İçte ve dışta kavgalı Türkiye nereye?

Hemen tüm komşuları ile olduğu kadar, içte de iktidar partisine biat etmeyen siyasiler ve çevre ile kavgalı bir iktidar Türkiye’yi nereye sürüklüyor? Dış dünya ile yürütülen kavganın yurt dışında iş tutan vatandaşlarımıza yüklenecek maliyet dahi hesaplanmadan yürütülen kavganın gerçek niyeti ve hedefi ne olabilir? Bu yürüyüşü bir partiye mi yüklemek doğrudur, yoksa bu sürükleniş bir dünya projesi midir, yoksa her ikisi midir? Bugünkü yazıda bu konuları irdelemeye çalışacağım.

Hâkim ekonomiler kapitalist piyasa sistemini kullanırken, çevresel konumlu ülkeleri de piyasa sistemini uygulamaya yönlendirir. Çünkü piyasa güç hâkimiyeti kuralına göre çalıştığından, güçlü ekonomiler güçsüzler karşısında avantaj sağlar. Güçsüz ekonomilerin merkeze kaynak aktarıyor olmasına rağmen, piyasa uygulamasına geçmesinin temel nedeni ise, içte burjuvazinin sağladığı avantajlardır. Böylece ekonomiler arasında olduğu gibi, ekonomi içinde de, bir üstün altı sömürme gücüne dayalı katmanlaşma oluşur.

Kapitalist katmanlaşmada sosyal huzurun sağlanması, katmanlaşmanın şiddetine göre, farklı ideolojik ve baskı araçları ile sağlanır. Soğuk savaş döneminde kapitalist blokta hemen herkesin rahat nefes almasının nedeni, İkinci Paylaşım Savaşı ertesinde sosyalizmi çevreleyen piyasaları ayağa kaldırma çabaları ve savaş dönemi teknolojik ilerlemelerin ekonomilerde yeni talep yaratma potansiyelinin yoğunluğu idi. Soğuk çatışma kapitalist cephede iş dünyasında denetleyici, sosyal yaşamda ise uyum sağlayıcı düzenlemeleri zorunlu kıldı. Kapitalizmin pembe dönemi olarak anılan, savaşı izleyen yaklaşık yirmibeş yıl kadar süren bu dönem artık çok uzakta kaldı ve yenilenebilecek gibi de değil.

Sebepler çok açık; birincisi artık sosyalizm kâbusu(!) kalktı, ikincisi de kapitalizmin savaş ertesinde kazanmış olduğu ivme gerilemeye başladı. Piyasaların gerilemesi, kâr artış hızının gerilemesine yol açtı. Denetimsiz kapitalizmin nelere kadir olacağını, Marks bundan yaklaşık iki asır öncesinde, mealen, teknikle birleşen sistemin zenginliğin temeli olan toprağı ve işçiyi kurutularak İlerleyeceğini söyleyerek, açıkça ifade etmişti. Kapitalizm salt günümüzde doğayı metalaştırmaya yönelmedi. Bu süreç baştan beri vardı, günümüzde suya ve atmosfere de el atarak daha belirgin oldu. Sömürü kadar krizler de bizzat kapitalizmin idamesi için gereklidir. Kapitalizmin üçüncü krizi olan 2008 krizi de aynı işlev gördü. Kapitalizmin piyasa mantığında geliştirdiği tipik refleks böyledir; tükettiğinden fazla üretemeyen güçsüzü dışlayarak, serveti sistem içinde tutmaya çalışılır. Sistemin başarı referansı merkez ekonomiler olduğundan, sistem başarılı görüntü verirken, çevre ekonomiler de bir gün merkez ekonomiler gibi olma hayali ile koşuyu terk edemez.

Merkez ülkelerde de işler sıkışmaya başlayınca, kapitalizmin ekonomik alanını denetime alan, sosyal alanda uyum sağlayan yasalar rafa kalkmaktadır, daha da kalkacaktır. Vahşi kapitalizm denen hadise budur. Bu süreçte siyasilerin eski ağırbaşlı halleri, artık sokak kavgacılığı davranışına dönüşür, dönüştü de! Çünkü artık dişe diş mücadele başlıyor. Ünlü Volkswagen firmasının dizel otomobillerle ilgili yanlış davranışı kadar, ABD başkanının da ne geldiği çevre ne de sergilediği davranış anormaldir. Kapitalizm sıkışıklığını merkezde hissetmeye başladıkça, merkez ülkelerden başlayarak, tedricen siyasetçiler de iş çevresinin tüm cinbazlığını ve kavgacılığını siyasete taşıyacaktır. ABD’de başlayan yoz siyaset akım gelecekte Avrupa ülkelerine de sıçrayacaktır. Giderek sermaye yanlısı hükümetler emekçiyi ve halkı daha şiddetle ezecektir. Emeğin ezilmesi çevre ekonomilerde daha şiddetli olacaktır. Hükümetin son kamu emekçilerine şaka yaparcasına getirdiği teklif çöküşün net bir yansımasıdır. Ekonomilerin yapı değişimi bireylerin davranışsal değişiminden önde gitmektedir. Bireyler, yeni duruma genellikle sistem içi tepki verir. Bunun nedeni de, uzun yıllar boyunca alışılmış davranış kodları ve geleneklerdir. Merkez ekonomiler çevreden kaynak çekerek yaşam düzeyini korumaya çalışırken, çevresel ekonomilerdeki burjuvazi ve siyasal erk kanalından çevreye uyum sağlayıcı dayatmacı politikalar ihraç eder. Böylece, görünmez ağlarla merkez dokuya bağlanan çevresel ekonomiler, sistem-içi dokusal işleyiş kuralınca farkında olmadan dünya kapitalist piyasasında erimeye mahkûm olur.

Ekonomik işleyişin arka planında, kuşkusuz savaşlar, açlık, sefalet ve ölüm vardır. Günümüzün çatışmaları, salt merkez denetimli yoksul bölgelerde yerel çatışmalar boyutunu aşmış, uzak doğuda olduğu üzere, bizzat gelişmişler arasında çatışmaya yönelmiştir. Bu durum kapitalizmin sıkışmışlığının net yansımasıdır. Türkiye’de tanık olduğumuz siyasi arenadaki anlamsız kavgacılık, siyasetin yüklendiği küresel misyona yönelik tüm tartışmaların ve itaatsizliğin önünü kesmeye yöneliktir. Çevre ile kavgalı görüntü veren Türkiye’nin özde küresel uyumlu konuma sokulması, gidişata muhalefet edebilecek, parlamento, yargı, üniversite, medya vs gibi kurumların işlevsizleştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, proje ne denli küreselse, Türkiye’ye dayatılan ve uyulan politikalar da o denli küreseldir. İktidarın yaptığı, Türkiye’yi çürüyen küresel kapitalizmin yörüngesinde tutmaktır. Küresel yörüngede tutulan Türkiye’de siyasi sorumlular yüklendiği misyonla sürüklendiği dış hatalar ve içte bunlara tepki verenlerin şiddetle ve hukuksuz yollarla baskılanması nedeniyle giderek dış güçlere dayanmak zorunda kalmaktadır. İçinden geçtiğimiz yapay kavgalı ortam bir yandan yaşanan paniğin baskılanmasını, diğer yandan da paniğin sebebinin perdelenmesini amaçlamaktadır. Bu sistem içinde kalmak, kapitalizmin küresel çöküşüne dayanak oluşturarak giderek erimek demektir. Ekonomik alanda fabrika vb gibi reel üretim yerine inşaata sarılmak, sosyal alanda güçlü eğitim yerine dinciliğe savrulmak, yaşanan huzursuzlukları çözücü politikalarla yatıştırmak yerine polis gücü ile baskılamak, güçleşen yönetim tablosundan fırlayan görüntülerdir. Günümüz siyasi yapısını ve politikalarını besleyenlerin ülkeyi ne denli dönülmesi giderek olanaksızlaşan çok riskli bir kanala sokma günahını paylaşmakta olduklarını düşünmeleri gerekir. Umalım uyanış, çok geç olmadan gerçekleşir!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.