Andante, ödülleri ve bir sosyal politikacı

Halen yayımlanan başka dergiler de var. Ama bu dergi farklı. İddiasız gibi görünüyor, ama iddialı. Alanında büyük bir boşluğu dolduruyor. Güzel bir içerik, baskı ve sunum. Yayınını tam 10 yıldır sürdürüyor.

Dört yıldır. bu dergi tarafından, “Donizetti Klasik Müzik Ödülleri” veriliyor. 24 dalda verilen bu ödüller, her yıl düzenlenen bir tören ve sanatsal etkinlikle sahiplerini buluyor. Ayrıca, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, “Müzik Eğitimciliği Onur Odülü”, “Özel Başarı Ödülü”nün yanısıra, halk oylaması ile de, “Yılın Klasik Müzik Sanatçısı” ve “Yılın Klasik Müzik Topluluğu” belirleniyor.

Bu konuda, basında küçük de olsa haberler yer alıyor. Dergi yayınını, bu alanda ki etkinlikleri ve değerlendirmeleri her ay sürdürmeğe devam ediyor. Evet tam 10 yıldır. Bu alanda yetkinliğini kanıtlamış, değişik yazıları ile de, başka yayınlarda da izlediğiniz isimlere, derginin sayfalarında rastlayabilirsiniz.

Haziran 2013 de, 81 inci sayısında, bu ödülleri ve sahiplerinin isimlerini bulabilirsiniz. Burada ödül alanlar arasından, bir ödül sahibinin, başka bir yönünü aktarmak istiyorum. Farklı, ama bütüselliği oluşturan çalışmaları nedeniyle, iki alanın farklıymış gibi gözükmesinden kaynaklanan bir algılamanın, yanılgısı üzerinde durmak istiyorum.

Mahmut Makal ismi, hemen bir kitabı çağrıştırır. “Bizim Köy”. Köy Ensitüleri’nde okumuş ve buradan yetişmiş, eline kalemi aldıktan sonra da, ilk köyünü yazmış. Sosyoloji ve Antropoloji alanında, geçen yüzyılda, ülkemizde, Cumhuriyet dönemi başlarında ki, bir durum saptaması belgeseli. 60’lı ylların sonlarında, Ankara’da bir dost toplantısında tanımıştım. Bir çok badireleri atlatmış, ama heyecanı hala süren, Anadolu’nun o kavruk, bilge insan tipi olarak bende izlenim bırakmıştı. Eğitimlerinin yanısıra, yazınımızda ve sanatımızda, bir ekol olarak yer alan, Köy Enstitüleri kuşağının bir temsicisiydi.

Mahmut Makal’ın oğlu, Prof.Dr. Ahmet Makal, Hacettepe Üniversitesi mezunu. Şimdi Mülkiyeli. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’n de. rahmetli duayen sosyal politikacı, Prof. Dr. Cahit Talas’ın kürsüsünde. Talas hocadan aldığı emaneti, devam ettiriyor. Cumhuriyet dönemine kadar, çok partili döneme geçiş ve 60’lı yıllara uzanan zaman dilimi içinde, çalışma ilişkilerini, sendikal hareketi, uzun nehir çalışmasını içeren ürünleri, bu döneme ışık tutan çalışmalar olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda kadın emeği tarihi üzerine de eğilen değerli araştırmacı, bilim adamı, SBF’nde, Çalışma Ekonomisi Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Dünden bugüne ve geleceğe uzanan çizgide, uygulama, vefa ve geleceği hazırlama yükümlüklerinin sorumluluğunun da bilinci içinde. Bu alandaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla başlattığı, Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nün ikincisi de, bu yıl sahibini bulacak. Yurt çapındaki değişik üniversitelerin bu bölümlerindeki öğrencilerini de, Genç Sosyal Politikacılar olarak, yıllardır toplayarak, onları şimdiden ürün vererek, sunum yapmalarını sağlayarak, geleceği hazırlanmalarının kapılarını açıyor. Sendikaların eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve çalışma ilişkilerinin güncel konularına ilişkin seminerlerin düzenlenmesini sağlayarak, güncelin, geçmişi ve geleceği ile değerlendirilip belgelenmesini de sağlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ki bir toplantıda, edebiyatımızda ki ürünlerde yer alan çalışma ilişkilerini, onun bakışı ile dinlemiştim. Örneğin, şimdi Kadir Has Üniversitesi olan Cibali Kapı’da ki, Tekel Tütün Fabrikası’nın Orhan Kemal’in romanında değerlendirilmesine farklı bakışını, izleme olanağını bulmuştum. Aynı Üniversitede, nurlar içinde olsun, Prof.Dr.Cahit Talas’ın son konferansını da izlemiştim.

Bu çerçevede, çalışma yaşamı alanında bulunan, sınırlı kişilerin bildiği, Prof.Dr. Ahmet Makal, diğer bir yönü nedeniyle bu gün yazımıza konuk oldu. Ankara Radyosu’nda yıllardır süren bir emek tarihçisinin, diğer bir emeğinin serüveni sürüyor. Müziğe katkısı, emeği devam ediyor. Dile kolay, tam 18 yıl. TRT Radyo 3’de, “Yorumlar Yorumcular” programı yapımcısı. 18 yıldır, Cebeci’de ki Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden, Sıhıye’de ki Ankara Radyosu’na uzanan, her hafta süren bir yolculuk. Hocanın iki ayrı dünyası, klasik müzik CD, Plak ve kayıtları, sosyal politikaya ilişkin kitapları. Aslında iki ayrı dünya değil. Birbirini besleyen tamamalayan bir dünya. Ve bu şekli ile tınıların, renklerle zenginleşip, çoğaldığı bir dünya.

2013 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nin, Yılın Radyo ve TV Programı Ödülü’nün bu yılki sahibi, 18 yıldır süren, emek vermenin ödüllendirilmesi, Prof. Dr. Ahmet Makal’ın bu yönünün taçlandırılması.

Evet, Prof.Dr. Ahmet Makal’ın bu yöndeki birikim ve emeğinin değerlenirilmesi. Sadece program yapmak mı, tabi ki değil. Özellikle, Andante Dergisi’nin sayfaları arasından, bize seslenen yazılarını da unutmayalım.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da bir kaç kez izleyip, dinleme olanağı bulduğum Jordi Savall’ı, bu yıl 41. İstanbul Müzik Festivali’n de ne yazık ki izleyemedim. Şimdi bu yaz gününde, Bigadiç’de, Jordi Saval’ın CD’sini dinleyerek, Prof.Dr. Ahmet Makal’ın, Andante Dergisi’nin 2013 Haziran 81 inci sayısının eki, Andante 41. İstanbul Müzik Festivali kitapçığının içinde yer alan, “Bir Dünya Müzisyeni: Jordi Savall” yazısını okumaya başlayacağım.

Bu yazı içinde, mutlaka anmak istediğim iki ismi de, burada belirtmeden geçemiyeceğim. Şimdi kitapları ve CD’leri ile emekliliğinin tadını çıkaran, bir başka sosyal politikacı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömer Zühtü Altan. Üniversite’de Konservatuarın kurulmasını sağlayan, emek veren bir dönem yönetciliğini de yapan, öne çıkmadan sessizce çalışan bir insan. Eskişehir’de Belediye’ye bağlı, tiyatroların ve orkestranın kurulmasında da, geride durup, sessizce emek veren değerli insan. Prof.Dr. Ömer Zühtü Altan.

Müzikden resme, giderek arkeolojiye uzanan çizgide çalışmalarını dinleyici, kolleksiyoncu ve ürün vererek sürdüren bir insan olmanın ötesindeki, iş hukuçusu duayen bir hocamız. Kurulduğundan bu yana İstanbul Müzik Festivali’nin ve Vakfın içindeki bir başka güzel insan. Prof.Dr.Münir Ekonomi.

Müzik sevgileri ve tutkuları, onların üretkenliğininin, bilimsel çalışmalarının güdüleyicisi. Ürünlerindeki tını zenginliği ve renklerin olması, kendilerini tamamlayan bu yönlerinden geliyor herhalde diye düşünüyorum.

Prof.Dr. Ahmet Makal’ı Andante Dergisi’nin bu yıl, Donizetti Klasik Müzik Ödüllerinden birini alması nedeniyle, içtenlikle bu satırlarda kutlarken, çalışmalarının sürmesi dileklerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız.

Yaşadığımız ve yaşatılmak istendiğimiz, bu kurak günlerde, bizlere yeni pencereler açıp, nefes almamızı sağladığınız ve yaşamı anlamlı kılmaya çalıştığınız için, sağolun.

____________________

* Bigadiç. 24 Haziran 2013. ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 2 =