Cinsiyeti değiştiren ilaç hala raflarda!

Cinsiyeti değiştiren ilaç hala raflarda!

0
PAYLAŞ

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, “Atrazin” aktif maddesine maruz kalan kurbağaların yüzde doksanında testosteron düzeyinin düştüğünü, üreme organlarının boyunun küçüldüğünü, sperm kalitesinin bozulduğunu, ikincil dişi cinsel özelliklerin ortaya çıktığını ortaya koydu. Kamuoyunda oldukça tartışma yaratan araştırma sonuçları üzerine bir basın açıklaması yapan ZMO (Ziraat Mühendisleri Odası), Atrazin aktif maddesi içeren tarım ilacının AB ülkelerinde 2003 yılından bu yana yasak olduğunu duyurdu.

2011’E KADAR RAFLARDA!

Atrazin’in Ağustos 2009’dan bu yana Türkiye’de de yasaklı olduğunu hatırlatan ZMO Genel Başkanı Dr. Gökhan Günaydın, raf ömrü gerekçe gösterilerek, sözü edilen aktif maddenin kullanımına izin verildiğini söyledi. İlacın etiketinde belirtilen son kullanım tarihine kadar Bakanlığın izin verdiğini söyleyen Günaydın, “bu izin, söz konusu aktifin, 31.8.2011 tarihine kadar satılabilmesine olanak tanımaktadır” dedi.

ZMO UYARMIŞTI

Atrazin’in 1980’li yılların başından bu yana ruhsatlı olduğunu söyleyen Günaydın, “Halen jenerik ilaç konumuyla, birçok firma tarafından ticari olarak satılmaktadır. Asıl olarak mısırda geniş yapraklı bir herbisit olan atrazin aktif maddeli ilaç, horozibiği, yabani hardal, semizotu, darıcan, pıtrak, sirken gibi yabancı otlara karşı ruhsatlı durumdadır. Bunun yanında, atrazin ile ilgili bileşikler ilave edildiğinde, yukarıda bahsedilen otların yanında boş alanlar, demiryolları, rafineriler, petrol boru hatları, havaalanlarının ilaçlanmasında da sözü edilen aktif maddeyi içeren ticari markalar kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, sözü edilen aktif maddeyi içeren ve toksik etkisi yüksek olan ilaçların kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerinde yarattığı büyük tehlikenin bilimsel araştırmalar ile ortaya konulması, odamızın yıllardır dile getirdiği sorunların öneminin altını çizer niteliktedir: Türkiye‘de bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasından satışına ve kullanımına kadar birçok alanda ciddi sorunlar her geçen gün varlığını artırarak sürdürmektedir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de halen 430 aktif maddeyle 7000’den fazla ticari markanın ruhsatlı olduğunu belirten Günaydın, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasıyla ruhsat alma işlemlerinin basit bürokratik süreçlere dönüştürüldüğünü söyledi. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu konunun, ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Günaydın, “bu durum, bitki koruma hizmetleri gibi teknik bir alanda yetersiz kamu yönetimi yapılarının güçlendirilmesi gereğine işaret ederken, halen TBMM’de görüşülmekte olan Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Diyarbakır – Adana ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri kapatılmak istenilmektedir. Yapılmaya çalışılan kapatma işleminin ne denli kamu yararına aykırı olduğunu, kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz” diye konuştu.

İLACI EĞİTİMİ OLMAYANLAR SATIYOR!

Türkiye’de halen okuryazarlar ile ilkokul – ortaokul ve lise mezunlarının konuyla ilgili hiçbir eğitim almamış olmasına rağmen “kazanılmış hak” iddiasıyla zirai mücadele ilaçlarının satışına devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Günaydın, “kamu yararına bir kazanılmış hak iddiasını hukuken çürütemeyen bir Bakanlık yapısı, bu gerçek ortada dururken, konuyla ilgili eğitim almış ziraat mühendislerine sınav uygulama telaşını sürdürmektedir. Bu konuda Odamızın Danıştay’dan aldığı yürütmenin durdurulması kararını yanlış yorumlayan Bakanlık, çağrılarımıza kulak tıkayarak, saydam olmayan bir kamu yönetimi anlayışına esir olmuş durumdadır. Nihayet, tarımsal yayım ve danışmanlık alanında atılan adımlara karşın sistemin yaygınlaşmasında görülen eksiklikler, üreticinin ilaç kullanımı yanlışlarının sürmesine neden olmaktadır. Bilinmelidir ki, doğru ilacın – doğru zamanda – doğru dozda – doğru yöntemle kullanılmaması ve hasat bekleme süresine uyulmaması durumunda, zirai mücadele ilaçlarının önemli bir bölümü toksik etkisi yüksek kimyasallardır” diye konuştu.

BİR CEVAP BIRAK

seventeen − 10 =