Bekçilere silah taşıyabilecek, protestoları önleyecek

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece bekçilere silah kullanma da dahil geniş yetkiler tanındı ve gösteri ve yürüyüşlerde “önleyici tedbirleri” alma görevi verildi.

Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde bekçiler silahlı olarak istihdam edilecek.

Bekçilerin adaylarında aranacak şartlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.

Bekçilerin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Adaylık süresi içinde “hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları”, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.

ADRES TARİF EDECEKLER
Adres soranlara gerekli bilgiyi verecek bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli, acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.

Afetlerde mahalleliyi uyaracak, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERİ ENGELLEMEK İÇİN “TEDBİR” ALABİLECEKLER
Bekçiler, görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye gezecek, “şüpheli durum veya kişileri” bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek. Ayrıca gösteri ve yürüyüşlerin önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar “önleyici tedbirleri” alacak.

ŞÜPHELENDİKLERİ YERLERİ BİLDİREBİLECEKLER
Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek. “Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri” engelleyecek; trafiğe mani olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

KİŞİLERİ VE ARAÇLARI DURDURABİLECEKLER
Kişileri ve araçları; bir suç veya “kabahatin” işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya “kabahatlerin” faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da “topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla” durdurabilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.