yönetici, artık bütün yetkileri elinde tutmamaktadır. Diğer yetkiler de, sırayla piramidin aşağısına doğru inmemektedir.
       
Artık yetkiler, hizmet verilecek kişilere (vatandaşa veya özel sektörde müşteriye ) en yakın olanlara verilmektedir.
       
Yani, yetki manasında piramit,  ters dönmüştür.
       
Mesela, özel sektörde bir firmada, müşteri memnuniyeti ile ilgili herhangi bir konuda en doğru kararı verebilecek olanlar, müşteriyle en yakın teması olanlardır. Müşteriyle yüz yüze çalışan elemanların yaptıkları yanlışlar veya doğrular, firma hakkında olumu ya da olumsuz intiba bırakacaktır. O halde, en yetkili ve de sorumlu olması gerekenler de onlar olmalıdır. Yoksa, müşteriye en uzak olan genel müdür değil…
     
Müşteriye en yakın olanlar, hem müşteriyi memnun edebilecek, hem de firmanın menfaatine en uygun kararı verebilecek olanlardır.
      
Kamuda da durum pek farklı değildir.
      
Çalışanlara, uygun şekilde yetki ve sorumluluk vermenin veya devretmenin önemi burada bile açıkça görülmektedir.
      
Önemine binaen tekrar hatırlatayım. Yetki devrettikten sonra, sakın ola, yetkinin size tekrar iade edilmesine fırsat vermeyin.
“ efendim, bu işi nasıl yapmamızı emredersiniz? “ tuzağına düşmeyin olur mu?


Bu tuzağa düşmemek için yapılması gerekenleri ise bir başka yazıda anlatalım.
      
(Devam edecek…)


izzettinicin@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.