Deniz Feneri, Alman hükümetine soruldu

Aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili olan Dağdelen’in önergesi, partisinin grup eşbaşkanları Oskar Lafontaine ve Gregor Gysi başta olmak üzere Sol Parti’li çok sayıda federal milletvekili
tarafından imzalandı.

Böylece partinin meclis grubunun soru önergesi halini alan ve ekim ayı ortalarında yanıtlanması beklenen önergede, Alman hükümetinin Deniz Feneri e.V. derneği ile İslami holding yöneticileri arasındaki personel/finansal bağlar hakkında bilgi vermesi istendi.

SORU ÖNERGESİ METNİ

Yardım Derneği Deniz Feneri e.V. eksenli bağış skandalı…

Frankfurt Eyalet Mahkemesinde Deniz Feneri e.V.’nin toplanan bağış paralarının amacına aykırı şekilde kullanıldığı gerekçesiyle sanıkları 17 Eylül 2008 tarihinde hapis cezalarına çarptırdı. Dava süresince sanık ifadelerine göre Türkiye’deki hükümet partisi AKP’nin de skandala karışmış olduğu ve toplanan bağışların 18 milyon euroyu aşan bölümünün AKP çevrelerine verildiği ifade edildi. Eyalet mahkemesi gerçek sorumluların Türkiye’de bulunduğuna dair görüş belirtti. Mahkeme Başkanı, Türk hükümetinin söz konusu davadaki gelişmeler hakkında diplomatik yollardan bilgi aldığını açıkladı. Yaşanan bu bağış skandalı, 300 bin kişinin islami holdingler adı verilen kuruluşlar tarafından mağdur edildiği soygunu hatırlatmaktadır. Çünkü her iki olayda da insanların dini inançları istismar edilmiştir.

Federal Hükümete soruyoruz:

1. Federal hükümet Deniz Feneri e.V. derneği ve faaliyetleri hakkında hangi bilgilere sahiptir?

2. Federal Hükümete bağlı Federal Kriminal Dairesi ve Anayasayı Koruma Örgütü gibi kuruluşlar da kovuşturmaya dahil olmuş mudur?

3. Federal Hükümet, Deniz Feneri e.V. derneği ile islami holding yöneticileri arasındaki personel/finansal bağlar hakkında bilgiye sahip midir?

4. a)Federal hükümet, islami holdingler tarafından geçmişte gerşekleştirilmiş soygunlar ile Deniz Feneri e.V. skandalı arasında benzerlik olduğu kanaatinde midir?

b) Yanıt hayırsa; islami holdingler konusunda denetleme görevinin gereklerini yerine getirdiğine inanan hüküet, Deniz Feneri olayında da denetleme görevinizi yerine getirdiğinize inanıyor mu?

5. a) Geçmişte görev almış veya bugün de hala aynı görevde bulunan Deniz Feneri yetkililerinin aynı zamanda Türkiye’de üst derece bürokrat olarak çalışıp çalışmadıkları konusunda bilginiz var mı?
b) Söz konusu şahıslar arasında, Almanya’ya giriş yapmasında sakınca görülen şahıslar var mı?

6. a) Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Alman Büyükelçisi Eckart Kuntz’un 22.11.2007 tarihinde, Ankara’da görüştüklerine ve Sayın Erdoğan’ın bu görüşmede Deniz Feneri e.V. yöneticilerine karşı süren dava hakkında bilgi aldığına dair basında çıkan haberler doğru mudur?
b) Yanıt evet ise, Almanya’da sürmekte olan bir dava hakkında bir yabancı hükümet başkanının görüş belirtmesini hükümetiniz nasıl değerlendirmektedir?
c) Hükümete göre, bu şekilde görüş belirtmek sürmekte olan bir davaya müdahale anlamına gelir mi?

7. a) Türkiye Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile Alman Büyükelçisi Eckart Kuntz’un 05.12.2007 tarihinde, Ankara’da görüştüklerine ve Sayın Şahin’ın bu görüşmede Deniz Feneri e.V. yöneticilerine karşı süren dava hakkında bilgi aldığına dair basında çıkan haberler doğru mudur?
b) Yanıt evet ise, Almanya’da sürmekte olan bir dava hakkında bir yabancı hükümet başkanının görüş belirtmesini hükümetiniz nasıl değerlendirmektedir?
c) Hükümete göre, bu şekilde görüş belirtmek sürmekte olan bir davaya müdahale anlamına gelir mi?

8. Deniz Feneri e.V. eksenli somut olaydan hareketle Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı düzeyinde, bağış toplayan benzeri derneklerin denetlenmesini/gözetlenmesini amaçlayan koordinasyon kararları alınmış mıdır?

9. Federal Hükümet Deniz Feneri e.V. eksenli bağış skandalının kapsamının genişliğini gözeterek zarar görmüş kişilere yardım etme gereği görmekte midir?
a) Yanıt evet ise, nasıl bir yardımda bulunacaktır?
b) Yanıt hayır ise, neden yardım etme gereği görmemektedir?

10. Gelecekte bu tür olayların engellenmesi ve insanların bu soygunculardan korunması adına hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.