Ekim Devrimi sempozyumu

BESAV’dan yapılan açıklama aynen şöyle:


“İnsanlığın emperyalist kapitalist dünyaya karşı Rusya’da kazanılmış zaferinin 91. yılındayız. Küresel emperyalizm çağının ideologları “sosyalizm öldü, tarihin sonu geldi” dedi ama onların sözlerinin mürekkebi korumadan kitleler başka bir dünya isteğiyle sokaklara çıktı. Dünya işçi sınıfı ve tüm ezilenler emperyalist vahşete, işgal ve savaşlara karşı, işsizlik ve sosyal güvencesizlik cehennemine karşı yeni bir mücadele içinde, yeni yol arayışında. Emperyalizm tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşıyor.


Bugün burjuva ideologlar bile yeniden sosyalizmden, Marks’ın haklılığından söz etmeye başladılar. Evet, o yol ancak sosyalizmin yoludur. 91. yılında Ekimin coşkusunu yaşamak için, Ekim üzerine düşünmek için, bugünün sorunlarına açıklık getirmek için sizleri bu amaçla düzenlemiş bulunduğumuz sempozyuma katılmaya çağırıyoruz.”


PROGRAM:


12 Ekim 2008 Pazar
Saat: 10.00
Yer: Petrol İş Salonu (Altunizade)
İletişim Tel: 0 216 349 91 55


I. Oturum
10.00-13.00
Katılımcılar:
Haluk Gerger –91. yılında Ekim Devrimi’nin güncelliği, sosyalizmin zorunluluğu
Haluk Yurtsever –Paris Komünü’nden Ekim Devrimi’ne işçi sınıfının deneyimleri
Mustafa Yalçıner –Ekim Devrimi, kitlelerin yaratıcılığı, siyaset, Sovyet sistemi
İbrahim Okçuoğlu –SSCB’de sosyalizmin inşası, kazanımları


II. Oturum
14.00-17.00
Sabahat Tuncel –Kürt halk mücadelesi ve sosyalizm
Yakup Karabacak –Milliyetçilik ve sosyalizm
Mukaddes Çelik –Sosyalizm ve kadın devrimi
Çiğdem Çidamlı –Liberalizm mi? Sosyalizm mi?
Alp Altınörs –Emperyalist küreselleşme ve 21. yüzyılda sosyalizm

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.