Atatürk ve Kemalizme farklı bakış

Yazar kitabın önsözünde, yıllardır tekrarlana tekrarlana, sorgulanamayacak birer gerçek görünüme bürünen önermelerin her biri üzerinde objektif bir gözle biraz durup düşünmeyi denedim, diyor. Sevan Nişanyan, kitabının Kemalist düşüncenin ana dayanak noktaları arasında bulunduğuna inandığı 50 kadar tez çevresinde kurulu olduğunun altını çiziyor.

Arka Kapak

Bu çıkmazı aşmak için, bir zihin devrimine gerek vardır. Türkiye’de çağdaş ve özgürlükçü düşünce, kendisini yetmiş veya seksen yıldan beri cenderesine alan ipoteği atmalı, Türk modernleşmesinin tarihi, eleştirel bir gözle yeniden değerlendirilmelidir. Ancak bu kambur atıldıktan sonradır ki, Kemal Atatürk adındaki parıltılı ve trajik insan, gerçek boyutlarında ele alınabilir; Türkiye gibi toplumlarda yüzyılda bir yetişen bu büyük kabiliyet, olağanüstü ihtirasları ve olağanüstü hatalarıyla, tarihte ait olduğu yere konabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.