Gezi Parkı, hangi tarih?

Başbakan Erdoğan Gezi Parkı’nın tarihten silinmesine ilişkin “Eğer tarihe saygınız varsa, önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Orada tarihi yeniden ihya edeceğiz” dedi.

Tarih bir okuma durumudur ve her okuma gibi okuyanın algısal duruş durumuyla ilgilidir. Topçu Kışlası 1940 yılında yıkıldı. Yaklaşık 72 yıl önce. Yıkılmasa daha iyi mi olurdu tartışmaları için çok geç.

Topçu kışlasını son görenler parmakla gösterilecek kadar az.

Tarihi dönem olarak yapılışı Osmanlı modernleşmesine denk düşüyor. III Selim ve II Mahmut Dönemi. Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzünü batıya çevirdiği, önemli yenileşme hareketlerinin gerçekleştirildiği bir süreç. Nizami Cedid ve III. Selim, Kabakçı İsyanı. II. Mahmut ve Vakai Hayriye. Kabakçı isyanında tahrip edilen binanın yeniden yapımı. Sonra yakın tarihte 31 Mart vakası.

Her ayaklanma can alıyor, Padişahı tahtından ediyor.

Bir tarafta Modernleşme hareketi diğer taraftan bir direncin ortaya çıkması ve isyanlar.
Mimari açıdan da modernizmin izlerini taşıyor.

Şimdi merak ettiğim hangi tarih ihya edilecek. Cumhuriyet döneminde de devam eden modernleşme süreci mi? Ki bu süreç şimdiki iktidar tarafından eleştirilen bir süreçtir ya da isyanlar tarihi mi?

Ya da 70 kusur yıllık yaşayan tarih yerinde bırakılsa ve geçmişi ihya edeceğiz derken şimdiyi viran etmesek.

Topçu Kışlası yerinde yok ama onun yerinde yaşayan Gezi Parkı gene bir sivil isyana mekan oluyor.

Bu sefer tarihte yaşadıklarımızın dışında şiddete olanak vermesek de yıllar sonra Gezi Parkı’nda dolaşırken güzel anılar hatırlasak. Kellenin gitmediği Padişahın iktidardan olmadığı.

Olamaz mı? İmkansız mı?

Yıllardır o parkta dolaşan, dolaşırken yaşayan, dokunabildiğimiz, anlatırken gösterebildiğimiz doğal dokuyu korusak…

Kısaca yaşarken biraz da mutlu olsak…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.