HDP Britanya çalışmalarına başladı

Türkçe ve Kürtçe konuşan topluma yönelik faaliyet gösteren 18 kuruluşun oluşturduğu “HDP Britanya Seçim Koordinasyonu”nun, “Basına ve kamuoyuna” başlığıyla yaptığı açıklama aynen şöyle:

“Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da yaşayan halkımızı, işçi ve emekçileri, ezilen halkları ve inanç topluluklarını, kadınlarımızı, ezilen cinsleri ve gençlerimizi, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak Genel Seçimler ile yeni bir gelecek bekliyor.

Bugün Türkiye’de yaşayan işçiler, emekçiler, ezilen halklar, ezilen inanç toplulukları, ezilen kimlikler ve biz Avrupa’daki ezilen göçmenler bir dönemecin eşiğindeyiz.
Ya devletin tüm kurumlarına yerleşen AKP’nin , “Yeni Türkiye” adı altında, padişahlık türü bir başkanlıkla bize biçtiği cendereye, kendilerine mutlak muhtaç bir tebaa olmaya ve boyun eğmeye evet denilecek; ya da “artık yeter” denilerek AKP’nin karşısında çıkılacak, kendi geleceklerimizi belirleyecek adımları atacağız…

Nasıl ki; Kobanê halkı yapılamaz denileni yapmış ve tarihsel bir direnişle emperyalistlerin çocuğu, AKP’nin beslemesi DAİŞ/IŞİD çetesini bozguna uğratmışsa;
Nasıl ki; Yunanistan işçi ve emekçileri, Troyka’nın, AB’nin dayattığı kemer sıkma politikalarına hayır diyen HDP’nin de kardeşi olan SYRIZA’nın hükümet olmasını sağlamışsa;
Nasıl ki; İspanya’da işçi ve emekçiler PODEMOS’u bir yıl içinde yüzde 30’lara taşımışlarsa;
İnanıyoruz ki; Türkiye’de yaşayan işçi ve emekçiler, Kürtler, Ermeniler, Araplar, Çingeneler ve diğer tüm ezilen halklar; Aleviler, Süryaniler, Ezidiler, diğer tüm inanç toplulukları ve inanmayanlar; LGBT bireyler, kadınlar ve gençler; Avrupa’da ve Britanya’da yaşayan göçmen işçi ve emekçiler, sürgünler olarak AKP’ye dersini vereceğiz…
Bugün artık AKP’nin tek alternatifinin Halkların Demokratik Partisi, HDP olduğu, bütün gelişmelerle kanıtlanmıştır.

Artık herkes görmektedir ki;

İşçilerin, emekçilerin gerçek dostu; işçi haklarını korumak ve işçi güvenliğini sağlamak için Parlamentoda ve sokaklarda, grevlerde, direnişlerde işçi ve emekçilerin yanında olan HDP’dir.
Ezilen halkların gerçek dostu; başta Kürt halkı olmak üzere, Ermenilerin, Arapların, Çingenelerin ve tüm diğer ezilen halkların haklarına toz kondurmayan, onları aşağılamayan ve aşağılatmayan HDP’dir.
Alevilerin, Süryanilerin, Ezidilerin, ezilen inanç topluluklarının ve inanmayanların gerçek dostu; onların eşit yurttaşlar olarak haklarını sonuna kadar savunan HDP’dir.
Ezilen kadınların gerçek dostu; onları toplum içinde değersizleştirmeyen, onları yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit hale getirmek için eş başkanlık dahil kota uygulamalarıyla örnek olan HDP’dir.
LGBT’li bireylerin gerçek dostu; onları ötelemeyen ve haklarının mücadelesini veren HDP’dir.
Gençlerin gerçek dostu, gençlere güvenen, gençlerin farklı arayışlarını önemseyen, bir genç partisi olan HDP’dir.
Biz ezilen göçmenlerin, sürgünlerin gerçek dostu, hiçbir zaman yaşamında ayrımcılık yapmayan, ırkçılık yapmayan, ırkçılarla ve faşist görüşlerle işbirliği yapmayan HDP’dir.
Buna inanan bizler, demokratik kitle örgütleri, yöre dernekleri olarak, Britanya’da yaşayan tüm göçmen işçi ve emekçileri, ezilen halklardan ve inanç topluluklarından halkımızı 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz.

HPD’ye oy verelim ki AKP karşısında çaresiz olunmadığını gösterelim…
HDP’ye oy verelim ki kendi geleceğimizin, Yeni Yaşam’ın inşasında yer alalım…
HDP’ye oy verelim ki, tüm dünya yeni bir Kobanê’yi, yeni bir SYRIZA’yı, yeni bir PODEMOS’u görsün…
HDP’ye oy verelim ki, bizleri küçümseyenlere dersini verelim…
Bunun için tüm halkımızı, HDP Britanya Seçim Koordinasyonu’na bağlı olarak yürütülecek seçim çalışmalarına aktif katılmaya, Yeni Yaşam projesinin yaşam bulmasında rol üstlenmeye çağırıyoruz…
Oylar HDP’ye…
14 Şubat 2015
HDP Britanya Seçim Koordinasyonu

Destekleyen kurumlar:

Britanya Kürt Halk Meclisi,
Kürt Toplum Merkezi,
Londra Halkevi,
Nothingham Kürt Toplum Merkezi,
Sussex Kürt Toplum Merkezi,
Roj Kadın Meclisi,
Civanan Azad Gençlik Meclisi
Göçmen İşçiler Kültür Derneği –GİK-DER,
Londra Sosyalist Kadınlar Birliği,
Britanya Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
Londra Toplum Merkezi
DAY-MER,
El-Com,
Kaşanlı Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği,
Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi,
Alxas Kistik Com,
Londra Cumartesi Anneleriyle Dayanışma Komitesi
Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele Komitesi–ICAD Britanya Seksiyonu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here