3 kişiden birisi silahlı suçlardan etkileniyor

Araştırma sonucuna göre Brezilya, Guatemala ve Güney Afrika’da bu oran yarıdan fazlaya kadar yükseldi. Brezilya, Guatemala, Kanada, Güney Afrika, Britanya ve Hindistan’da yapılan anketin sonucu, çok sayıda insanın silahlı şiddet korkusuyla yaşadığını ortaya koydu.

Altı ülkede üç kişiden ikisi (yüzde 62’den fazlası) “silahlı şiddet kurbanı olmaktan korktuklarını” dile getirdi. Bu sayı Brezilya’da yüzde 94, Guatemala’da yüzde 88 ve Güney Afrika’da yüzde 72 gibi korkunç bir orana ulaşıyor. Britanya ve Kanada’da bile her üç kişiden biri (yüzde 39 ve yüzde 36) silahlı şiddet kurbanı olmaktan endişelendiklerini dile getirdi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI?

Görüşülen kişilerin ortalama yüzde 87’si “silahların nerelere ihraç edilebileceğine dair katı uluslararası denetim” istediklerini söyledi. Bu oran Brezilya’da yüzde 93, Guatemala’da yüzde 91, Kanada ve Hindistan’da yüzde 90, Britanya’da yüzde 86 ve Güney Afrika’da yüzde 73.

Araştırmada görüşülen kişilerin yüzde 89’u “kendi ülkelerine giren silahların daha sıkı denetlenmesini” destekliyor. Bu destek ülkelere göre şöyle: Brezilya yüzde 96; Guatemala yüzde 94; Hindistan yüzde 93; Kanada yüzde 92; Britanya yüzde 85 ve Güney Afrika yüzde 73.

Guatemala ve Güney Afrika’da görüşülen kişilerin yaklaşık üçte biri ailelerinin silahlı suçlardan etkilendiğini dile getirdi (sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 28). Kanada ve Britanya’da her 10 kişiden altısı, Güney Afrika’da her on kişiden beşten çoğu ülkelerinde silah edinmenin çok kolay olduğunu söyledi.

Geçen ay yapılan ankette, ayrıca birçok insan için ateşli silahların kontrolsüz artışındaki sebebin, güvensizlik duygusu olduğu ortaya çıktı. Görüşülen kişilerin yüzde 62’si ülkelerinde “silah edinmenin çok kolay olduğunu” söylerken, yüzde 63’ü korkularının temel sebebinin kolayca silah edinilebilmesi olduğunu ifade etti.

Araştırma, Brezilya halkının yüzde 91’inin, silah edinmenin çok kolay olduğunu düşündüklerini ve yine aynı oranda insanın, ülkedeki silahlanma artışının temel korku sebeplerinden biri olduğunu ortaya koydu. Guatemala’da, halkın yüzde 77’si silah edinmenin çok kolay olduğunu; yüzde 87’si ise bu kadar kolay silah edinmenin temel korku sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

“YASAĞA HALK DESTEĞİ ÇOK”

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada “Silahlar Denetlensin Anketi”, hükümetlerin 26 Haziran’da New York’ta başlayacak olan küçük silahlara dair BM Dünya Konferansı’na bir hafta kala, daha güçlü bir uluslararası silah denetimine küresel halk desteğinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Silahlar Denetlensin Kampanyası hükümetlere silah transferlerinin düzenlenmesi için küresel ilkeleri yürürlüğe koymaları ve böylece silahların insan hakları ihlalcilerinin eline geçmemesini sağlamaları için çağrıda bulunuyor. Her yıl yaklaşık 14 milyar mermi üretiliyor ama buna rağmen hükümetlerin silah ihracatı düzenlemeleri yapmaları için küresel standartlar bulunmuyor.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Irene Khan, “Yaptığımız anket silahlanmadaki artışın dünyanın her bir köşesini mahvettiğini, milyonlarca kişinin her an silahlı şiddet kurbanı olma korkusuyla yaşadığını ortaya koydu.” diyerek, New York’ta bir araya gelecek olan hükümetlerin daha sıkı uluslararası silah denetimi yönünde son derece yoğun halk talebini dikkate alarak harekete geçmeleri gerektiğini, söyledi.

Oxfam International Direktörü Jeremy Hobbs, “Hükümetler, silahların yayılmasını durdurmak için harekete geçmedikleri sürece; ölümcül silahların şiddetli çatışmaları, devlet baskısını, suç ve aile içi şiddeti körüklemeye devam edeceğini” vurgulayarak “her yıl tüm dünya nüfusunu iki kez öldürmeye yetecek 14 milyar mermi üretilmesi hükümetlerin silah ihracatına dair düzenlemeler üstünde anlaşmaya varması için yeterli değil mi?” dedi.

IANSA Direktörü Rebecca Peters, “Bu araştırma, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki insanların, kendilerini ve diğer ülkelerdeki kişileri korumak için  çok daha katı silah denetimi istediğinin kanıtıdır.” dedi. “Yaklaşık her üç kişiden ikisinin silahlı şiddet kurbanı olmaktan endişelendiği ve uluslararası topluluğun harekete geçmesini istediği açıktır. Hükümetlerin gelecek hafta BM’de bir araya geldiklerinde, silahların yanlış kişilerin eline geçmesini önleyecek daha sıkı silah denetimleri konusunda anlaşmaya varmaları gerekiyor.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.