Yunanlıların çoğu: İstanbul vatan toprağı

Yunanistan’da yapılan bir kamuoyu araştırması, Yunanlıların oldukça önemli bir bölümünün, halen Türkiye dahil başka ülkelerin bazı bölgelerini, ‘kendi egemenlikleri altında olmayan Yunan toprakları’ olarak gördüklerini ortaya çıkardı.


Atina’da yayımlanan Katimerini gazetesinin haberini aktaran TAK’a göre, Yunan Siyasi Araştırma ve İletişim Merkezi (KPEE) adlı araştırma şirketi, 22-31 Mart günleri arasında Yunanistan genelinde 2000 kişiyi kapsayan, halkın bazı siyasi ve sosyal konulardaki genel eğilimini belirlemeye yönelik bir kamuoyu araştırması yaptı.


Araştırmada sorulan, “Bugün hala kurtarılmamış vatan toprakları var mı?” sorusunu yanıtlayan Yunanlıların yüzde 37,9’u, bu soruyu “Evet, İstanbul” diye yanıtlarken, yüzde 36,2’si Ege kıyılarını, yüzde 31,2’si Karadeniz kıyılarını, yüzde 59,9’u da Kıbrıs’ı bu biçimde tanımladı.


Araştırmaya katılanlar, Arnavutluk’un güneyi ve Makedonya’nın güneybatısını da “kurtarılmamış Yunan toprakları” arasında saydılar.


Araştırma sonuçları ayrıca, Yunanlıların yüzde 31,2’sinin, Yunanistan ile Türkiye arasındaki rekabetin “Türkiye’nin saldırgan tavırlarından kaynaklandığına”, yüzde 30,5’inin ise bunun “yabancı güçlerin politikalarından kaynaklandığına” inandığını ortaya koydu.


Araştırmaya katılan Yunanlıların yüzde 66,9’unun “Yunanlı olmaktan gurur duyduğunu”, ancak yüzde 60,5’inin de “bugünkü Yunanistan’ı antik Yunanistan’ın bir devamı olarak görmediğini” söylediği belirtildi.


Aynı araştırma, Yunanlıların yüzde 34,6’ya varan bir oranının da “Çingeneler, Müslümanlar ve Yahudilerle komşu olmak istemediğini” ortaya koydu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.