Grevde son söz hakkı mahkemenin olacak

Grevde son söz hakkı mahkemenin olacak

0
PAYLAŞ

Yapılacak değişiklikle grev ve lokavt ile ilgili hangi işlerde veya iş yerlerinde tamamen ya da kısmen, sürekli ya da geçici yasağın olacağına mahkemelerin karar vermesi öngörülüyor.

Alınan bilgiye göre, Üçlü Danışma Kurulu toplantısı öncesinde işçi ve işveren konfederasyonlarına Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Sendikalar Yasa Tasarısı Taslağı ile Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı Taslağı ulaştıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantının ardından konfederasyonlara bir kaç gün önce yeni taslaklar gönderdi.

Sendikalar Yasa Tasarısı Taslağı’na göre, işçi tanımı yeniden düzenlenerek işçi sayılmayan ticari vekil, mümessil gibi tacire bağlı yardımcılar ile çırak ve stajyerlerin de sendika kurabilmelerine ve üye olmalarına imkan tanınıyor. İşçi sendikasına üyelik yaşındaki sınır İş Kanunu’na paralel bir şekilde 15’e çekiliyor.

İş kolu dışında iş yeri ve meslek esasına göre sendika kurulmasına olanak veriliyor. İş kolu sayısı 17’ye indiriliyor.
Sendika kurucusu olabilmek için aranan nitelikler sınırlı tutuluyor.
Üyelerden alınacak aidatlar, üst sınır olmaksızın sendika tüzüğüne bırakılıyor.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN ”GÖNÜLLÜ DAYANIŞMA

Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı Taslağına göre, grup toplu iş sözleşmesi uygulaması tanımlanarak uygulama alanı genişletiliyor.

İş kolu düzeyinde toplu sözleşme yapma ilkesi korunuyor, ancak iş kolu barajı yüzde 10’dan 1’e düşürüyor. İş kolu düzeyindeki yüzde 1’lik oran, ”sarı sendikacılığa” yol açmamak için bir tedbir olarak gösteriliyor.

İş yeri düzeyinde yarıdan fazla üye olma ilkesi korunurken birden fazla sendikanın toplu iş sözleşmesine taraf olması ilkesi getiriliyor. Böylece sendikal sistemin işleyişinde sendikal rekabet ilkesi korunmakla beraber iş yerinde birden fazla örgütlü sendikanın varlığı durumunda toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması için gönüllü dayanışma (koalisyon) ilkesi hayata geçiriliyor. Bu yolla özellikle işletme bünyesinde birden fazla iş yerinde örgütlü işçi sendikaları bir araya getirilerek işletme düzeyinde sözleşme yapma yolu kolaylaştırılıyor.

GREV İÇİN ÖLÇÜ ”KAMU DÜZENİ VE SAĞLIĞI” OLACAK

”Devletin fazla müdahale ettiği ve denetim altında tuttuğu” eleştirilerine konu olan grev ve lokavt uygulamaları da yeniden düzenleniyor. Taslakta sürekli ya da geçici grev ve lokavt yasaklarına yer verilmiyor. Bakanlar Kurulu’nun grev ve lokavtı idari bir kararla erteleme hakkı ortadan kaldırılıyor. Buna göre, kararlaştırılmış ya da uygulanmakta olan grev veya lokavt, ilgililerin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının talebi üzerine ”kamu düzeni” ve ”kamu sağlığı” bakımından sakıncalı görülmesi halinde yetkili mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen, sürekli veya geçici olarak yasaklanabilecek. Grev ve lokavt ile ilgili hangi işlerde veya iş yerlerinde tamamen ya da kısmen, sürekli ya da geçici yasağın olacağı yargı kararıyla belirlenecek.

Kapsam dışı personel ve muvazaalı iş alan alt işveren işçilerinin de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı güvence altına alınıyor.

Sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmak için ödedikleri ve halen normal sendikaya üyelik aidatının 2/3’ü oranındaki ”dayanışma aidatı” miktarı normal aidata eşitleniyor.

AİDAT KESİLMESİ VE SENDİKACI ÜCRETLERİ

Kısa bir süre önce konfederasyonlara gönderilen taslakta yer verilmeyen ”check off” sistemine yeni taslaklarda geri dönülüyor.

Önceki taslakta üyelik aidatlarının işverence kaynağından kesilerek sendikalara ödenmesini içeren ”check off” sistemi yerine, aidatların bizzat işçi tarafından sendikaya ödenmesi uygulamasına geçilmesi öngörülüyordu. Yapılmak istenen bu değişiklik sendikaların tepkisini çekmişti.

Yeni taslakların öncekilerden bir diğer farkı da sendikacı maaşlarına getirilmesi planlanan sınırlamadan vazgeçilmesi.
Önceki taslaklarda sendika ve şube yöneticilerine 1 ay içinde ödenecek olan ücret, yolluk ve diğer ödemelerin toplamının en yüksek devlet memuru maaşının 2 katını geçemeyeceği hükmü yer alırken, yeni taslaklarda bunun yerine sendika ve şube yöneticilerinin ücretleri ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlarının genel kurul tarafından belirlenmesi hükmüne yer verildi.

BİR CEVAP BIRAK

14 + nine =