200,3 milyar dolar borç aranıyor

Hazine Müsteşarlığı, Hazine Finasman Programı ”2009 yılı Gelişmeleri ve 2010 Yılı Öngörülerini” açıkladı.

Açıklamada, küresel finansal krizin tüm ekonomileri olumsuz yönde etkilediği ve küresel ekonominin 2009 yılında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez daraldığı belirtildi.

Ekonomik aktivitedeki daralmaya bağlı olarak bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bütçe açıklarındaki artış sonucunda kamu finansman ihtiyacının yükseldiği ifade edilen açıklamaya göre, 2009 yılında dış borçlanma ve diğer finansman imkanlarının yıl başında öngörülen düzeylerde gerçekleşmesine rağmen faiz dışı dengedeki sapmaya bağlı olarak iç borçlanma, programlanan tutarın ”önemli ölçüde” üzerine çıktı. Bu kapsamda 2009 yılında toplam iç borç çevirme oranının yüzde 103,4, piyasa iç borç çevirme oranının yüzde 108 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2009 yılı finansman programı gerçekleşmelerine göre, 2009’da 138,9 milyar lirası iç borç, 11,2 milyar lirası dış borç olmak üzere toplam 150,1 milyar lira borçlanma işlemi gerçekleştirildi.

2010 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

2010 yılı finansman programı, küresel krizden çıkışın tedrici olacağı beklentisi çerçevesinde temkinli varsayımlarla hazırlandı.

Bu çerçevede, 2010 yılı finansman programıyla gerçekleştirilmesi planlanan borç servisi ve finansman bilgilerine yer verildi. Buna göre 2010 yılında, 149,6 milyar lira anapara ve 50,7 milyar lira faiz olmak üzere toplam 200,3 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Borç servisinin 182,6 milyar lirasının iç borç, 17,7 milyar lirasının da dış borç servisi olarak yapılması bekleniyor.

İç borç servisinin 153,6 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 20,4 milyar TL’lik kısmı kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden, 8,6 milyar TL’lik kısmı ise Merkez Bankasına gerçekleştirilecek ödemelerden oluşuyor.

181,6 MİLYAR LİRA İÇ BORÇANMA PLANLANIYOR

Hazine, 2010 yılında, borç servisi, borçlanma dışı kaynaklar ve dış borçlanma öngörüleri sonucunda 181,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlandığını, böylece, 2010 yılında toplam iç borç çevirme oranının ortalamasının yüzde 99,5 olmasının beklendiğini bildirdi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Hazine Finansman Programındaki 2010 programı öngörülerine göre, Hazine önümüzdeki yıl 200,3 milyar lira borç ödemesi yapacak. Bunun 149,6 milyar lirası ana para, 50,7 milyar lirası faizden oluşacak. Borcun, 182,6 milyar lirası iç borç, 17,7 milyar lirası dış borçtan meydana gelecek. Hazine’nin 2010 yılı toplam borçlanma tutarı da 195,3 milyar lira olarak öngörülürken, iç borçlanma 181,6 milyar lira, dış borçlanma 13,7 milyar lira olarak hesaplandı. Toplam iç borç çevirme oranı da yüzde 99,5 olarak öngörüldü.

2010 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Programa göre, özelleştirme geliri, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynakların toplamı 8,7 milyar lira, devirli ve garantili borç geri dönüşlerinin 600 milyon lira seviyesinde olması bekleniyor.
Uluslararası sermaye piyasalarında 8,4 milyar lira tutarında tahvil ihracının yapılması öngörülüyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından proje ve program kredileri yoluyla toplam 5,3 milyar lira dış finansman sağlanması hedefleniyor.

2010 yılı finansman programı açıklamasına göre, özelleştirme gelirlerine ilişkin rakamlar, ”ihtiyatlı bir yaklaşımla bütçe öngörülerinin altında” kullanıldı. Söz konusu gelirlerin finansman programında öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ilave kaynaklar Hazine rezervlerinin güçlendirilmesi ve/veya iç borç çevirme oranının düşürülmesi amacıyla kullanılacak.

Uluslararası kuruluşlardan ilave kaynak temin edilmesi veya dış borçlanma piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak öngörülenin üzerinde dış finansman sağlanması durumunda da kasa kullanımı ve/veya borçlanmanın bileşimi değişebilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.