Eğitimciler Forumu’nun değerlendirmesi

Eğitimciler Forumu’nun 2009 GCSE Sınav Sonuçları değerlendirmesi aynen şöyle:

Sınavlarda iyi notlar alan tüm öğrencilerimizin başarısını yürekten kutluyoruz. Bu başarının ilkokullardaki öğrencilerimize de örnek teşkil etmiş olmasını diliyoruz.

GCSE sınavlarına İngiltere ve Galler’den 670 bin öğrenci katıldı. Bunların 3’te ikisi C ve üstü alırken. 5’te biri de A ve A* gibi son derece başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Matematik, Fizik Kimya ve Biyoloji’de rekor notlar elde edildi. Fakat aynı başarı yabancı dillerde ve İngilizce’de sağlanamadı. Yabancı dillere yöneliş düştü, İngilizce’den iyi not alma geriledi.

GCSE sınavlarındaki başarı 1997’den bu yana görülmemişti. Bu başarılı sınav sonuçlarına Eğitimciler Forumu’nun City and Islington Kolej ile birlikte düzenlediği bir yıllık Türkçe destekli Matematik GCSE kurşunu da eklemek mümkündür. Bu kursta %75 gibi yüksek bir başarının elde edilmesi bizi ve City and İslington Kolejı’nı memnun etti. Tamamı bayanlardan ölüşan gurubun başarısı öğrencilerin motivasyonuna ve öğretmenlerin öğretme deneyimlerine dayandığı bir gerçek. Önceleri matematikten korkan öğrencilerimize kursla beraber kendilerine güven duygusu geldi. Bekledikleri sonuçları az bir farkla yakalamayan öğrenciler ise sınavı tekrar etmeleri için sekiz haftalık bir kursa çağrıldı.

City and İslington Koleji dahil Britanya çapındaki tüm okullarda sınav sonuçlarındaki başarılar başında tartışılmaya devam ediyor.

Başarının bu kadar yüksek olmasının nedenlerini araştıran ve tartışan Eğitimciler Forumu sorumluları aşağıdaki faktörlerin bu tarihsel başarıda önemli rol oynadığı kanısında. 1998 / 99 öğrenim yılında öğrencilerin başarısı 1997’den bu yana rekor düzeydeyde. Bu tarihsel başarıyı elde etmeye yol açan nedenleri tek tek analiz etmekte yarar vardır.

-Uzun zamandır hükümet eğitimde başarıyı yakalamak için toplumu ve özellikle aileleri mobilize etti ve etmeye devam ediyor.

-Aileleri ve öğretmenleri tarafından motive edilen öğrenciler ders çalışmaya daha çok zaman ayırdı ve sevdikleri derslere yönelmeye başladı.

-Sınavlardan başarı elde etmek isteyen okullar geçmiş sınav sorularına daha fazla zaman ayırarak hem sınav tekniklerini öğrencilere gösterdi hem de dersleri tekrar etmeye olanak sağladı.

– Kürsworkların kaldırılması (Türkçesi yazılsın) ve Matematik dahil bir çok ders öğretiminin yeniden düzenlenmesi başarıda önemli etkisi oldu.

– Okulların sınav merkezleriyle sıkı işbirliği sonucunda sınavlar daha iyi hazırlandı ve sorular daha başarılı formüle edildi.

– Dersler için hazırlanan websiteleri elektronik ortamlarda sundukları öğretim teknikleri her öğrenci için sayısız fırsatlar sağladı.

– Öğretmenlerin yeni teknolojik olanaklarla öğretme teknikleri çok geniş boyutlara vardı.

– Okullar öğrencilerin okul zamanlarını mutlu geçirmeleri için ders dışı etkinlikleri çok arttırdılar. 30 etkinlik yapan okulların GCSE’de B ve yukarısı elde etme oranı 100% oldu.

– Okul dışı etkinlikler ve derslere ek olarak kursworkların olmayışı en çok erkek öğrencilerin başarılarına katkı yaptı. Daha önceleri aynı sınavlardan kız öğrencilerden daha aşağıda kalan erkek öğrenciler farkı azaltmayı başardı. Erkek öğrencilerin spor yaparak motive olmaları ders başarılarını olumlu yönde etkiledi.

– Eğitimciler Forumu, okulların soruları kolay olan sınav merkezlerini şeçmelerinin başarıyı arttırdığı idiasını yersiz buluyor. Fakat soruların daha pratik ve daha basit olmaya başladığının altını çızıyor. Bu da öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Görüldüğü gibi başarının arkaşında uzun süren yoğun çabalar vardır. Gelecek yıl bu çabalar aralıksız devam etmelidir. Ailelerin ve okulların gelecek yıl da bu başarıyı tekrar etmeleri içın önlerinde çok önemli görevler duruyor. Okul-Aile işbirliğını geliştirmek, okuldışı etkinliklerin kalitesini yükseltmek, ev ödevlerini düzenli denetlemek ve teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanmak en başta akla gelebilecek önemli görevlerin araşında.

Eğitimciler Forumu, Öğretmen Evi bünyesinde sürdüregeldiği faaliyetlerine yenilerini katarak eğtimdeki başarının devamına katkı yapmak istiyor. Geniş ilgi gören GCSE’den Üniversiteye broşürünü hazırlamak ve İngilizce, Türkçe ve Matematik sınavlarına hazırlık kursları düzenlemek yıl boyunca yapacağımiz en önemli işler araşında olacaktır.

EĞİTİMCİLER FORMU

60 Windüs Road,
Stoke Newington,
London N16 6UP
İrtibat telefonları:
Hüseyin Düzgün: 07796395645
Öğretmen evi: 02033028386
Website: www.edforum.org.uk info@edforum.org.uk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.