Dünyanın üçte biri içme suyundan yoksun

Mexico City’de, 16-22 Mart 2006 tarihlerinde yapılacak Dördüncü Dünya Su Forumu öncesinde yayımlanan BM Raporu’na göre, kötü yönetim, sınırlı kaynaklar ve çevresel değişimler, dünya nüfusunun yeteri kadar suya ulaşmasını engelliyor.

 Raporda, 1,1 milyar kişi güvenli içme suyundan mahrum kalırken, 2,6 milyar kişi de temel ihtiyaçlarını giderebileceği sağlıklı su bulamıyor.

 Su kıtlığı çeken insanların yarısından fazlasının Çin ve Hindistan’da yaşadığının belirtildiği raporda, Aşağı Sahra Afrika’sındaki su sorununun da bu sürecin devam etmesi halinde,  BM’nin Binyıl Kalkınma Hedefi’ne, 2015 yılına kadar ulaşılmasının zor olacağı ifade edildi.
 İyi yönetimin, su sorununun giderilmesinden en önde gelen faktörlerden biri olduğunun belirtildiği raporda, “kötü yönetim, yolsuzluk, uygun kurumların eksikliği, bürokratik atalet, fiziki altyapı ve insan kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımların azlığı” küresel su sorununu oluşturan faktörler olarak sıralandı.

 Raporda, su sorununun giderilmesinde iyi yönetimin, gerekli ulusal, yöresel kurumların oluşturulması, yeterli insan gücü ve etkin yasal çerçevenin sağlanmasıyla gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

1,6 MİLYON KİŞİNİN HAYATI KURTULABİLİR

Rapora göre, güvenli içme suyu, temiz ve hijyen su sağlanması halinde, dünyada her yıl 1,6 milyon kişinin hayatı kurtulabilecek.

 Dünyada su kalitesinin de azalmaya başladığının vurgulandığı raporda, bu durumun eko sistemdeki bozulma, su kaynaklarının kirletilmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı ifaede edilirken, sağlıklı bir çevreye gereksinim olduğu kaydedildi.

 2030 yılına kadar dünya gıda talebinin yüzde 55’ten fazla artış göstereceğinin belirtildiği raporda, bunun için de tarımda yoğun sulamanın gerekeceği, ancak halen dünya taze su kaynaklarının yüzde 70’inin sadece tüketime gittiğine yer verildi.

 Raporda, dünya nüfusunun yarısının 2007’ye kadar şehir ve kasabalarda yaşayacağının vurgulandığı raporda, 2030 yılına kadar bunun üçte iki oranında artış göstereceği, bu nedenle su talebinin daha da artacağı ifade edildi. 

DÖRDÜNCÜ DÜNYA SU FORUMU

Meksika’da yapılacak Dördüncü Dünya Su Forumu’nun amaçları ise “su konusundaki taraflar arasındaki işbirliği katılımın güçlendirilmesi, yerel yetkililerin uygulama güçlerinin artırılması, yerel güçlerin önündeki engellerin azaltılması, küresel taahhütlerin yerel düzeyde uygulanması” olarak sıralandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.