‘İşgücü maliyeti arttı…’

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), konfederasyon üyesi sendikalara bağlı işyerlerinden derlediği bilgilerle hazırladığı 2004 yılı ‘Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Raporu’nu tamamladı.


Raporda, Türkiye’de istihdamın en yüksek olduğu ayın Ekim, en düşük olduğu ayın ise Ocak olduğu belirtildi. Şeker işkolundaki, sonbahar aylarına rastlayan pancar işleme kampanyası ile inşaat ve turizm işkolundaki mevsimlik çalışmaların, istihdamı etkilediği kaydedilen raporda, bu üç işkolu hariç tutulduğunda istihdamın, yılın ilk yarısında sabit kaldığı, ikinci yarısında ise az da olsa gerilediğine işaret edildi.


Raporda çalışanlar arasında geçen yıl yüzde 12.8 olan kadınların ağırlığının yüzde 12.1’e gerilediği bildirildi.


Rapora göre, çalışanların ortalama kıdem yılı 8.6’yı buluyor.


Sosyal ödemeler içinde en yüksek harcama, yüzde 44.8 ile SSK işveren primleri için yapılıyor.


İşçilerin yüzde 25.1’i ilkokul, yüzde 13’ü ortaokul, yüzde 55.1’i lise, yüzde 6.2’si yüksek öğrenim mezunu. Sadece okur-yazar olanlar yüzde 0.5, okuma-yazma bilmeyenler ise yüzde 0.1 oranında.


Araştırma kapsamındaki işyerlerinde çalışan tüm personelin yüzde 69.4’ü, bir işçi sendikasına üye bulunuyor. Sendikalı personelin yüzde 87.3’ünün Türk-İş’e, yüzde 6.7’sinin DİSK’e, yüzde 5.5’inin Hak-İş’e bağlı sendikalarda örgütlü oldukları görülüyor.


Raporda, geçen yıl işçi çalıştırmak için işverenin ödediği her 100 liradan sadece 53 lirasının işçinin cebine girdiğine işaret edildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.