Blair şimdi de emekli yaşına taktı

Sosyal Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, bu öneri için, ülkedeki ortalama ömrün giderek yükseldiği gerekçe gösterilirken, sistemin her vatandaş için otomatik emeklilik prim sistemi ve kadınlara karşı daha adil hükümler içermesi de öngörüldü. Komisyon Başkanı Lord Turner, raporun adil bir sistem öngördüğünü savunurken, 2020 yılı itibariyle emeklilik yaşının her iki cins için de 67 olmasını, bu ortalamanın 2050 itibariyle de 69’a çekilmesini uygun bulduklarını açıkladı.


Lord Turner, devletin halen gayri safi milli hasılanın 6.2’si oranında fon ayırdığı emeklilik sistemine 2050 yılı itibariyle GSMH’nin yüzde 7.5-8’i civarında fon ayırmak durumunda olacağına dikkat çekerken, emeklilik fonu için çalışanlardan kazancının yüzde 5’i, işverenden yüzde 3’ü ve hükümetten de yüzde 1’i oranında kesinti yapılmasını öngördüklerini bildirdi. Lord Turner, geçen aylarda, bütün sanayileşmiş ülkelerde yaşanan emeklilik sistemi krizini çözmek üzere hükümet tarafından çözüm bulmakla görevlendirilmişti.


Özellikle ortalama ömrün uzaması ve erken emekli olunmasıyla ortaya çıkan sorunlara karşı Turner’ın önerdiği çözüm, bugün İngiliz basını tarafından ihtiyatla karşılandı.


İngiltere’de 1955 yılında erkekte 77, kadında 81 olan ortalama ömrün, 2055 yılı itibariyle erkekte 87, kadında ise 89 olacağı tahmin ediliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.