Enerji içecekleri tebliğinde durdurma

Danıştay 10. Dairesi, Tüketici Hakları Derneği’nin açtığı dava üzerine, 9 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ”Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği”nin 5/c ve 5/d maddesinin yürütülmesini oybirliği ile durdurmuştu.


10. Daire’nin kararında, ”Halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceği yönünde bilimsel görüşler bulunduğu halde, enerji içecekleri bileşiminde bulunan bu maddelerin limitlerinin artırıldığı görülmektedir. Bu durumun, halk sağlığı açısından dikkate alındığında, dayanak yasal düzenlemelerde amaçlanan kamu yararına uygun olmadığı açıktır” denilmişti.


Bu karara yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca reddedilmişti.


Danıştay’ın bu kararının ardından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tebliğde değişikliğe gitti. ”Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’nin 4 Şubat 2005 günlü sayısında yayımlandı.


Tüketici Hakları Derneği, bu tebliğin de iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.


Danıştay 10. Dairesi, davanın ilk aşamasını sonuçlandırarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 4 Şubat 2005 tarihli tebliğinin yürütmesini oyçokluğu ile durdurdu. Karar, yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilecek.


Bakanlık, bu karara itiraz edebilecek, itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak.


10. Daire, tebliğin iptali istemine ilişkin kararını daha sonra alacak.


Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu yeni tebliğ, enerji içeceklerindeki kafein miktarı düşürülürken, 18 yaşın altındakilere enerji içeceği satış yasağı getirmişti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.