G8 öncesi devlet terörü

baskıları artırıp sözde güvenlik önlemleriyle zirve öncesi ortamı terörize etmeye başladı.


Geçen haftalarda Almanya`nın değişik kentlerinde (Hamburg, Berlin, Köln, Hannover) küreselleşme karşıtlarına yönelik eş zamanlı ev, büro ve işyeri aramaları ve baskınlar gerçekleşti, bilgisayarlara, dökümanlara, kitaplara “terörist grup oluşturma şüphesi“ gerekçesiyle polisler tarafından el konuldu, insanlar işyerlerinden, evlerinden teker teker göz altına alındı. Bu baskınlar direkt ‘otonomcu grupları’ hedef aldı. Bunları proteste eden otonomcular ise polisin sert müdahlesiyle karşılaştı, pek çok kişi bu eylemlerde gözaltına alındı ve yaralanalar oldu. Böylece G8 öncesi ortamın terörize edilmesine devlet eliyle start verilmiş oldu. Buna ilaveten Alman devleti, G8 güvenlik önlemleri için yaklaşık 12,5 milyon Euro kaynak ayırdı, toplantının yapılacağı mekanın etrafını yaklaşık 20 km`ik duvar ve demir parmaklıklarla kuşattı ve bu alanın çevresini gösterilere ve eylemlere yasakladı; 14 günlük gözaltı merkezleri kuruldu, hatta abartılıp kimi ceza evlerinde yerler bile boşaltılmaya başlandı; Zirve öncesi ve süresince Almanya`ya girişlerde sınır kontrollerinin yapılacak olması ise polis devleti terörünün vardığı en yüksek nokta. Bunlar medyaya yansıyan ilk elden bilgiler, ancak bilmediğimiz bir o kadar da diğer terörize (yıldırma, bastırma) önlemleri söz konusu…Bunların neler olduğunu sanırım 6-7-8 Haziran`da hep birlikte göreceğiz.


Attac sözcüleri, Alman devletinin tüm bunlarla demokratik eylem hakkını gasp ettiğini ve eylemcileri sindirmeye çalıştığını söyleyip, polis baskınlarını kınadılar. Bu bakınların amacı, G8 karşıtı eylemlere katılımı azaltmak. Bu amaç için hatta ‘Globalleşme Karşıtlığının’, G8 toplantısını eleştirmenin veya protesto etmenin o meşhur kavram “terörizmle” eş olduğuda eklenerek, devletin bu türden girişimlere, eylemlere tahammülünün olmadığı dile getirilidi. Yani bugün küreselleşmeyi eleştiren, protesto eden, Alman hükümetine göre ya teröristtir yada terörist örgütlenmelerle bağlantısı vardır, bu yüzden her türden “cezaya” maruz kalabilir. Bu, Avrupa`da yaşayan göçmen ve siyasi sığınmacılar için özel bir tehlike arz ediyor. Bu anlamda örneğin Rostock`a protestoya gidecek bir göçmen, bir siyasi sığınmacı, ‘şüpheli terörist” yada “tehlikeli kişi” kılınabiliniyor. Ve bu kişi Alman vatandaşlığı, yada süresiz oturum alma gibi bir talepte bulunması durumunda bu talebi şüpheli terörist gerekçesiyle red edilebilecek veya eyleme katılmış olması bu süreci olumsuz etkileyebilecek. Hoş bunlar olmasa da Almanya son on yıldır yürüttüğü göçmen ve iltica politikalarıyla vatandaşlık ve oturum haklarını elde etmeyi neredeyse %80 geriletti. Örneğin 1997`de yaklaşık 104.353 olan sığınma talebi 2006`da 21.029`a geriledi. Almanya, G8`i de kullanarak insani bir hak olan “siyasi sığınma hakkını” gasp etmekte bir adım daha atmış olacak.


Devlet bu terörize yöntemlerle amacına ne kadar ulaşacak bunu şimdiden kestirmek güç. Ancak şimdiden kestirilebilinen üç şey söz konusu: Birincisi ‘Hukuk Devleti’ ve ‘Polis Devleti’ olma arasında çok ince bir çizginin olduğu. Birinciden ikinciye geçişin her yerde ve her zaman mümkün olduğu, Hukuk Devleti olmanın bir garantisinin bulunmadığı. Hukuğu, yasaları yapanlar bunu rahatlıkla çiğneyebilirler, ‘hukuk dışılığı’ hukuki kılabilirler. İkincisi Demokrasiye ve demokratlığa yüksek değer! verenlerin ne kadar iki yüzlü oldukları, kendileriyle ve prensipleriyle çok açık bir çelişki içine düştükleri. Üçüncüsü ise terörist polisiye yöntemlerle vatandaş insiyatiflari ve gücünün engellenemeyeceği, sindirilemeyeceği; bu tür yöntemlerin ters tepme olasılığının da oldukça yüksek olduğu. Nitekim Almanya`da ki polis baskınları ev, işyeri, büro aramalarının kamusal alanda tepkiyle karşılanması pek çok kararsızın motivasyonunu artırdı ve G8`e karşı Rostock`taki büyük eylemlere katılma cesaretini yükseltti.


“Make capitalism history”! “Another World is possible”


*Hamburg Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji, Siyaset ve Eğitim Bilimleri


cetinguerer@yahoo.de

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.