Aydınlar Mektubu

Biz, aşağıda imzası bulunan yurttaşlar,

Ülkemizde demokrasi, sivilleşme ve barış sürecinin, son günlerdeki gelişmelerle engellenmek istendiğini görüyor, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını taşıyoruz.

Ceza Yasası’na düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan, siyasal eleştiriyi neredeyse yasaklayan maddelerin konulmak istenmesi, bu vahim yönelimin hukuksal alana yansıması olarak görünüyor. İlgili maddeler, sadece medya mensuplarının sorunu olmakla kalmayıp, halkın haber alma hakkını sınırlayan, kısıtlayan, yer yer yok eden bir içerik taşıyor. Yasa düzenlemesi ertelenmiş de olsa, bu konudaki kaygılarımız sürüyor.

Nevruz kutlamaları sırasındaki çeşitli provokasyonlara ve birkaç çocuğun bayrak yırtmaya kalkışmasına tepkiler, devlet katlarından da destek görerek hızla ırkçı-milliyetçi bir düzleme kayıyor. Trabzon’da linç teşebbüsüne varan olayları ve saldırganlar yerine linçe uğrayan gençlerin gözaltına alınmasını tepki ve kaygıyla izliyoruz.

Yurttaşların bayrağa saygı duygusu istismar edilerek, uzlaşmazlık hedefinde buluşan Türk ve Kürt aşırı milliyetçiliğinin kışkırtmalarıyla, kitlesel histeriye dönüştürülüyor.

Yurttaşlarımız arasında çatışmalara yol açabilecek bu tırmanışın, ülkemizi yeniden şiddet ve gerginlik ortamına sürükleyeceğinden kaygılıyız.

Uygulama Nazi dönemini hatırlatıyor

Bir kaymakam, bütün yetkilerini aşarak, yazarlara ve kitaplara karşı linç kampanyası başlatıyor. Benzeri olayların tekrarlanabileceğinden ve Nazi dönemini hatırlatan bu uygulamanın sorumlusunun derhal görevinden alınmamış olmasından kaygı duyuyoruz.

Bugünlerde uluslararası ölçekte gündeme gelmekte olan soykırım konusu ve azınlık hakları tartışmaları, bu kaygı verici ortamı daha da ısıtacak. Bu konularda, karşılıklı güvensizlik, hatta düşmanlıkları ortadan kaldıracak barışçı ve yatıştırıcı politikaların, taviz değil, aklın ve sağduyunun gereği olduğuna inanıyoruz.

‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefi Cumhuriyet’in kuruluş ilkesidir. Bu ilkenin günümüzde hayata geçirilmesinin; demokratikleşme, sivilleşmek, kendi yurttaşlarıyla ve dünya ile barışarak hiçbir yurttaşı ‘sözde’ saymayan, hiçbir ülke ve halka düşmanlık beslemeyen bir zihniyet ve hukuka erişmekle sağlanacağına inanıyoruz.

Son günlerdeki gelişmelerin bu yolda atılmış adımları gerilettiği, umutları soldurduğu görüşündeyiz. Ayrımcı, yasakçı, statükocu ve çatışmacı zihniyetin ülkemize egemen olmasına razı değiliz.

Ülkenin geleceğine karar vermeye yetkili tüm devlet kurumlarını ve dar siyasal çıkar hesaplarıyla ortamı ve kitleleri germeyi sürdürenleri uyarıyor, sağduyuya davet ediyoruz.
Adalet Ağaoğlu (Yazar), Adalet Dinamit (Yönetici), Ahmet Çakmak (Prof.), Ahmet İnsel (Prof.), Ahmet İsvan, Akın Atalay (Hukukçu), Ali Bayramoğlu (Gazeteci, yazar), Ali Kazancıgil (UNESCO Sosyal Bilim Konseyi), Ali Nesin (Prof.), Ali Uçansu (Dişhekimi), Alin Taşçıyan (Sinema eleştirmeni), Arzu Başaran (Ressam), Aydın Çıngı (SODEV Gn. Bşk.), Aydın Engin (Gazeteci), Aydın Güven Gürkan (Prof.), Ayla Gürsoy (Prof.), Ayşe Buğra (Prof.), Ayşe GUI Altınay (Araştırmacı), Ayşe Öncü (Prof.), Aytaç Arman (Sinema sanatçısı), Bahri Bayram Belen (Hukukçu), Baskın Oran (Prof.), Binnaz Toprak (Prof.), Bülent Deniz (Tüketiciler Birliği Başkanı), Büşra Erşanlı (Prof.), Can Dündar (Gazeteci, yazar), Celal Yıldırım (Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı), Cem Eroğul (Prof.), Cemil Eren (Ressam), Cemil Koçak (Yazar), Cengiz Aktar (AB Uzmanı), Cevdet Kocaman (Sendikacı), Cumhur Ertekin (Prof.), Cüneyt Ülsever (Yazar), Çağatay Anadol (Yayıncı), Çetin Altan, Deniz Kavukçuoğlu (Yazar), Derya Sazak (Gazeteci.yazar), Doğan Tılıç (Çağdaş Gazeteciler Derneği Bşk.), Doğu Ergil (Prof.), Emine Uşaklıgil (Yönetici), Ercan Karakaş (SODEV), Erdal Öz (Yayıncı, yazar), Ergin Cinmen (Hukukçu), Erhan Bener (Yazar), Erol Kızılelma (SODEV), Ersin Salman (iletişimci), Etyen Mahcupyan (Yazar), Fadime Gök (Prof.), Ferhat Kentel (Araştırmacı, yazar), Ferhunde Özbay (Prof.), Feride Çiçekoğlu (Yazar), Fethiye Çetin (Hukukçu), Feza Deymeer (Prof.), Feza Kürkçüoğlu (Araştırmacı), Fikret Başkaya (Yazar), Füsun Akatlı (Yazar, eleştirmen), Füsun Sayek (TJB Gn. Bşk), Gencay Gürsoy (Prof,), Genco Erkal (Tiyatro Sanatçısı), Gül Demir (Gazeteci), Gülen Aktaş (Prof.), Gülseren Güver (TGC Yönetim Kurul Üyesi), Günay Göksu Özdoğan (Prof.), Gündüz Vassaf (Yazar), Gürer Aykal (Orkestra şefi), Gürol Irzık (Prof.), Hacer Ansal (Prof.), Halil Berktay (Prof.), Halil Ergün (Sinema sanatçısı), Hasan Bülent Kahraman (Yazar), Hasan Kuruyazıcı (Çevirmen, mimar), Hasan Yazıcı (Prof.), Haydar Ergülen (Şair), Herkül Millas (Yazar), Hikmet Çetinkaya (Gazeteci, yazar), Hrant Dink (AGOS Genel Yayın Yönetmeni), Huri Özdoğan (Prof.), İbrahim Betil (Yönetici), İbrahim Kaboğlu (Prof.), İlhan Tekeli (Prof.), İpek Çalışlar (Gazeteci), İsa Karataş (Türkiye Protestan Kiliseleri Sözcüsü), İsmail Duman (Prof.), İzel Rozental (Karikatürist), Jale Parla (Prof.), Kadife Şahin (Gazeteci), Kadir Erdin (Prof.), Kuvvet Lordoğlu (Prof.), Lale Mansur (Tiyatro, sinema sanatçısı), Latife Tekin (Yazar), Mahir Günşiray (Tiyatro sanatçısı), Mebuse Tekay (Hukukçu), Mehmet Aksoy (Heykeltıraş), Mehmet Ali Birand (Gazeteci, yazar), Mehmet Altan (Prof.), Mehmet Soğancı (Mühendis), Melek Ulagay (Belgesel sinemacı), Meral Okay (Senarist), Meral Tamer (Gazeteci, yazar), Meryem Koray (Prof.), Mete Çubukçu (Gazeteci), Mete Tapan (Prof.), Mete Tuncay (Prof.), Muhsin Kızılkaya (Yazar), Murat Belge (Prof.), Murat Çelikkan (Yazar), Murathan Mungan (Yazar), Musa Ağacık (Gazeteci), Müge İplikçi (Yazar), Müge Sökmen (Yayıncı), Müjde Ar (Sinema sanatçısı), N. Lerzan Özkale (Prof.), Nadire Mater (Gazeteci), Nazan Aksoy (Prof.), Necdet Saraç (Yazar), Necmiye Alpay (Yazar), Nesrin Sungur (Prof.), Neşe Düzel (Gazeteci, yazar), Neşe Erdilek (Araştırmacı), Nevzat Helvacı (insan Hakları Vakfı Kurumu Başkanı), Nilay Kırcı (Halkla ilişkilere!), Nilgün Cerrahoğlu (Gazeteci, yazar), Nilüfer Kuruyazıcı (Prof.), Nilüfer Tapan (Prof.), Nilüfer Warhol, Niyazi Dalyancı (Gazeteci), Noyan Özkan (Hukukçu), Nur Sürer (Sinema Sanatçısı), Nuray Mert (Yazar), Nurdan Arca (Belgesel sinemacı), Oral Çalışlar (Gazeteci, yazar), Orhan Alkaya (Şair), Orhan Bursalı (Gazeteci, yazar), Orhan Silier (Tarih Vakfı Başkanı), Orhan Taylan (Ressam), Oya Baydar (Yazar), Oya Köymen (Prof.), Öget Öktem Tanör (Prof.), Özdem Petek (Halkla ilişkilere!), Özlem Dalkıran (Uluslararası Af Örgütü), Piraye Serdaroğlu (Prof.), RaşitTükel (Prof.), Rauf Kösemen (Tasarımcı), Reha İsvan, Reşit Canbeyli (Prof.), Rezzan Tuncay (Prof.), Rıfat Bali (Yazar), Rifat Okçataol (Prof.), Rutkay Aziz (Tiyatro sanatçısı), Rüstem Batum (TV Programcısı), Salim Uslu (Hak-iş Gn. Bşk.), Sami Caner (Mühendis), Sami Evren (KESK Gn. Bşk), Saruhan Oluç (Gazeteci), Selçuk Esenbel (Prof.), Selim Deringil (Prof.), Semra Somersan (Gazeteci), Senih Özay (Hukukçu), Sermet Koç (Prof.), Sibel Irzık (Prof.), Stefan Yerasimos (Prof.), Süleyman Çelebi (DİSK Gn. Bşk.), Süleyman Özyalçın (Prof.), Şahika Yüksel (Prof.), Şanar Yurdatapan (Müzisyen), Şebnem Korur Fincancı (Prof.), Şemsa Özer (Araştırmacı), Taha Parla (Prof.), Tahsin Yeşildere (Prof.), Tan Oral (Karikatürist), Taner Akçam (Tarihçi, yazar), Taner Berksoy (Prof.), Taner Timur (Prof.), Tanıl Bora (Yazar), Tarhan Erdem (Yazar, araştırmacı), Tarık Ziya Ekinci, Tayfun Mater (Mühendis), Tuğrul Eryılmaz (Gazeteci), Turgut Kazan (Hukukçu), Tülin Polat (Prof.), Türker Alkan (Prof.), Ufuk Uras, Ülkü Azrak (Prof.), Ümit Kıvanç (Yazar), Ümit Şenesen (Prof.), Üstün Akmen (P.E.N. Türkiye Merkezi Bşk.), Vecdi Sayar (Özerk Sanat Konseyi Bşk.), Yasemin Tutal, Yaşar Seyman (Sendikacı, yazar), Yavuz Önen (İnsan Haklan Vakfı Genel Başkanı), Yıldız Şey (Prof.), Yılmaz Ensaroğlu (Mazlum-Der), Yusuf Alataş (İHD Genel Başkanı), Yücel Sayman (Hukukçu), Zafer Diper (Tiyatro sanatçısı), Zafer Üskül (Prof.), Zeynep Gambetti (Araştırmacı), Zeynep Göğüş (Gazeteci, yazar), Zeynep Tanbay (Bale Sanatçısı), Zültü Livaneli (Gazeteci, yazar)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.