Kadınlar sevinecek

Yeni sosyal güvenlik yasasının yürürlüğe girdiği tarihte anne babaları üzerinden sağlık hizmeti alan kız çocukları, evlenip boşandıktan veya girdikleri işten ayrıldıktan sonra da sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Torba kanun tasarısında yapılan değişiklikle kız çocukları, yeni sosyal güvenlik yasasıyla kaybettikleri sağlık güvencesi haklarına yeniden kavuşacaklar. Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinde anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi durumundaki kız çocukları, evlenip boşandıkları veya sonradan işsiz kaldıkları takdirde sağlık güvencesinden yararlanabilecekler.

Yeni sosyal güvenlik yasasıyla kız ve erkek çocuklar arasındaki ayrım kaldırılarak, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hepsine 18 yaş sınırı getirildi. Öğrenim durumuna göre yaş haddi üniversite öğrencilerinde 25 yaşına kadar çıkıyor.

Ancak, bu yaştan sonra işi olsun veya olmasın genel sağlık sigortası kapsamında değerlendiriliyorlar. Ailede kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az değil ise kız veya erkek çocuk için her ay GSS primi ödenmesi gerekiyor.

Yasanın Geçici 12. maddesiyle de yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinde bakmakla yükümlü olunan kişi durumundaki kız çocuklarının herhangi bir işe girme veya evlenmeleri durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanamayacakları öngörülmüştü. Bu durumdaki kız çocukları sonradan işsiz kaldıklarında veya boşandıklarında eski statülerine dönemiyorlardı.

MECLİSE ŞİKAYET YAĞDI

Kız çocuklarının kaybolan sağlık hakkıyla ilgili olarak Mecliste iktidar ve muhalefet milletvekillerine çok yoğun şikayetler ulaştı. İşe girdikleri veya evlendikleri için sağlık güvencesini yitiren kız çocukları, işsiz kaldıklarında veya boşandıklarında tekrar sağlık hizmeti alamadıkları için mağdur olduklarını belirttiler. Bu nedenle CHP ve MHP milletvekilleri değişik zamanlarda TBMM Başkanlığına bu konuda yasa teklifleri verdiler.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin torba kanun tasarısının TBMM Plan Bütçe Komisyonunda oluşturulan alt komisyondaki görüşmeleri sırasında mağduriyetleri ortadan kaldıran bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, 1 Ekim 2008 tarihinde hak sahibi durumundaki kız çocukları sonradan evlenip boşandıklarında veya işe girip daha sonra işsiz kaldıklarında anne veya babaları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık yardımından yararlanabilecekler. Böylece, bu haktan yararlanmakta olan yüz binlerce kız çocuğunun sağlık güvencelerini yitirmemek için nikahsız evlilikler yapmaktan veya kayıt dışı çalışmaktan da kurtulacakları değerlendirildi.

Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.