AP belgesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün, Kıbrıs’taki durum ve müzakere sürecine ilişkin kendi iç organlarını bilgilendirmek amacıyla hazırladığı belge de Avrupa Parlamentosunun geçen haftalarda yayınlanan Raporu gibi tam bir yüz karası.
20 Ocak 2010 tarihini taşıyan söz konusu belge, Kıbrıs’ın tarihi geçmişine, müzakere sürecine ve günlük hayatına değiniyor.
Değinmesine değiniyor ama Rum görüşü ile değiniyor.
Araştırma yok, sorma yok ama çarpıtma var.

Belgede milat 15 Temmuz 1974.
Yani Kıbrıs’ın tarihi 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan’daki Cunta Yönetiminin Makarios’u devirmek için yaptığı darbe ile başlıyor.
Türkiye’nin de bu darbeye karşı 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Ek I, Madde IV’ deki haklarını kullanarak müdahalede bulunduğu ve adanın üçte birini kontrolü altına aldığı belirtiliyor.

Pes doğrusu.
Gerçekten de pes.
Yalanın ve yanılgının bu kadarı da olmaz.
Anlaşılan Avrupa parlamentosunun çok saygın üyelerinin ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının Kıbrıs konusunda hiçbir bilgileri yok.
Rumlar ve Yunanlılar tarafından sistematik bir şekilde aldatılmışlar veya da beyinleri bu kişiler tarafından iğfal edilmiş.

15 Temmuz 1974 darbesinden beş gün sonra 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya Türk askerinin geldiğini biliyorlar ama gerekçesini tam olarak bilmiyorlar. Zannediyorlar ki Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Ek I, Madde IV uyarınca daya çıktı.
Birileri bu cahillere;
1963-1974 yılları arasında soykırıma uğradığımızı;
103 Türk köyünün silah zoru ile boşaltıldığını,
Masum insanlarımızın yollardan, dükkanlardan, işyerlerinden ve köylerinden toplanıp toplu mezarlara gömüldüğünü,
120,000 Kıbrıslı Türk’ün 10 yıl müddetle her tür yaşam hakkının ellerinden alındığını;
Yıllarca yaşamlarından endişe ederek ve bir gün sonraya canlı olarak ulaşacaklarından emin olmayarak yaşadıklarını;
Kıbrıslı Türklerin bu karanlık dönem içinde geçmişlerinin silindiğini ve geleceklerinin de karartıldığını;
Aktarması ve adaya Türk askerinin ayak basması ile yaşama geri döndüklerini anlatması lazım.
Bunları birileri anlatmayacağına göre iş bize düşmektedir.

Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerle bağdaşmayan “Rapor”u ve sonra da bu “Bilgilendirme Belge”si bizlere perdeler arkasında, koridorlarda ve kulislerde nelerin döndüğünü çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Dış İşleri bakanlığı bünyesinde veya Cumhurbaşkanlığı içinde tüm bu gerçekleri bilen, inanan ve içinden gelerek çalışıp Avrupa’daki ve ABD’deki cahil politikacılara bıkmadan ve usanmadan bilgilendirici yazılar gönderip lobi faaliyetleri organize edecek bir birim kurulmalı ve hemen işe başlamalı.
Aksi takdirde biz hep saldırgan, Rumlar da hep mazlum konumunda olacaklar ve adayı işgalle suçlanacağız. Yıllardır yapıldığı gibi.
Hala daha geç kalınmış değil.
Yeter ki KKTC’ye ve Anavatan Türkiye’ye inanalım. Hem de yürekten….

Prof. Dr. Ata ATUN
http://www.ataatun.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.