Yurtdışı borçlanma miktarı düşürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ayşegül Yeşildağlar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:


Yurtdışında Bulunan Türk vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki 3201 sayılı Kanunun 4. maddesine istinaden, sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek sürelerin her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim miktarının 3.5 ABD Dolarına düşürüldüğüne dair Bakanlar Kurulu Kararı, 06.12.2005 tarih ve 26015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


10.05.2005 tarihinden bu Kararnamenin yayımı tarihine kadar, bu tarihten önce veya sonra başvurulmuş olmasına bakılmaksızın, 5 ABD Doları üzerinden borçlanma tutarını tamamen veya kısmen ödeyenlerin de, bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, borçlanma tutarları ve bağlanmış ise aylıkları 3.5 ABD Doları üzerinden yeniden hesaplanarak fazladan alınmış olan tutarlar ödeme tarihindeki Yeni Türk Lirası üzerinden iade veya mahsup edilecektir.


Bilgilerini rica ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.